Mẫu hợp đồng chuyển nhượng cổ phần

Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần là gì?

Chuyển nhượng cổ phần hiện nay được quy định tại Điều 127 Luật Doanh nghiệp 2020, theo đó thì cổ phần được tự do chuyển nhượng, trừ trường hợp quy định tại Khoản 3 Điều 120 của Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ công ty có quy định hạn chế chuyển nhượng cổ phần.
Điều luật này cũng nêu rõ, việc chuyển nhượng cổ phần được thực hiện bằng hợp đồng hoặc giao dịch trên thị trường chứng khoán. Trường hợp chuyển nhượng bằng hợp đồng thì giấy tờ chuyển nhượng phải được bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng hoặc người đại diện theo ủy quyền của họ ký.
Như vậy, theo quy định nêu trên, có 02 hình thức chuyển nhượng cổ phần: Bằng hợp đồng hoặc giao dịch trên thị trường chứng khoán. Trong đó, hợp đồng chuyển nhượng cổ phần là văn bản ghi nhận sự thỏa thuận của các bên (bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng) về việc chuyển nhượng cổ phần. Trong đó nêu rõ các nội dung:
  • Đối tượng của hợp đồng (tổ chức phát hành cổ phần, loại cổ phần, mệnh giá, số lượng, …)
  • Phương thức và thời hạn thanh toán
  • Quyền và nghĩa vụ của các bên
  • Cam kết của các bên
  • Thay đổi và bổ sung các điều khoản hợp đồng …

Mẫu hợp đồng chuyển nhượng cổ phần

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————————
HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG CỔ PHẦN (1)
(Số: ……………./HĐCNCP)
– Căn cứ vào Bộ Luật Dân sự 2015;
– Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
– Căn cứ vào Điều lệ của Công ty ………………..;
– Căn cứ vào nhu cầu của các bên.
Hôm nay, ngày ……. tháng ……. năm ….., Tại ……………………………………………………………
Chúng tôi gồm có:
BÊN CHUYỂN NHƯỢNG (BÊN A) (2): …………………………………………………………………………………………….
Là cổ đông của: …………………………………………………………………………………………………………
Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………………………………….
Điện thoại: ………………………………………………………………………………………………………………..
Fax: ………………………………………………………………………………………………………………………….
GCNSH/Mã số cổ đông số: …………………………………………………………………………………………
CMND/GPĐKKD số: …………………………………………. cấp ngày ….. tháng …. năm …………..
Tại: …………………………………………………………………………………………………………………………..
Mã số thuế cá nhân/tổ chức: ………………………………………………………………………………………..
Số tài khoản: ………………………………… tại Ngân hàng …………………………………………………….
Do Ông (Bà): ………………………………………. Sinh năm: (3) ……………………………………………….
Chức vụ: ………………………………………………………………………………………………. làm đại diện.
CMND số: ………………………………… Ngày cấp …………………………….. Nơi cấp ………………….
BÊN NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG (BÊN B): ………………………………………………………………………………….
Là cổ đông của: …………………………………………………………………………………………………………
Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………………………………….
Điện thoại: ………………………………………………………………………………………………………………..
Fax: ………………………………………………………………………………………………………………………….
GCNSH/Mã số cổ đông số: …………………………………………………………………………………………
CMND/GPĐKKD số: ……………………………………………. cấp ngày ….. tháng …. năm …………
Tại: …………………………………………………………………………………………………………………………..
Mã số thuế cá nhân/tổ chức: ………………………………………………………………………………………..
Số tài khoản: ……………………………………………………… tại Ngân hàng ………………………………..
Do Ông (Bà): ……………………………………………….. Sinh năm: (3) ……………………………………….
Chức vụ: ……………………………………………………………………………………………….. làm đại diện.
CMND số: ……………………………….. Ngày cấp ………………………… Nơi cấp …………………………
Hai bên thống nhất thoả thuận nội dung hợp đồng như sau:

>>> CLICK TẢI BẢN ĐẦY ĐỦ: MẪU HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG CỔ PHẦN

Lưu ý khi chuyển nhượng cổ phần

Thời điểm có hiệu lực của hợp đồng chuyển nhượng cổ phần

Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần có hiệu lực tại thời điểm được xác định theo thỏa thuận của các bên ghi nhận tại hợp đồng. Trường hợp các bên không thỏa thuận thời điểm phát sinh hiệu lực thì hợp đồng chuyển nhượng cổ phần sẽ có hiệu lực kể từ ngày ký. Hợp đồng sẽ chấm dứt khi việc chuyển nhượng cổ phần được hoàn thành.

Thời điểm hoàn thành việc chuyển nhượng cổ phần

Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020, thời điểm hoàn thành việc chuyển nhượng cổ phần đối với công ty cổ phần xác định như sau:
  • Đối với chuyển nhượng cổ phần của cổ đông Việt Nam: Là ngày biên bản thanh lý hợp đồng và bàn giao cổ phần chuyển nhượng.
  • Đối với chuyển nhượng cổ phần cho cổ đông nước ngoài, hoặc chuyển nhượng cổ phần từ cổ đông nước ngoài cho cổ đông khác: Ngày hoàn thành việc chuyển nhượng là ngày Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy xác nhận thông tin cổ đông nước ngoài cho công ty.

Mọi thông tin yêu cầu tư vấn vui lòng liên hệ:

⚖️ VĂN PHÒNG LUẬT SƯ ROYAL – Royal law firm

?Email: vplsroyal@gmail.com

? Website: https://royallaw.vn/

☎️ Hotline: 0989 337 688

Văn phòng Hà Nội:

☎️Điện thoại: (84-24) 3512 2931

?Địa chỉ: Tầng 8, P.802 tòa nhà HH2 Bắc Hà, số 15 phố Tố Hữu, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

Văn phòng thành phố Hồ Chí Minh:

☎️ Điện thoại: (84-28) 2213 5775

?Địa chỉ: Lầu 4, tòa nhà Halo Building, số 10 Phan Đình Giót, phường 2, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh

Khách hàng tiêu biểu