Luật Sư chỉ cần đăng ký tại Tòa

Luật Sư chỉ cần đăng ký tại Tòa

 Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự  và Luật Tố tụng hành chính (TTHC) năm 2015 bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1-7-2016, đã thay thế thủ tục cấp giấy chứng nhận người bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho đương sự bằng thủ tục đăng ký người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự (Điều 75 BLTTDS và Điều 61 Luật TTHC năm 2015).

1. Khi đề nghị tòa án làm thủ tục đăng ký người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự:

  • Người đề nghị phải xuất trình các giấy tờ;
  • Luật sư phải xuất trình các giấy tờ quy định tại khoản 2 Điều 27 Luật Luật sư;
  • Trợ giúp viên pháp lý hoặc người tham gia trợ giúp pháp lý xuất trình văn bản cử người thực hiện trợ giúp pháp lý của tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý và thẻ trợ giúp viên pháp lý hoặc thẻ luật sư…

2. Thời hạn xác nhận từ Tòa án:

Sau khi kiểm tra giấy tờ và thấy người đề nghị có đủ điều kiện làm người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự theo quy định, trong thời hạn ba ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị, tòa án phải vào sổ đăng ký người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự và xác nhận vào giấy yêu cầu người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự. Trường hợp từ chối đăng ký thì tòa án phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do cho người đề nghị.

3. Thẩm quyền giải quyết thủ tục đăng ký:

Trường hợp sau khi nhận được đơn khởi kiện mà chưa phân công thẩm phán thì chánh án là người thực hiện việc đăng ký người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự. Trường hợp đã phân công thẩm phán giải quyết thì thẩm phán được phân công thực hiện việc đăng ký người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Khách hàng tiêu biểu