Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh 

Nhóm thủ tục: Đăng ký kinh doanh

Tên thủ tục: Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh

Cơ quan thực hiện: Phòng Tài chính – kế hoạch/ Phòng Kinh tế cấp Quận/ Huyện

Trình tự thực hiện

Bước 1: Công dân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính UBND cấp Quận/ Huyện. 

Bước 2: Cán bộ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính kiểm tra hồ sơ: 

+ Nếu hồ sơ đủ điều kiện: Viết phiếu nhận và trả công dân phiếu nhận. Công dân nhận phiếu và nhận kết quả theo thời gian ghi trong phiếu nhận. 

+ Nếu hồ sơ chưa đủ điều kiện: Viết phiếu hướng dẫn gửi công dân. Công dân nhận phiếu hướng dẫn và hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn. 

Bước 3: Cán bộ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính chuyển giao hồ sơ cho Phòng chuyên môn thụ lý giải quyết. 

Bước 4: Phòng chuyên môn thụ lý, tham mưu giải quyết hồ sơ (nếu hồ sơ đủ điều kiện); Trường hợp không đủ điều kiện hoặc yêu cầu bổ sung hồ sơ thì có văn bản trả lời chuyển Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính để trả cho công dân. 

Bước 5: Công dân nhận kết quả giải quyết TTHC tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính Quận/ Huyện. 

Cách thức thực hiện

– Công dân nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả hồ sơ hành chính UBND cấp Quận/ Huyện. 

– Địa chỉ chi tiết bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính tại các Quận/ Huyện

Thành phần,số lượng hồ sơ

– Giấy đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh(1 Bản Chính)

– Xác nhận của cơ quan công an về việc khai báo mất giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của hộ kinh doanh(1 Bản Chính)

– Đối với TH giấy chứng nhận ĐKKD bị rách, nát…(0 Bản Khác)

– Giấy đề nghị cấp lại giấy chứng nhận ĐKKD nêu rõ lý do xin cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh(1 Bản Chính)

– Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.(1 Bản Chính)

– (1 Bản Sao có chứng thực)

Số lượng hồ sơ: 1 bộ

Thời hạn giải quyết

-Thời gian giải quyết: 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.

Lệ phí: 100.000 đồng/lần 

Đối tượng thực hiện: Cá nhân, hộ gia đình

Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận  

Cơ sở pháp lý

1/ Các Luật:

– Luật Doanh nghiệp 2005;

– Luật Đầu tư năm 2005;

2/ Các văn bản của Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương:

– Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 về đăng ký doanh nghiệp;

– Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp;

– Nghị định số 05/2013/NĐ-CP ngày 09/01/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về thủ tục hành chính của Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp;

– Nghị định số 05/1999/NĐ-CP ngày 03/02/1999 về Chứng minh nhân dân; Nghị định số 170/2007/NĐ-CP ngày 19/11/2007 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 05/1999/NĐ-CP ngày 03 tháng 02 năm 1999 của Chính phủ về Chứng minh nhân dân.

– Thông tư số 01/2013/TT-BKH ngày 21/01/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp.

– Thông tư số 176/2012/TT-BTC ngày 23/10/2012 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh và phí cung cấp thông tin doanh nghiệp.

– Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg ngày 23/01/2007 ban hành hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam.

– Quyết định số 337/2007/QĐ-BKH 10/4/2007 về việc ban hành quy định nội dung hệ thống ngành kinh tế Việt Nam.

– Các văn bản pháp luật chuyên ngành có liên quan khác.

3/ Các quyết định của UBND Thành phố:

– Quyết định 84/2009/QĐ-UB ngày 01/7/2009 v/v ban hành Quy định thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế liên thông trong giải quyết công việc của tổ chức, cá nhân tại các cơ quan quản lý hành chính nhà nước thuộc Thành phố;

– Quyết định số 112/2009/QĐ-UBND ngày 20/10/2009 Về việc ban hành Quy chế phối hợp liên ngành trong giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội;

– Quyết định số 29/2012/QĐ-UBND về Quy chế quản lý doanh nghiệp hoạt động theo Luật Doanh nghiệp và hộ kinh doanh trên địa bàn TP Hà Nội.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Khách hàng tiêu biểu