Đặc điểm của công ty TNHH hai thành viên trở lên

Đặc điểm của công ty TNHH hai thành viên trở lên

Đặc điểm của công ty TNHH hai thành viên trở lên

1. Thế nào là công ty TNHH hai thành viên trở lên?

Giống như cái tên của nó, công ty TNHH hai thành viên trở lên phải có ít nhất 02 thành viên tham gia góp vốn, sáng lập công ty mà không phụ thuộc thành viên đó là cá nhân hay tổ chức. Dễ dàng nhận thấy, chủ sở hữu công ty và công ty là hai thực thể pháp lý riêng biệt. Trước pháp luật, công ty có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, chủ sở hữu công ty là thể nhân với các quyền và nghĩa vụ tương ứng với quyền sở hữu công ty.

Theo quy định pháp luật, công ty trách nhiệm hữu hạn có không quá 50 thành viên cùng góp vốn thành lập và công ty chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và các nghĩa vụ tài chính khác trong phạm vi nghĩa vụ tài sản của công ty. Công ty trách nhiệm hữu hạn không được quyền phát hành cổ phiếu để huy động vốn.

2. Ưu điểm của công ty TNHH hai thành viên trở lên

Thứ nhất, về chế độ trách nhiệm hữu hạn: Công ty chỉ chịu trách nhiệm về các khoảng nợ nằm trong phạm vi số vốn góp vào công ty nên ít gây rủi ro cho người góp vốn. Chẳng hạn, vốn góp của công ty là 50 triệu đồng, khi có nghĩa vụ tài chính phát sinh vượt quá con số này, công ty cũng chỉ chịu trách nhiệm trong phạm vi số vốn là 50 triệu đồng.

Thứ hai, về việc chuyển nhượng vốn: Chế độ chuyển nhượng vốn được điều chỉnh chặt chẽ nên nhà đầu tư dễ dàng kiểm soát được việc thay đổi các thành viên, hạn chế sự thâm nhập của người lạ vào công ty.

Thứ ba, về người đại diện theo pháp luật: Công ty TNHH hai thành viên trở lên có thể có nhiều hơn một người đại diện theo pháp luật. Quy định này giúp cho các thành viên có thể phân chia sự quản lý, nhất là trong trường hợp người đại diện theo pháp luật duy nhất của công ty thường xuyên vằng mặt tại Việt Nam.

3. Nhược điểm của công ty TNHH hai thành viên trở lên

Thứ nhất, về uy tín của doanh nghiệp: So với công ty hợp danh, uy tín của công ty TNHH hai thành viên trở lên phần nào bị ảnh hưởng bởi chế độ trách nhiệm hữu hạn. Do đó, nhiều doanh nghiệp có xu hướng khai khống vốn để tạo uy tín và độ tin cậy. Hành vi này đang là mối nguy hại rất lớn cho doanh nghiệp trong các bước phát triển sau này.

Thứ hai, về cơ chế quản lý: Công ty TNHH hai thành viên trở lên chịu sự điều chỉnh chặt chẽ của pháp luật hơn là doanh nghiệp tư nhân hay công ty TNHH một thành viên vì cơ chế họp hội đồng thành viên là bắt buộc.

Thứ ba, về phương thức huy động vốn: Công ty TNHH hai thành viên trở lên không có quyền phát hành cổ phiếu hay các loại hình chứng khoán để huy động vốn. Muốn huy động vốn, các thành viên góp vốn phải tự bỏ tiền của cá nhân hoặc tiếp nhận thêm vốn của các thành viên mới.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Khách hàng tiêu biểu