Chính sách truy cập mở của WIPO

Chính sách truy cập mở của WIPO

Ngày 16 tháng 11 năm 2016, Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới đã công bố Chính sách Truy cập mở nhằm thúc đẩy, mở rộng truy cập công cộng cho các ấn phẩm thuộc sở hữu của mình, đồng thời đẩy mạnh cam kết của các tổ chức trong việc phổ biến và chia sẻ kiến thức ra cộng đồng.

Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới có nguồn tư liệu được sưu tập rất phong phú, bao gồm các ấn phẩm dùng cho nghiên cứu, báo cáo, hướng dẫn, và các nguồn tài nguyên học tập khác. Chính sách Truy cập mở sẽ tạo điều kiện cho các nhà hoạch định chính sách, các nhà nghiên cứu, các học viên hoặc bất cứ ai muốn sử dụng, sẽ dễ dàng truy cập vào nguồn tài liệu phong phú, giá trị này.

“Ấn phẩm của Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới là bộ sưu tập độc đáo cùng các thông tin giá trị”, Ngài Tổng giám đốc Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới, Francis Gurry cho biết “Chính sách Truy cập mở của chúng tôi sẽ chính thức hóa những nỗ lực của chúng tôi để đảm bảo rằng sự giàu tri thức này là luôn sẵn có để sử dụng cho tất cả mọi người”.

Để hỗ trợ cho việc thực hiện Chính sách Truy cập mở được thuận lợi, Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới sẽ sử dụng bộ phần mềm Sáng tạo chung, các tổ chức liên chính phủ (IGO) với giấy phép được phát triển từ một nhóm các tổ chức quốc tế trong năm 2013. Giấy phép Sáng tạo chung được sử dụng rộng rãi và dễ hiểu và được coi như bộ công cụ cho quyền tác giả cũng như các thỏa thuận liên quan, qua đó cũng tạo điều kiện tiếp cận và sử dụng dễ dàng các nội dung sáng tạo có trong ấn phẩm của Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới .

Thông qua các công cụ công nghệ và pháp lý được phổ cập rộng rãi, Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới đang hỗ trợ cá sáng kiến lưu trữ mở, nhằm thúc đẩy việc phổ biến cá nội dung thông qua các tiêu chuẩn với khả năng tương tác cùng chương trình cấp phép hiệu quả.

Kể từ nay, các ấn phẩm mới được tạo ra cũng như các ấn phẩm hiện có đã thuộc sở hữu của Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới, sẽ được cấp phép theo CC-BY 3.0 IGO hoặc một trong các loại giấy phép khác trong bộ phần mềm Sáng tạo chung (IGO). Các ấn phẩm phát hành theo Giấy phép Sáng tạo chung sẽ được xác định rõ ràng và có thể tìm kiếm trong khu vực ấn phẩm trên Website của Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới.

ThanhTu-COV

Bản quyền thuộc Cục bản quyền Tác giả

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Khách hàng tiêu biểu