VĂN PHÒNG LUẬT SƯ ROYAL

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ ROYAL

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ ROYAL

TRÌNH TỰ THỦ TỤC GIẢM VỐN ĐIỀU LỆ CỦA CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN.
 • Ngày đăng: 22-10-2018

 1. Các hình thức giảm vốn điều lệ:

Theo quy định tại Điều 68 Luật Doanh nghiệp 2014 thì Công ty TNHH hai thành viên trở lên có thể thực hiện giảm vốn điều lệ theo các phương thức sau:

 1. Hoàn trả một phần vốn góp cho thành viên theo tỷ lệ vốn góp của họ trong vốn điều lệ của công ty nếu đã hoạt động kinh doanh liên tục trong hơn 02 năm, kể từ ngày đăng ký doanh nghiệp và bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác sau khi đã hoàn trả cho thành viên;
 2. Công ty mua lại phần vốn góp của thành viên;
 3. Vốn điều lệ không được các thành viên thanh toán đầy đủ và đúng hạn theo quy định tại Điều 48 của Luật này.

 

 1. Trình tự thủ tục để Công ty TNHH hai thành viên trở lên thực hiện giảm vốn điều lệ:

Theo quy định tại Điều 44 Nghị định 78/2015 được sửa đổi bổ sung bởi Khoản 14 Điều 1 Nghị định 108/2018 thì trình tự thủ tục giảm vốn điều lệ của công ty TNHH hai thành viên trở lên như sau:

Công ty tiến hành gửi thông báo tới Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp tỉnh. Nội dung Thông báo gồm:

 1. Tên, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số Giy chứng nhận đăng ký kinh doanh (trường hợp doanh nghiệp chưa có mã số doanh nghiệp, mã số thuế);
 2. Họ, tên, địa chỉ, quốc tịch, số Chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hp pháp khác hoặc số quyết định thành lập, mã số doanh nghiệp của mỗi thành;
 3. Tỷ lệ phần vốn góp của mỗi thành viên;
 4. Vốn Điều lệ đã đăng ký và vốn Điều lệ đã thay đổi; thời điểm và hình thức tăng giảm vốn;
 5. Họ, tên, quốc tịch, số Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hp pháp khác, địa chỉ thường trú và chữ ký của người đại diện theo pháp luật của công ty.

 

Trường hp đăng ký thay đổi vốn Điều lệ công ty, kèm theo thông báo quy định trên phải có Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên; văn bản của Sở Kế hoạch và Đầu tư chấp thuận về việc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài đối với trường hp quy định tại Khoản 1 Điều 26 Luật đầu tư.

Quyết định, biên bản họp phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty.

Bên cạnh đó, Công ty phải cam kết bảo đảm thanh toán đủ các Khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác sau khi giảm vốn.

Khi nhận thông báo, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp.

 

Trên đây là những tư vấn của Văn phòng Luật sư Royal về trình tự thủ tục giảm vốn điều lệ của công ty TNHH hai thành viên trở lên.

Để được hỗ trợ tư vấn chi tiết xin liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ sau:

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ ROYAL

Phòng 802 - tòa nhà Bắc Hà, phố Tố Hữu, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: 04. 3512 2931 – 6294 0932               Fax: 04. 35122930

Email: vplsroyal@gmail.com                   Website: www.royallaw.vn

Hotline: 0989337688

 

 

Đăng bởi Admin.

Dịch vụ liên quan

Hồ sơ thành lập chi nhánh công ty

Ngày đăng: 24-10-2016

Đăng ký hộ kinh doanh cá thể

Ngày đăng: 24-10-2016

Thành lập hợp tác xã/ liên hợp tác xã

Ngày đăng: 31-10-2016

Thành lập doanh nghiệp giá rẻ

Ngày đăng: 24-10-2016

Thành lập doanh nghiệp và hỗ trợ sau thành lập giá rẻ

Ngày đăng: 24-10-2016

Hồ sơ đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện

Ngày đăng: 24-10-2016
Hotline: 0989 337 688
Zalo: 0989 337 688
0989 337 688