TƯ CÁCH ĐẠI DIỆN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

TƯ CÁCH ĐẠI DIỆN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

TƯ CÁCH ĐẠI DIỆN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

TƯ CÁCH ĐẠI DIỆN SỞ HỮU TRÍ TUỆ
  • Ngày đăng: 27-06-2017

 
Dịch vụ sở hữu trí tuệ trong những năm gần đây là xu hướng của các cá nhân, tổ chức nhằm bảo vệ và được bảo hộ đối với các tác phẩm do mình sáng tạo ra hay thuộc sở hữu của mình; đồng thời cũng là căn cứ xác định nghĩa vụ chứng minh khi có tranh chấp xảy ra. Để thực hiện công việc này, cá nhân, tổ chức phải thực hiện việc thẩm định, chuẩn bị hồ sơ và nộp hồ sơ đăng ký tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Theo quy định pháp luật hiện hành về sở hữu trí tuệ, người được thực hiện thủ tục này phải chủ đơn khi đăng ký bảo hộ tác phẩm hoặc quyền sở hữu công nghiệp do mình sáng tạo ra hoặc thuộc sở hữu của mình hoặc là cá nhân, tổ chức tư vấn, dịch vụ quyền tác giả, quyền liên quan, đại diện sở hữu công nghiệp. Vậy tổ chức tư vấn, dịch vụ quyền tác giả, quyền liên quan, đại diện sở hữu công nghiệp là gì?
 
1. Tổ chức tư vấn, dịch vụ quyền tác giả, quyền liên quan
 
Theo quy định tại Điều 57 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 (sửa đổi và bổ sung năm 2009) thì: Tổ chức tư vấn, dịch vụ quyền tác giả, quyền liên quan được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật. Cũng theo đó, Tổ chức tư vấn, dịch vụ quyền tác giả, quyền liên quan thực hiện các hoạt động sau đây theo yêu cầu của tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan:
 
- Tư vấn những vấn đề có liên quan đến quy định của pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan;
 
- Đại diện cho tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan tiến hành thủ tục nộp đơn đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan theo uỷ quyền;
 
- Tham gia các quan hệ pháp luật khác về quyền tác giả, quyền liên quan, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan theo uỷ quyền.
 
Để trở thành tổ chức tư vấn, dịch vụ quyền tác giả, người đứng đầu tổ chức hoặc cá nhân hoạt động phải đáp ứng cá điều kiện sau:
 
- Là công dân Việt nam, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ ;
 
- Thường trú tại Việt Nam ;
 
- Có bằng tốt nghiệp đại học luật.
 
Bên cạnh đó, tổ chức, cá nhân tư vấn, dịch vụ quyền tác giả, quyền liên quan phải thực hiện chế độ báo cáo, thông tin cho Cục Bản quyền tác giả theo định kỳ sáu tháng, một năm hoặc đột xuất về các hoạt động tư vấn, dịch vụ quyền tác giả, quyền liên quan. 
 
2. Đại diện sở hữu công nghiệp
 
Theo quy định tại Điều 151 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 (sửa đổi và bổ sung năm 2009) thì: Đại diện sở hữu công nghiệp gồm tổ chức kinh doanh dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp (sau đây gọi là tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp) và cá nhân hành nghề đại diện sở hữu công nghiệp trong tổ chức đó (sau đây gọi là người đại diện sở hữu công nghiệp).
 
Cũng theo đó, đại diện sở hữu công nghiệp được cung cấp Dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp. Dịch vụ này bao gồm:
 
- Đại diện cho tổ chức, cá nhân trước cơ quan nhà nước có thẩm quyền về xác lập và bảo đảm thực thi quyền sở hữu công nghiệp;
 
- Tư vấn về vấn đề liên quan đến thủ tục xác lập và thực thi quyền sở hữu công nghiệp;
 
- Các dịch vụ khác liên quan đến thủ tục xác lập và thực thi quyền sở hữu công nghiệp.
 
