Doanh Nghiệp

Doanh Nghiệp

Doanh Nghiệp

Tư vấn doanh nghiệp

Hồ sơ thành lập chi nhánh công ty

Đăng ký hộ kinh doanh cá thể

Thành lập hợp tác xã/ liên hợp tác xã

Thành lập doanh nghiệp giá rẻ

Thành lập doanh nghiệp và hỗ trợ sau thành lập giá rẻ

Hồ sơ đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện

Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp đối với công ty TNHH một thành viên

Hồ sơ đăng ký công ty tnhh 1 thành viên người nước ngoài

Hồ sơ đăng ký kinh doanh công ty hợp danh

Hồ sơ thông báo lập địa điểm kinh doanh

Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp đối với công ty cổ phần

Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp đối với công ty hợp danh

Đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện

Đăng ký kinh doanh Doanh nghiệp Nhà nước

Thủ tục ĐKKD hộ cá thể

Thủ tục xin cấp giấy phép kinh doanh nhà hàng ăn uống

Thủ tục thành lập trường mầm non tư thục.

Thủ tục và điều kiện mở nhà thuốc tư nhân

ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP QUA MẠNG ĐIỆN TỬ

PHÂN BIỆT CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN VÀ ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH

TRÌNH TỰ THỦ TỤC ĐĂNG KÝ MỞ ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH

Dịch vụ thành lập công ty liên doanh

Dịch vụ thành lập công ty liên doanh – Văn phòng luật Royal cung cấp dịch vụ luật sư tư vấn thành...

PHÂN BIỆT GIẢI THỂ VÀ PHÁ SẢN CỦA DOANH NGHIỆP.

TRÌNH TỰ THỦ TỤC GIẢM VỐN ĐIỀU LỆ CỦA CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN.

LỰA CHỌN LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP

Cùng với chính sách khuyến khích người dân khởi nghiệp là số lượng các doanh nghiệp đăng ký thành...

THỦ TỤC SAU THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP

Hồ sơ đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH 1 thành viên do chuyển nhượng

Hồ sơ đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH 1 thành viên do tặng cho phần vốn góp

Hồ sơ thay đổi cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài trong công ty cổ phần chưa niêm yết

Hồ sơ đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH 1 thành viên do thừa kế

Hồ sơ đăng ký công ty TNHH 1 thành viên

Hồ sơ thay đổi thành viên công ty hợp danh

Hồ sơ thay đổi thành viên công ty TNHH 2 thành viên trở lên do có thành viên không thực hiện cam kết góp vốn

Hồ sơ thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân trong trường hợp bán doanh nghiệp

Hồ sơ thay đổi thông tin của cổ đông sáng lập công ty cổ phần

Hồ sơ thay đổi thông tin người quản lý doanh nghiệp, thông tin cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài

Hồ sơ thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty cổ phần

Thủ tục thông báo thay đổi số tài khoản ngân hàng qua mạng điện tử

Thủ tục thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh

Thủ tục thay đổi mẫu con dấu

Hồ sơ thay đổi vốn điều lệ, thay đổi tỉ lệ vốn góp

Hồ sơ thông báo thay đổi vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân

Hồ sơ đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty TNHH, công ty cổ phần

Hồ sơ đăng ký thay đổi thành viên công ty TNHH 2 thành viên trở lên do tiếp nhận thành viên mới

Hồ sơ đăng ký kinh doanh đối với công ty tnhh 2 thành viên trở lên

Hồ sơ đăng ký thay đổi thành viên công ty TNHH 2 thành viên trở lên do chuyển nhượng phần vốn góp

Hồ sơ đăng ký thay đổi thành viên công ty TNHH 2 thành viên trở lên do tặng cho phần vốn góp

Hồ sơ đăng ký thay đổi thành viên công ty TNHH 2 thành viên trở lên do thừa kế phần vốn góp

ĐIỀU KIỆN VÀ THỦ TỤC CHUYỂN NHƯỢNG CỔ PHẦN TRONG CÔNG TY CỔ PHẦN.

TRÌNH TỰ THỦ TỤC DOANH NGHIỆP THỰC HIỆN THAY DỔI TRỤ SỞ CHÍNH CỦA CÔNG TY

Thủ tục bổ sung, thay đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh.

THỦ TỤC GÓP VỐN BẰNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT.

TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ BẰNG HÌNH THỨC CHÀO BÁN CỔ PHẦN RIÊNG LẺ.

