Thủ tục hỗ trợ vốn đầu tư thiết bị của dự án triển khai sáng chế bảo vệ môi trường

Thủ tục hỗ trợ vốn đầu tư thiết bị của dự án triển khai sáng chế bảo vệ môi trường

Ngày 10/2/2017, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 12/2017/TT-BTC hướng dẫn trình tự, thủ tục hỗ trợ vốn đầu tư thiết bị của dự án triển khai ứng dụng sáng chế bảo vệ môi trường. Cục Sở hữu trí tuệ xin thông báo toàn văn thông tư nêu trên đến các tổ chức, cá nhân quan tâm. Nội dung Thông tư, vui lòng tham khảo nội dung dưới đây:

 

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Khách hàng tiêu biểu