Mẫu hợp đồng lao động chuẩn nhất theo quy định pháp luật

Hợp đồng lao động là gì?

Theo Điều 13 Bộ luật Lao động 2019 đã định nghĩa về hợp đồng là sự thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả công, tiền lương, điều kiện lao động, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động.
Theo đó, hợp đồng lao động là sự thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động liên quan đến các yếu tố việc làm có trả công, trả lượng; điều kiện lao động, quyền và nghĩa vụ của các bên.
Cũng theo khoản 2 của Điều này thì các bên sẽ phải ký hợp đồng lao động trước khi người sử dụng lao động nhận người lao động vào làm việc.
Các loại hợp đồng lao động đang áp dụng hiện nay
Theo quy định tại Khoản 1 Điều 20 Bộ luật Lao động năm 2019, hợp đồng lao động chỉ gồm 02 loại: Hợp đồng lao động không xác định thời hạnHợp đồng lao động xác định thời hạn
Pháp luật căn cứ vào thời hạn để chia hợp đồng thành loại có thời hạn và không xác định thời hạn. Theo đó, các bên sẽ căn cứ vào nhu cầu về việc làm mà ký hợp đồng lao động phù hợp.
Nhu cầu làm việc trong thời gian từ 03 năm trở xuống thì sẽ ký hợp đồng xác định thời hạn. Còn nếu dài hơn thời gian 03 năm thì có thể ký hợp đồng không xác định thời hạn.

Nội dung chính của hợp đồng

Hợp đồng lao động giữa các đối tượng, vị trí làm việc khác nhau và giao kết dưới hình thức văn bản giấy hoặc văn bản điện tử. Tuy nhiên, theo quy định tại Điều 21 Bộ luật lao động thì HĐLĐ phải có những nội dung sau đây:

  • Thông tin của người sử dụng lao đông
  • Thông tin của người lao động
  • Công việc và địa điểm làm việc
  • Thời hạn của hợp đồng
  • Mức lương theo công việc hoặc chức danh bao gồm hình thức thức trả lương, thời hạn trả lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác
  • Thời gian làm việc, thời gian nghỉ ngơi
  • Chế độ nâng bậc, nâng lương
  • Chế độ đóng Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp

Ngoài ra, nội dung HĐLĐ ở các vị trí và công việc đặc biệt cần có thêm các nội dung

  • Trang bị bảo hộ lao động cho người lao động
  • Đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề

Mẫu hợp đồng lao động

> TẢI BẢN WORD HỢP ĐỒNG ĐẦY ĐỦ TẠI ĐÂY: MẪU HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

Tùy theo lĩnh vực, ngành nghề cụ thể mà người sử dụng lao động sẽ soạn thảo ra một mẫu HĐLĐ phù hợp, tuy nhiên, trong hợp đồng vẫn phải có một số các điều khoản bắt buộc, thể hiện rõ quyền lợi và trách nhiệm các bên trong hợp đồng. Hợp đồng hiện nay có thể được viết bằng 1 hay nhiều ngôn ngữ khác nhau tùy theo chủ thể thực hiện hợp đồng.
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

………, ngày…… tháng …… năm ……

HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

Số:………………

 

Căn cứ Bộ luật Lao động 2019

Căn cứ nhu cầu và năng lực của hai bên

Hôm nay, tại ………………………………………………………………………..

Chúng tôi gồm:

BÊN A (NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG): …………………………..………….

Đại diện:……………………………… Chức vụ:………………………………….

Quốc tịch: ……………………………………………………………….………….

Địa chỉ: ………………………………………………………………………………

Điện thoại: ………………………………………………………………………….

Mã số thuế: …………………………………………………………………………

Số tài khoản: ……………………………………………………………………….

Tại Ngân hàng: …………………………………………………………………….

BÊN B (NGƯỜI LAO ĐỘNG): ……………….………………………………….

Ngày tháng năm sinh: ……………..………… Giới tính: ……………..………..

Quê quán: …………………………..………………………………………………

Địa chỉ thường trú:………………….……………………………………………..

Số CMTND:…………… Ngày cấp: …………………… Nơi cấp:………………

Trình độ: ……………………………….. Chuyên ngành: ………………………

Sau khi thỏa thuận, hai bên thống nhất ký Hợp đồng lao động (HĐLĐ) với các điều khoản sau đây:

>> TẢI BẢN WORD HỢP ĐỒNG ĐẦY ĐỦ TẠI ĐÂY: MẪU HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG


Mọi thông tin yêu cầu tư vấn vui lòng liên hệ:

⚖️ VĂN PHÒNG LUẬT SƯ ROYAL – Royal law firm

?Email: vplsroyal@gmail.com

? Website: https://royallaw.vn/

☎️ Hotline: 0989 337 688

Văn phòng Hà Nội:

☎️Điện thoại: (84-24) 3512 2931

?Địa chỉ: Tầng 8, P.802 tòa nhà HH2 Bắc Hà, số 15 phố Tố Hữu, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

Văn phòng thành phố Hồ Chí Minh:

☎️ Điện thoại: (84-28) 2213 5775

?Địa chỉ: Lầu 4, tòa nhà Halo Building, số 10 Phan Đình Giót, phường 2, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh

Khách hàng tiêu biểu