QUY TRÌNH PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU CỦA DOANH NGHIỆP

ĐIỀU KIỆN ĐỂ DOANH NGHIỆP PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU TRONG NƯỚC

THAY ĐỔI ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN

Thủ tục Thông báo thay đổi đến Phòng đăng ký kinh doanh nơi đặt trụ sở chi nhánh, văn phòng đại...

THỦ TỤC THAY ĐỔI TÊN DOANH NGHIỆP

Thủ tục ĐKKD doanh nghiệp NN

Thủ tục đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đầu tư

Cấp phép thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài

Danh mục lĩnh vực đầu tư có điều kiện

Danh mục lĩnh vực cấm đầu tư

Các hình thức đầu tư trực tiếp

Thủ tục đầu tư trực tiếp

Quy trình thẩm tra dự án đầu tư cấp Giấy chứng nhận đầu tư

Điều chỉnh dự án đầu tư

Thủ tục nhà đầu tư nước ngoài góp vốn vào doanh nghiệp Việt Nam

Nhà đầu tư nước ngoài góp vốn vào doanh nghiệp Việt Nam

Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh cho tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài

Thủ tục cấp giấy phép cơ sở bán lẻ cho tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài

CHUYỂN NHƯỢNG DỰ ÁN ĐẦU TƯ.

ĐIỀU CHỈNH QUY MÔ DỰ ÁN TRÊN GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ

TÁCH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ ĐỒNG THỜI LÀ GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ KINH DOANH

Kê khai thuế môn bài

Kê khai thuế giá trị gia tăng

Kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp va thuế thu nhập cá nhân

Thủ tục đặt in và nhận hóa đơn

Thông tư hướng dẫn về lệ phí môn bài

CÁC LOẠI THUẾ VÀ CÁCH TÍNH THUẾ ĐỐI VỚI HỘ KINH DOANH.

Vì sao phải có chữ kí số

Tại sao phải đăng ký mã số mã vạch?

Đăng ký mã số mã vạch

Quy ước các loại mã số mã vạch

BÁO GIÁ DỊCH VỤ ĐĂNG KÝ MÃ SỐ MÃ VẠCH

Doanh nghiệp có nhu cầu tư vấn thủ tục đăng ký mã số mã vạch cho hàng hóa cho mình để thuận...

Dịch vụ tư vấn đăng ký mã số mã vạch

Doanh nghiệp có nhu cầu tư vấn thủ tục đăng ký mã số mã vạch cho hàng hóa cho mình để thuận...

Phân biệt hàng nhái hàng giả bằng công nghệ mã vạch

QUY DỊNH CHUNG CỦA PHÁP LUẬT VỀ MÃ SỐ MÃ VẠCH

CHUYỂN NHƯỢNG, ỦY QUYỀN SỬ DỤNG MÃ SỐ MÃ VẠCH VÀ SỬ DỤNG MÃ NƯỚC NGOÀI

LÀM THẾ NÀO ĐỂ ĐƯỢC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN MÃ SỐ MÃ VẠCH SAU KHI ĐƯỢC CẤP MÃ VẠCH TẠM THỜI?

Thủ tục chuyển đổi công ty TNHH 2 thành viên sang công ty Cổ phần

Thủ tục tạm ngừng kinh doanh

Hồ sơ chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

Chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty TNHH một thành viên.

TRÌNH TỰ THỦ TỤC THÔNG BÁO TẠM NGỪNG KINH DOANH VÀ HOẠT ĐỘNG TRỞ LẠI CỦA CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN.

TRÌNH TỰ THỦ TỤC CHUYỂN ĐỔI TỪ MÔ HÌNH HỘ KINH DOANH THÀNH DOANH NGHIỆP THEO QUY ĐỊNH MỚI CỦA PHÁP LUẬT.

GIẢI THỂ DOANH NGHIỆP VÀ VÁC VẤN ĐỀ PHÁP LÝ CẦN BIẾT.

QUY ĐỊNH VỀ TỰ KIỂM TRA VIỆC THỰC HIỆN PHÁP LUẬT LAO ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP

CHUYỂN ĐỔI CÔNG TY TNHH MTV SANG CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN

CHUYỂN ĐỔI LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP TỪ CÔNG TY TNHH MTV SANG CTCP

CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG ĐƠN VỊ PHỤ THUỘC CỦA DOANH NGHIỆP

.

Khách hàng nói về chúng tôi

Tư vấn luật online

Hotline: 0989 337 688
Zalo: 0989 337 688
0989 337 688