Chi phí quảng cáo khuyến mại có gì thay đổi?

Chi phí quảng cáo khuyến mại có gì thay đổi?

Chi phí quảng cáo khuyến mại có gì thay đổi?

Theo luật số 71/2014/TT-BTC được thảo ra tại Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2014 được bạn hành theo quy định của pháp luật sẽ có một số thay đổi, và bổ sung một số điều của luật về thuế nói chung và chi phí quảng cáo nói riêng.

Theo như pháp luật hiện hành quy định thi từ ngày 01/01/2015 thì:

– Bãi bỏ các chi phí quảng cáo, khuyến mãi, thiếp thị, môi giới hoa hồng, hỗ trợ tiếp thị, hội nghị, tiếp tân, hỗ trợ chi phí liên quan trực tiếp đến sản xuất hàng hóa, sản phẩm của doanh nghiệp và các chi phí khác 15% cho công ty, doanh nghiệp.

– Thu nhập của cá nhân trong lĩnh vực kinh doanh mỗi năm dưới 100 triệu thì không phải chịu thuế.

– Các mặt hàng liên quan đến ngành sản xuất nông nghiệp như phân bón, các thiết bị chuyên dùng để sản xuất nông nghiệp (máy cày, máy tuốt, máy xay cà phê,…), thức ăn cho gia súc, gia cầm, thức ăn ăn cho vật nuôi không phải chịu thuế (trước đây phải chịu thuế suất 5%).

– Nếu sau 90 ngày vẫn chưa nộp thuế thì tính lãi suất 0.05%/ngày tình theo số tiền thuế chậm nộp (trước đây là 0.07%/ngày tính từ ngày chậm thuế).

Một số chi tiết về điều luật số 71/2014/TT-BTC:

– Sửa đổi, bổ sung khoản 2 điều 3 theo điều luật số 14/2008/QH12: các thu nhập bao gồm thu nhập từ chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng quyền góp vốn, chuyển nhượng quyền đầu tư, chuyển nhương quyền thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản, sản vật, chuyển nhượng quyền bất động sản,chuyển nhượng quyền sở hữu, sử dụng tài sản, chuyển nhượng quyền sở hữu trí tuệ theo quy định của pháp luật, thu nhập từ chuyển nhượng tài sản, bao gồm các giấy tờ có giá trị, thu nhập từ việc bán ngoại tệ, khoản thu nhập tè kinh doanh những năm trước và các khoản thu nhập khác không phải chịu thuế.

– Sửa đổi, bổ sung khoản 1 điều 4 theo điều luật số 14/2008/QH12 thì được tính thêm thu nhập của trồng trọt, chăn nuôi, chế biến nông lâm thủy sản, thu nhập của doanh nghiệp hoạt động trong vùng có điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn, thu nhạp từ hoạt động đánh bắt hải sản và các khoản thu nhập khác.

– Sửa đổi, bổ sung điều a khoản 1 điều 9: bổ sung thêm vào khoản chi thực tế mà doanh nghiệp phát sinh trong sản xuất, khoản chi cho công tác giáo dục – đào tạo nghề nghiệp và thực hiện nhiệm vụ quốc phòng – an ninh theo quy định của nhà nước.

Đồng thời bãi bỏ điểm m khoản 2 điều 9 theo điều luật số 14/2008/QH12

Bổ sung điểm đ và điểm e khoản 1 điều 13 theo điều luật số 14/2008/QH12

Qua đó, có thể thấy, trong thời địa kinh tế hội nhập, nhà nước ta cũng đã bổ sung nhiều điều luật mới và bãi bỏ những quy định còn hạn chế góp phần thúc đẩy phát triển của các doanh nghiệp, từ đó nền kinh tế nước nhà mới có thể đi lên và bền vững hơn.

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ ROYAL – UY TÍN TẠO RA SỰ KHÁC BIỆT

Website: http://royallaw.vn

             Địa chỉ: Phòng 802, Tòa nhà HH2 – Bắc Hà, Phố Tố Hữu, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Fanpage: https://facebook.com/royallawfirm

Hotline: 0989.337.688

Rất mong nhận được sự hợp tác cùng Quý khách hàng!

Trân trọng./.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Khách hàng tiêu biểu