Đề xuất chính sách hỗ trợ hộ nghèo thiếu hụt đa chiều

Đề xuất chính sách hỗ trợ hộ nghèo thiếu hụt đa chiều

Đề xuất chính sách hỗ trợ hộ nghèo thiếu hụt đa chiều

Ngày 09/6/2017, Bộ LĐ-TB&XH ban hành Công văn 2287/LĐTBXH-VPQGGN nhằm rà soát, đề xuất chính sách, phương thức hỗ trợ đối với hộ nghèo thiếu hụt đa chiều.

Theo đó, hộ nghèo thiếu hụt đa chiều về bản chất nếu theo cách đo lường thu nhập trước đây đều là hộ cận nghèo, nên đề xuất hưởng chính sách như hộ cận nghèo:

– Hỗ trợ BHYT theo Nghị quyết 40/NQ-CP ngày 10/5/2017;

– Hỗ trợ về sản xuất, nhân rộng mô hình giảm nghèo theo Quyết định 1722/QĐ-TTg ngày 02/9/2016.

– Con em thuộc hộ nghèo thiếu hụt đa chiều (đang đi học) được thụ hưởng đầy đủ các chính sách hỗ trợ giáo dục – đào tạo hiện hành như đối với hộ nghèo thu nhập.

– Áp dụng chính sách cho vay tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo cho các hộ nghèo thiếu hụt đa chiều còn khả năng lao động (trừ đối tượng hộ nghèo thuộc đối tượng bảo trợ xã hội).

– Được áp dụng chính sách trợ giúp pháp lý thực hiện tại Quyết định  32/2016/QĐ-TTg.
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Khách hàng tiêu biểu