Hướng dẫn áp dụng mức đóng mới vào Quỹ bảo hiểm TNLĐ-BNN

Hướng dẫn áp dụng mức đóng mới vào Quỹ bảo hiểm TNLĐ-BNN

Hướng dẫn áp dụng mức đóng mới vào Quỹ bảo hiểm TNLĐ-BNN

Thực hiện Nghị định 44/2017/NĐ-CP, ngày 01/6/2017, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã ban hành Công văn 2159/BHXH-BT để hướng dẫn mức đóng mới vào Quỹ bảo hiểm TNLĐ-BNN.

Theo đó, từ ngày 01/6/2017, NSDLĐ hằng tháng đóng vào Quỹ bảo hiểm TNLĐ-BNN với mức như sau:

– 0,5% trên quỹ tiền lương làm căn cứ đóng BHXH của NLĐ quy định tại Điểm a, b, c, d, đ và h Khoản 1 Điều 2 Luật BHXH, trừ trường hợp lao động là người giúp việc gia đình.

– 0,5% trên mức lương cơ sở đối với người lao động được quy định tại Điểm e Khoản 1 Điều 2 Luật BHXH.

Ngoài ra, Công văn 2159/BHXH-BT còn hướng dẫn cụ thể đối tượng áp dụng và mức thu đối với BHXH, BHYT, BHTN, bảo hiểm TNLĐ-BNN theo mức lương cơ sở mới quy định tại Nghị định 47/2017/NĐ-CP.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Khách hàng tiêu biểu