Siết chặt điều kiện thuyền viên nước ngoài làm việc trên tàu biển Việt Nam

Siết chặt điều kiện thuyền viên nước ngoài làm việc trên tàu biển Việt Nam

Siết chặt điều kiện thuyền viên nước ngoài làm việc trên tàu biển Việt Nam

Vừa qua, Bộ Giao thông – Vận tải ban hành Thông tư 17/2017/TT-BGTVTquy định về điều kiện để thuyền viên người nước ngoài làm việc trên tàu biển Việt Nam.

Theo đó, quy định mới này cụ thể hóa các điều kiện đối với thuyền viên người nước ngoài làm việc trên tàu Việt Nam hơn so với trước đây, cụ thể: 

– Phải có sổ thuyền viên.

– Được bố trí đảm nhận chức danh trên tàu biển.

– Có đầy đủ chứng chỉ chuyên môn do cơ quan có thẩm quyền cấp, nếu có giấy chứng nhận khả năng chuyên môn không phải do cơ quan Việt Nam cấp thì phải có Giấy công nhận Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn.

– Có giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phù hợp với loại tàu thực tập.

Thông tư 17/2017/TT-BGTVT có hiệu lực ngày 15/7/2017 bãi bỏ Quyết định 47/2005/QĐ-BGTVT.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Khách hàng tiêu biểu