Pháp luật sở hữu trí tuệ cũng quy định rất chặt chẽ về điều kiện đại diện sở hữu công nghiệp. Bao gồm:
 
+ Đối với cá nhân hành nghề dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp:
 
- Là công dân Việt Nam, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;
 
- Thường trú tại Việt Nam;
 
- Có bằng tốt nghiệp đại học;
 
- Đã trực tiếp làm công tác pháp luật về sở hữu công nghiệp liên tục từ năm năm trở lên hoặc đã trực tiếp làm công tác thẩm định các loại đơn đăng ký sở hữu công nghiệp tại cơ quan quốc gia hoặc quốc tế về sở hữu công nghiệp liên tục từ năm năm trở lên hoặc đã tốt nghiệp khoá đào tạo pháp luật về sở hữu công nghiệp được cơ quan có thẩm quyền công nhận;
 
- Không phải là công chức, viên chức đang làm việc tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác lập và bảo đảm thực thi quyền sở hữu công nghiệp;
 
- Đã đạt yêu cầu tại kỳ kiểm tra về nghiệp vụ đại diện sở hữu công nghiệp do cơ quan có thẩm quyền tổ chức.
 
+ Đối với tổ chức đại diện sở hữu công nghiệp:
 
- Người đứng đầu tổ chức hoặc người được người đứng đầu tổ chức uỷ quyền phải đáp ứng các điều kiện hành nghề dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp;
 
- Là doanh nghiệp, tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức dịch vụ khoa học và công nghệ được thành lập và hoạt động hợp pháp;
 
- Có chức năng hoạt động dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp được ghi nhận trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động (sau đây gọi chung là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh).
 
Có thể thấy, không hề dễ để có thể trở thành cá nhân, tổ chức tư vấn, dịch vụ quyền tác giả, quyền liên quan và đại diện sở hữu công nghiệp. Đặc biệt là tổ chức đáp ứng đủ tất cả các điều kiện để vừa là tổ chức tư vấn, dịch vụ quyền tác giả, quyền liên quan, vừa là tổ chức đại diện sở hữu công nghiệp. Vì vậy, Văn phòng Luật sư Royal rất tự hào vì đã đáp ứng đầy đủ các điều kiện trên. Chúng tôi đã được Cục Bản quyền tác giả và Cục Sở hữu trí tuệ công nhận là tổ chức tư vấn, dịch vụ quyền tác giả, quyền liên quan vừa là tổ chức đại diện sở hữu công nghiệp. Do đó, chúng tôi có đầy đủ tư cách đại diện để giúp cho khách hàng của mình được bảo vệ, bảo hộ đối với các quyền và lợi ích hợp pháp theo quy định pháp luật, trong đó có lĩnh vực sở hữu trí tuệ.
 
 

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ ROYAL - UY TÍN TẠO RA SỰ KHÁC BIỆT

Website: http://royallaw.vn

Địa chỉ: Phòng 802, Tòa nhà HH2 - Bắc Hà, Phố Tố Hữu, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Fanpage: https://facebook.com/royallawfirm

Hotline: 0989.337.688

Rất mong nhận được sự hợp tác cùng Quý khách hàng!
Trân trọng./.

Đăng bởi Admin.

Dịch vụ liên quan

ĐĂNG KÝ QUYỀN TÁC GIẢ, QUYỀN LIÊN QUAN

Ngày đăng: 21-10-2016

Hồ sơ và thủ tục đăng ký bản quyền bài hát

Ngày đăng: 29-07-2017

ĐĂNG KÝ BẢN QUYỀN TÁC GIẢ CHO TRUYỆN TRANH

Ngày đăng: 11-04-2017

ĐĂNG KÝ BẢN QUYỀN TÁC GIẢ CHO TÁC PHẨM NHIẾP ẢNH

Ngày đăng: 12-04-2017

Chuyển nhượng quyền tác giả như thế nào?

Ngày đăng: 06-07-2017

Đăng ký bảo hộ quyền tác giả đối với tác phẩm văn học

Ngày đăng: 10-07-2017
Hotline: 0989 337 688
Zalo: 0989 337 688
0989 337 688