Chúng tôi làm gì ?

Văn phòng Luật sư Royal là đơn vị cung cấp dịch vụ pháp lý uy tín hàng đầu hiện nay. Sau 9 năm hoạt động, với định hướng phát triển đúng đắn, hướng tới sự bền vững, chúng tôi đã tích lũy được ngày càng nhiều hơn kinh nghiệm, mở rộng nhiều lĩnh vực hoạt động nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng dịch vụ pháp lý đa dạng của khách hàng.

Lĩnh vực sở hữu trí tuệ

 • Tư vấn và soạn hồ sơ liên quan đến đăng ký bảo hộ đối tượng SHTT tại Việt Nam  và nước ngoài: nhãn hiệu hàng hóa, Kiểu dáng công nghiệp, Sáng chế, Chỉ dẫn địa lý, Bản quyền tác giả …;
 • Tiến hành xử lý và bảo vệ quyền Sở hữu trí tuệ đối với: sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu, tên thương mại, bản quyền tác giả, hợp đồng chuyển giao công nghệ;
 • Kiểm tra tình trạng đăng ký bảo hộ của các đối tượng sở hữu trí tuệ tại Việt Nam  ;
 • Tư vấn ký kết hợp đồng liên quan đến việc chuyển giao quyền sở hữu trí tuệ tại Việt Nam ;
 • Tra cứu và cung cấp thông tin sáng chế ở Việt Nam  và nước ngoài;
 • Tư vấn về việc xuất nhập khẩu hàng hóa có liên quan đến nhãn hiệu được bảo hộ tại Việt và nước ngoài để tránh vi phạm nhãn hiệu của đơn vị khác.​

Lĩnh vực Tài chính – Doanh nghiệp

 • Tư vấn thành lập, thay đổi, bổ sung Đăng kí kinh doanh;
 • Thủ tục mở, thay đổi trụ sở, chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt;
 • Tư vấn mua, bán, chia, tách, sáp nhập, giải thể Doanh nghiệp;
 • Tư vấn quản trị, xây dựng cơ cấu nội bộ nội bộ Doanh nghiệp;
 • Soạn thảo hợp đồng kinh tế, thương mại, ngoại thương, hợp tác kinh doanh, lao động,…;
 • Tư vấn đăng ký mã số, mã vạch sản phẩm;
 • Tư vấn đăng ký và công bố chất lượng sản phẩm: Đăng kiểm các linh kiện cho phương tiện giao thông, mỹ phẩm, dược phẩm, thuốc bảo vệ thực vật và một số hàng hoá, sản phẩm khác tại cơ quan quản lý chuyên ngành;
 • Dịch vụ kế toán doanh nghiệp, kê khai thuế, quyết toán thuế. Bao gồm: Tư vấn thực hiện báo cáo tài chính định kỳ, báo cáo thuế hàng tháng; Hồ sơ quyết toán thuế; Tư vấn thuế Giá trị gia tăng (VAT); thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN); Tư vấn về ưu đãi đầu tư, miễn – giảm thuế TNDN; Các trường hợp liên quan đến miễn thuế, hoàn thuế nhập khẩu.

Lĩnh vực tư vấn đầu tư

 • Nghiên cứu tiền khả thi, xây dựng báo cáo khả thi, thẩm định tính khả thi của dự án, nghiên cứu xác định mục tiêu tài trợ;
 • Tư vấn lập dự án đầu tư, đại diện chủ đầu tư thu xếp hiệu quả trong việc tiến hành các thủ tục cấp, đổi Giấy chứng nhận đầu tư;
 • Tư vấn và lập hồ sơ về đất đai trong và ngoài khu công nghiệp;
 • Tư vấn và hỗ trợ doanh nghiệp hợp tác nước ngoài, thành lập các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài;
 • Đại diện đàm phán, soạn thảo hợp đồng Li-xăng, hợp đồng hợp tác kinh doanh, hợp đồng liên doanh, điều lệ công ty cho doanh nghiệp trong và ngoài nước;
 • Phân tích rủi ro trong hoạt động kinh doanh, Hợp đồng hợp tác kinh doanh;
 • Đánh giá giám sát dự án, lựa chọn đối tác đầu tư, đối tác thương mại.
 • Hoạt động xúc tiến thương mại; tìm kiếm đối tác liên doanh, liên kết

Lĩnh vực tranh tụng

 • Luật sư tham gia tố tụng với tư cách là người bào chữa cho người bị tạm giữ, bị can, bị cáo hoặc người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người bị hại, nguyên đơn dân sự, bị đơn dân sự trong các vụ án hình sự;
 • Luật sư tham gia tố tụng với tư cách là người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho đương sự trong các vụ án dân sự, kinh tế, lao động, hành chính, hôn nhân và gia đình;
 • Luật sư bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho pháp nhân theo thủ tục tố tụng trọng tài.

Đại diện ngoài tố tụng

 • Tham gia với vai trò trung gian giúp các bên hòa giải, giải quyết mâu thuẫn trên cơ sở đôi bên cùng có lợi và bảo mật thông tin;
 • Đại diện theo uỷ quyền cho pháp nhân, cá nhân trong việc giải quyết các tranh chấp kinh doanh-thương mại, dân sự;
 • Cung cấp dịch vụ tư vấn và hỗ trợ pháp lý theo tính chất vụ việc hoặc theo Hợp đồng dịch vụ pháp lý thường xuyên;
 • Thực hiện các dịch vụ pháp lý khác theo yêu cầu của khách hàng./.

      

       ROYAL LAW

Khách hàng tiêu biểu