Tổng cục Thuế đã có hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp, thu nhập cá nhân năm 2016

Tổng cục Thuế đã có hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp, thu nhập cá nhân năm 2016

Ngày 03/3/2017, Tổng cục Thuế đã có hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), thu nhập cá nhân (TNCN) năm 2016. Theo đó, đề cập đến nhiều nội dung quan trọng như sau:

1. Quyết toán thuế TNDN, đề cập đến các vấn đề sau:

– Các căn cứ pháp lý để xác định số thuế TNDN phải nộp khi quyết toán thuế TNDN năm 2016.

– Những lưu ý quan trọng khi quyết toán thuế TNDN năm 2016 như:

+ Điều chỉnh điều kiện xác định khoản chi được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế về chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt đối với khoản chi có hoá đơn mua HH, DV từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên.

+ Chi phí khấu hao tài sản cố định

+ Về khoản chi có tính chất phúc lợi chi trực tiếp cho người lao động được tính vào chi phí không quá 01 tháng lương bình quân thực tế thực hiện trong năm tính thuế của doanh nghiệp

Về việc trích lập, sử dụng và quản lý quỹ phát triển khoa học công nghệ

+ Thuế suất thuế TNDN

+ Về ưu đãi thuế TNDN

– Hồ sơ khai quyết toán thuế TNDN năm 2016.

2. Quyết toán thuế TNCN, đề cập đến các vấn đề sau:

– Chính sách thuế TNCN, công tác chỉ đạo địa phương, công tác tuyên truyền, hỗ trợ kê khai điện tử.

– Căn cứ pháp lý thực hiện quyết toán thuế TNCN 2016.

– Chính sách Quyết toán thuế TNCN năm 2016.

Đối tượng phải quyết toán thuế TNCN:

+ Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công 

+ Tổ chức trả thu nhập từ tiền lương, tiền công

– Nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN năm 2016.

– Hình thức Quyết toán thuế TNCN năm 2016: Cá nhân có thể ủy quyền quyết toán thuế hoặc trực tiếp quyết toán thuế TNC

– Giảm trừ gia cảnh năm 2016.

– Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN 2016.

Với hướng dẫn này, phần nào sẽ hỗ trợ cá nhân, tổ chức thuận lợi hơn trong việc quyết toán thuế TNDN, TNCN năm 2016.

Chi tiết xem tại :

/upload/files/HD%20Quyet%20toan%20thue%202016.doc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Khách hàng tiêu biểu