Trình tự, thủ tục xác nhận đủ điều kiện kinh doanh phòng cháy chữa cháy

Trình tự, thủ tục xác nhận đủ điều kiện kinh doanh phòng cháy chữa cháy

Trình tự, thủ tục xác nhận đủ điều kiện kinh doanh phòng cháy chữa cháy

Trình tự, thủ tục xác nhận đủ điều kiện kinh doanh phòng cháy chữa cháy
  • Ngày đăng: 21-10-2016

I. THÀNH PHẦN HỒ SƠ

1. Văn bản đề nghị xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy.

2. Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của doanh nghiệp, cơ sở.

3. Danh sách cá nhân có chứng chỉ về phòng cháy và chữa cháy phù hợp với lĩnh vực kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy của doanh nghiệp, cơ sở; có kèm theo bản sao chứng chỉ và bản sao quyết định tuyển dụng hoặc hợp đồng lao động của từng cá nhân.

4. Bản sao văn bằng chứng nhận về trình độ chuyên môn của cá nhân.

5. Văn bản chứng minh về điều kiện cơ sở vật chất, phương tiện, thiết bị bảo đảm cho hoạt động kinh doanh.

II. THỜI HẠN GIẢI QUYẾT

Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

III. CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT

Cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy có thẩm quyền phải hoàn thành việc xác nhận đủ điều kiện kinh doanh, dịch vụ phòng cháy và chữa cháy cho doanh nghiệp, cơ sở. Trường hợp không đủ điều kiện để xác nhận thì cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy phải có văn bản trả lời, nêu rõ lý do.

 

LƯU Ý: Doanh nghiệp, cơ sở chỉ được tiến hành các hoạt động kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy sau khi được cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy cấp giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy.

Văn bản trích dẫn:

  • Luật phòng cháy và chữa cháy năm 2001 sửa đổi, bổ sung năm 2013
  • Nghị định số 79/2014/NĐ-CP phủ ngày 31/07/2014 của Chính quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy

Đăng bởi Admin.

Dịch vụ liên quan

Trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về phòng cháy chữa cháy

Ngày đăng: 21-10-2016
Hotline: 0989 337 688
Zalo: 0989 337 688
0989 337 688