Tự sao chép tác phẩm có cần phải trả tiền nhuận bút không?

Tự sao chép tác phẩm có cần phải trả tiền nhuận bút không?

Tự sao chép tác phẩm có cần phải trả tiền nhuận bút không?

Tóm tắt tình huống:

Tôi là một giảng viên Đại học, tôi muốn làm cho bài giảng của mình thêm phong phú hơn, nên tôi muốn sao chép các các tác phẩm, vậy cho tôi hỏi trong trường hợp này thì tôi có phải trả tiền nhuận bút không?

Luật sư tư vấn:

1. Căn cứ pháp lý
– Luật sở hữu trí tuệ năm 2005 (sửa đổi, bổ sung 2009);
– Nghị định 100/2006/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của bộ luật dân sự luật sở hữu trí tuệ về quyền tác giả và quyền liên quan (Nghị định 85/2011/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 100/2006/NĐ-CP ngày 21 tháng 9 năm 2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của bộ luật dân sự, luật sở hữu trí tuệ về quyền tác giả và quyền liên quan)
2. Tự sao chép tác phẩm có cần phải trả tiền nhuận bút không?
Tại khoản 2  Điều 4 Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi, bổ sung 2009 có quy định: ” Tác phẩm là sản phẩm sáng tạo trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật và khoa học thể hiện bằng bất kỳ phương tiện hay hình thức nào.”
Theo quy định tại khoản 6 Điều 1 Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi bổ sung năm 2009 sửa đổi, bổ sung Điều 25 Luật sở hữu trí tuệ quy định về Các trường hợp sử dụng tác phẩm đã công bố không phải xin phép, không phải trả tiền nhuận bút, thù lao:
“1. Các trường hợp sử dụng tác phẩm đã công bố không phải xin phép, không phải trả tiền nhuận bút, thù lao bao gồm:
a) Tự sao chép một bản nhằm mục đích nghiên cứu khoa học, giảng dạy của cá nhân;
b) Trích dẫn hợp lý tác phẩm mà không làm sai ý tác giả để bình luận hoặc minh họa trong tác phẩm của mình;
c) Trích dẫn tác phẩm mà không làm sai ý tác giả để viết báo, dùng trong ấn phẩm định kỳ, trong chương trình phát thanh, truyền hình, phim tài liệu;
d) Trích dẫn tác phẩm để giảng dạy trong nhà trường mà không làm sai ý tác giả, không nhằm mục đích thương mại;
đ) Sao chép tác phẩm để lưu trữ trong thư viện với mục đích nghiên cứu;
e) Biểu diễn tác phẩm sân khấu, loại hình biểu diễn nghệ thuật khác trong các buổi sinh hoạt văn hoá, tuyên truyền cổ động không thu tiền dưới bất kỳ hình thức nào;
g) Ghi âm, ghi hình trực tiếp buổi biểu diễn để đưa tin thời sự hoặc để giảng dạy;
h) Chụp ảnh, truyền hình tác phẩm tạo hình, kiến trúc, nhiếp ảnh, mỹ thuật ứng dụng được trưng bày tại nơi công cộng nhằm giới thiệu hình ảnh của tác phẩm đó;
i) Chuyển tác phẩm sang chữ nổi hoặc ngôn ngữ khác cho người khiếm thị;
k) Nhập khẩu bản sao tác phẩm của người khác để sử dụng riêng.
2. Tổ chức, cá nhân sử dụng tác phẩm quy định tại khoản 1 Điều này không được làm ảnh hưởng đến việc khai thác bình thường tác phẩm, không gây phương hại đến các quyền của tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả; phải thông tin về tên tác giả và nguồn gốc, xuất xứ của tác phẩm.
3. Các quy định tại điểm a và điểm đ khoản 1 Điều này không áp dụng đối với tác phẩm kiến trúc, tác phẩm tạo hình, chương trình máy tính.”
Theo quy định tại khoản 1 Điều 25 Nghị định 100/2006/NĐ-CP ( sửa đổi, bổ sung Nghị định 85/2011/NĐ-CP) quy định về viêc Sao chép tác phẩm:
“1. Tự sao chép một bản quy định tại điểm a khoản 1 Điều 25 của Luật Sở hữu trí tuệ áp dụng đối với các trường hợp nghiên cứu khoa học, giảng dạy của cá nhân không nhằm mục đích thương mại.”
Ở đây, do thông tin của bạn đưa ra chưa cụ thể, Bạn là một giảng viên Đại học, bạn muốn sao chép các tác phẩm, để làm cho bài giảng của mình thêm phong phú hơn, nên chúng tôi sẽ chia ra 2 trường hợp, để bạn dễ theo dõi:
– Trường hợp 1: Nếu khi bạn sao chép tác phẩm nhằm mục đích thương mại: Thì trong trường hợp này, bạn sẽ phải xin phép, phải trả tiền nhuận bút, thù lao.
– Trường hợp 2: Trường hợp bạn sao chép tác phẩm không nhằm mục đích thương mại: trong trường hợp này bạn sẽ không cần phải xin phép, không phải trả tiền nhuận bút và thù lao.

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ ROYAL – UY TÍN TẠO RA SỰ KHÁC BIỆT

Website: http://royallaw.vn

Địa chỉ: Phòng 802, Tòa nhà HH2 – Bắc Hà, Phố Tố Hữu, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Fanpage: https://facebook.com/royallawfirm

Hotline: 0989.337.688

Rất mong nhận được sự hợp tác cùng Quý khách hàng!

Trân trọng./.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Khách hàng tiêu biểu