Thủ tục thay đổi mẫu con dấu

Thủ tục thay đổi mẫu con dấu

Thủ tục thay đổi mẫu con dấu

Thủ tục thay đổi mẫu con dấu
  • Ngày đăng: 24-10-2016

Việc thông báo thay đổi mẫu con dấu Công ty hiện nay phải thực hiện qua mạng điện tử, Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội không nhận trực tiếp bằng hồ sơ giấy. Do đó, trình tự, thủ tục như sau:

Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị 01 bộ hồ sơ gồm có:

  • Thông báo về việc thay đổi mẫu con dấu doanh nghiệp (theo mẫu)
  • Giấy giới thiệu của người đi nộp hồ sơ

Bước 2: Doanh nghiệp scan tất cả các giấy tờ nêu trên và thực hiện nộp qua mạng điện tử sử dụng chữ ký số công cộng hoặc Tải khoản đăng ký kinh doanh.

Sau khi hoàn tất nộp hồ sơ qua mạng điện tử doanh nghiệp sẽ được nhận Giấy biên nhận về việc đã nộp hồ sơ. Nếu hồ sơ hợp lệ, trong thời gian 03 ngày mẫu dấu của doanh nghiệp sẽ được đăng lên cổn thông tin điện tử quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. 

Đăng bởi Admin.

Dịch vụ liên quan

Hồ sơ đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH 1 thành viên do chuyển nhượng

Ngày đăng: 21-10-2016

Hồ sơ đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH 1 thành viên do tặng cho phần vốn góp

Ngày đăng: 21-10-2016

Hồ sơ thay đổi cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài trong công ty cổ phần chưa niêm yết

Ngày đăng: 21-10-2016

Hồ sơ đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH 1 thành viên do thừa kế

Ngày đăng: 21-10-2016

Hồ sơ đăng ký công ty TNHH 1 thành viên

Ngày đăng: 20-10-2016

Hồ sơ thay đổi thành viên công ty hợp danh

Ngày đăng: 21-10-2016
Hotline: 0989 337 688
Zalo: 0989 337 688
0989 337 688