Thủ tục thông báo thay đổi số tài khoản ngân hàng qua mạng điện tử

Thủ tục thông báo thay đổi số tài khoản ngân hàng qua mạng điện tử

Thủ tục thông báo thay đổi số tài khoản ngân hàng qua mạng điện tử

Thủ tục thông báo thay đổi số tài khoản ngân hàng qua mạng điện tử
  • Ngày đăng: 24-10-2016

Khi doanh nghiệp mới được thành  lập việc mở tài khoản Ngân hàng phải được thông báo tới cơ quan thuế trực tiếp quản lý doanh nghiệp. Nếu như trước đây, việc thông báo số tài khoản ngân hàng sẽ được nộp trực tiếp tại cơ quan thuế thì hiện nay doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục này tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội. Cụ thể về trình tự, thủ tục như sau:

Bước 1: Doanh nghiệp cần chuẩn bị 01 bộ hồ sơ gồm có:

  • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (theo mẫu)
  • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (bản sao công chứng)
  • Giấy giới thiệu của người đi nộp hồ sơ

Bước 2: Doanh nghiệp phải scan toàn bộ những giấy tờ nêu trên và thực hiện nộp hồ sơ qua mạng điện tử sử dụng chữ ký số công cộng hoặc Tài khoản đăng ký kinh doanh (Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội không nhận trực tiếp hồ sơ giấy)

Bước 3. Sau khi hồ sơ được chấp thuận doanh nghiệp phải mang toàn hồ sơ đã nộp qua mạng lên Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội để đối chiếu tại bộ phận một cửa.

Sau khi hoàn tất các thủ tục, thông tin về số tài khoản của doanh nghiệp sẽ được chuyển đến cơ quan thuế trực tiếp quản lý qua mạng điện tử.

Đăng bởi Admin.

Dịch vụ liên quan

Hồ sơ đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH 1 thành viên do chuyển nhượng

Ngày đăng: 21-10-2016

Hồ sơ đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH 1 thành viên do tặng cho phần vốn góp

Ngày đăng: 21-10-2016

Hồ sơ thay đổi cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài trong công ty cổ phần chưa niêm yết

Ngày đăng: 21-10-2016

Hồ sơ đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH 1 thành viên do thừa kế

Ngày đăng: 21-10-2016

Hồ sơ đăng ký công ty TNHH 1 thành viên

Ngày đăng: 20-10-2016

Hồ sơ thay đổi thành viên công ty hợp danh

Ngày đăng: 21-10-2016
Hotline: 0989 337 688
Zalo: 0989 337 688
0989 337 688