• Giấy phép kinh doanh rượu
 • Kinh doanh dịch vụ vận tải
 • Bán hàng đa cấp
 • Trang thiết bị y tế
 • Giấy phép vệ sinh an toàn TP
 • Giấy phép kinh doanh lữ hành
 • Cấp giấy phép lao động
 • Công bố hợp quy - hợp chuẩn
 • Giấy phép thành lập trung tâm
 • Giấy phép kinh doanh internet
 • Giấy phép phòng cháy chữa cháy
 • GCN đủ điều kiện an ninh trật tự
 • Cấp chứng chỉ hành nghề
 • Giấy phép khác