Xin cấp giấy phép xuất khẩu lao động

Xin cấp giấy phép xuất khẩu lao động

Xin cấp giấy phép xuất khẩu lao động

Xin cấp giấy phép xuất khẩu lao động
  • Ngày đăng: 21-06-2017

XIN CẤP GIẤY PHÉP XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG

Trên thực tế hiện nay nhiều Công ty cung cấp dịch vụ xuất khẩu lao động (đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng) nhưng chưa được cấp phép mà phải thực hiện thông qua việc ký kết Hợp đồng hợp tác kinh doanh đối với các Công ty đã được cấp Giấy phép xuất khẩu lao động. Vậy để Công ty trực tiếp kinh doanh dịch vụ xuất khẩu lao động, Công ty cần phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện cũng như thực hiện thủ tục cấp Giấy phép xuất khẩu lao động theo quy định của pháp luật.

1.    Điều kiện cấp phép

a.    Vốn pháp định của doanh nghiệp: 5 tỷ VNĐ

b.    Doanh nghiệp ký quỹ 1 tỷ VNĐ tại ngân hàng

c.    Có đề án hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài

d.    Có bộ máy nhân sự, cơ sở vật chất để bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho người lao động trược khi đi làm việc ở nước ngoài và hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Trường hợp doanh nghiệp lần đầu tham gia hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài thì phải có phương án tổ chức bộ máy chuyên trách để bồi dưỡng kiến thức cần thiết và hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài

e.    Người lãnh đạo điều hành hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài phải có trình độ từ đại học trở lên, có ít nhất ba năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài hoặc hoạt động trong lĩnh vực hợp tác và quan hệ quốc tế

f.    Bộ máy hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài của doanh nghiệp dịch vụ phải có ít nhất 9 (chín) cán bộ chuyên trách có đủ những điều kiện sau đây: Có trình độ từ cao đẳng trở lên, có lý lịch rõ ràng, không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành bản án hình sự của toà án, đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã phường, thị trấn hoặc đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục

2.    Hồ sơ cấp Giấy phép xuất khẩu lao động

a.    Văn bản đề nghị cấp Giấy phép của doanh nghiệp

b.    Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (có ngành nghề: cung ứng và quản lý nguồn lao động; có vốn pháp định tối thiểu 5 tỷ đồng)

c.    Giấy tờ chứng minh đủ điều kiện về vốn pháp định 5 tỷ đồng theo quy định (xác nhận số dư của tổ chức tín dụng hoặc chứng thư thẩm định giá của tổ chức thẩm định giá về tài sản của doanh nghiệp hoặc báo cáo tài chính 2 năm gần nhất của doanh nghiệp – có xác nhận của tổ chức kiểm toán)

d.    Giấy xác nhận ký quỹ của ngân hàng thương mại nơi doanh nghiệp ký quỹ 1 tỷ đồng

e.    Đề án hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài: Đề án hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài phải thể hiện năng lực tài chính, cơ sở vật chất, đội ngũ cán bộ có đủ trình độ và kinh nghiệm đáp ứng được yêu cầu của hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài.

f.    Sơ yếu lý lịch của người lãnh đạo điều hành hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài

g.    Phương án tổ chức (đối với doanh nghiệp lần đầu tham gia hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài) hoặc báo cáo về tổ chức bộ máy hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài và bộ máy bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho người lao động trước khi đi làm việc ở nước ngoài. Bộ máy chuyên trách để bồi d¬ưỡng kiến thức cần thiết cho ngư¬ời lao động trư¬ớc khi đi làm việc ở n¬ước ngoài đư¬ợc tổ chức thành trư¬ờng hoặc trung tâm đào tạo, phải có Bộ phận đào tạo; Bộ phận quản lý học viên.

h.    Danh sách tóm lược của các cán bộ chuyên trách trong bộ máy hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài, gồm các nội dung: họ tên, ngày tháng năm sinh, chức vụ, trình độ chuyên môn, trình độ ngoại ngữ, nhiệm vụ được giao. Cán bộ chuyên trách từng loại hình nghiệp vụ phải có các điều kiện cụ thể sau đây:

Về án bộ chuyên trách về thị trường:

-    Có chuyên môn, nghiệp vụ thuộc các chuyên ngành kinh tế, luật;

-    Có trình độ ngoại ngữ phù hợp với từng thị trường mà doanh nghiệp dự kiến đưa người lao động đến làm việc;

-    Có hiểu biết những quy định của pháp luật Việt Nam và nước tiếp nhận liên quan đến người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài.
Về cán bộ chuyên trách về quản lý lao động:

-    Có chuyên môn, nghiệp vụ thuộc chuyên ngành luật, quản trị nhân lực;

-    Có trình độ ngoại ngữ phù hợp với từng thị trường mà doanh nghiệp dự kiến đưa người lao động đến làm việc;

-    Am hiểu những quy định của pháp luật Việt Nam và nước tiếp nhận liên quan đến người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài.

Về cán bộ chuyên trách bồi dưỡng kiến thức cần thiết:

-    Có kinh nghiệm và hiểu biết về hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài;

-    Có hiểu biết những quy định của pháp luật Việt Nam và nước tiếp nhận liên quan đến người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài.
Về cán bộ nghiệp vụ tài chính:

-    Có chuyên môn, nghiệp vụ thuộc chuyên ngành tài chính, kế toán;

-    Am hiểu các quy định của pháp luật trong lĩnh vực hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài.

Về cán bộ giữ vị trí lãnh đạo điều hành bộ máy hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài của doanh nghiệp: ngoài điều kiện quy định chung nêu trên, phải có đủ các điều kiện sau đây:

-    Có trình độ từ đại học trở lên; Có lý lịch rõ ràng;

-    Có ít nhất ba (03) năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài hoặc hoạt động trong lĩnh vực hợp tác và quan hệ quốc tế;

-    Không phải là người đang bị xử lý hình thức kỷ luật từ mức cảnh cáo trở lên trong lĩnh vực hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài; hoặc là người đã giữ vị trí lãnh đạo điều hành bộ máy hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài tại những doanh nghiệp dịch vụ bị thu hồi giấy phép do vi phạm pháp luật trong lĩnh vực hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài.

i.    Các giấy tờ khác theo quy định của pháp luật (trong một số trường hợp đặc thù)

3.    Cơ quan cấp phép: Cục quản lý lao động ngoài nước (Bộ lao động thương binh xã hội)

4.    Thời gian thực hiện: 90-120 ngày làm việc kể từ ngày doanh nghiệp cung cấp đầy đủ giấy tờ, tài liệu hợp lệ.

 

Đăng bởi Admin.

Dịch vụ liên quan

Thủ tục xin giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Ngày đăng: 31-10-2016

Thủ tục xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động

Ngày đăng: 25-10-2016

Thủ tục cấp giấy phép xuất khẩu lao động

Ngày đăng: 25-10-2016

Cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài

Ngày đăng: 25-10-2016

Điều kiện cấp phép cho thuê lại lao động

Ngày đăng: 26-10-2016

Thủ tục cấp giấy phép cho thuê lại lao động

Ngày đăng: 26-10-2016
Hotline: 0989 337 688
Zalo: 0989 337 688
0989 337 688