Thủ tục giải thể văn phòng đại diện

Thủ tục giải thể văn phòng đại diện

Thủ tục giải thể văn phòng đại diện

Bước 1: Nộp hồ sơ xin giải thể văn phòng đại diện tại chi cục thuế nơi đặt địa chỉ văn phòng đại diện

Bước 2: Nộp hồ sơ xin trả con dấu cho Phòng quản lý dấu – công an Hà Nội. Nếu chưa khắc xin làm đơn xin xác nhận chưa khác dấu văn phòng đại diện.

Bước 3: Nộp hồ sơ giải thể văn phòng đại diện vào Sở kế hoạch đầu tư Hà Nội. Hồ sơ giải thể văn phòng đại diện bao gồm các giấy tờ sau:

1 – Hồ sơ giải thể văn phòng đại diện của doanh nghiệp tư nhân

– Thông báo chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện (mẫu quy định);

– Quyết định của Chủ doanh nghiệp về việc chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện (mẫu quy định)

Hoặc quyết định thu hồi Giấy chứng nhận hoạt động văn phòng đại diện của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

– Danh sách chủ nợ và số nợ chưa thanh toán, gồm cả nợ thuế của văn phòng đại diện và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội; (mẫu tham khảo)

– Danh sách người lao động và quyền lợi tương ứng hiện hành của người lao động; (mẫu tham khảo)

– Giấy xác nhận của cơ quan công an về việc hủy con dấu của văn phòng đại diện hoặc văn bản xác nhận chưa khắc dấu văn phòng đại diện (đối với trường hợp chưa khắc dấu);

– Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng đại diện;

2 – Hồ sơ giải thể văn phòng đại diện công ty TNHH một thành viên

– Thông báo chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện (mẫu quy định);

– Quyết định của Chủ sở hữu (hoặc Chủ tịch hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty) về việc chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện (mẫu tham khảo)Hoặc quyết định thu hồi Giấy chứng nhận hoạt động văn phòng đại diện của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

– Danh sách chủ nợ và số nợ chưa thanh toán, gồm cả nợ thuế của văn phòng đại diện và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội; (mẫu tham khảo)

– Danh sách người lao động và quyền lợi tương ứng hiện hành của người lao động; (mẫu tham khảo)

– Giấy xác nhận của cơ quan công an về việc hủy con dấu của văn phòng đại diện hoặc văn bản xác nhận chưa khắc dấu văn phòng đại diện (đối với trường hợp chưa khắc dấu văn phòng đại diện);

– Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng đại diện;

3 – Hồ sơ giải thể văn phòng đại diện công ty TNHH hai thành viên

– Thông báo chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện (mẫu quy định);

– Quyết định của Hội đồng thành viên về việc chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện (mẫu quy định)

Hoặc quyết định thu hồi Giấy chứng nhận hoạt động văn phòng đại diện của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

– Danh sách chủ nợ và số nợ chưa thanh toán, gồm cả nợ thuế của văn phòng đại diện và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội; (mẫu tham khảo)

– Danh sách người lao động và quyền lợi tương ứng hiện hành của người lao động; (mẫu tham khảo)

– Giấy xác nhận của cơ quan công an về việc hủy con dấu của văn phòng đại diện hoặc văn bản xác nhận chưa khắc dấu văn phòng đại diện (đối với trường hợp chưa khắc dấu văn phòng đại diện)

– Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng đại diện;

4 – Hồ sơ giải thể văn phòng đại diện công ty cổ phần

– Thông báo chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện (mẫu quy định);

– Quyết định của Chủ tịch Hội đồng quản trị về việc chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện (mẫu tham khảo);

Hoặc quyết định thu hồi Giấy chứng nhận hoạt động văn phòng đại diện của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

– Danh sách chủ nợ và số nợ chưa thanh toán, gồm cả nợ thuế của văn phòng đại diện và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội; (mẫu tham khảo)

– Danh sách người lao động và quyền lợi tương ứng hiện hành của người lao động; (mẫu tham khảo)

– Giấy xác nhận của cơ quan công an về việc hủy con dấu của văn phòng đại diện hoặc văn bản xác nhận chưa khắc dấu văn phòng đại diện (đối với trường hợp chưa khắc dấu văn phòng đại diện);

– Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng đại diện;

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ ROYAL – UY TÍN TẠO RA SỰ KHÁC BIỆT

Website: http://royallaw.vn

Địa chỉ: Phòng 802, Tòa nhà HH2 – Bắc Hà, Phố Tố Hữu, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Fanpage: https://facebook.com/royallawfirm

Hotline: 0989.337.688

Rất mong nhận được sự hợp tác cùng Quý khách hàng!

Trân trọng./.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Khách hàng tiêu biểu