VĂN PHÒNG LUẬT SƯ ROYAL

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ ROYAL

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ ROYAL

THỦ TỤC THÀNH LẬP TRUNG TÂM ĐÀO TẠO NGOẠI NGỮ TRONG NƯỚC
  • Ngày đăng: 11-11-2016

I. Điều kiện thành lập 

1. Về cơ sở vật chất:

- Có phòng học phù hợp về ánh sáng, bàn ghế, thiết bị, đồ dùng giảng dạy;

- Có diện tích dùng cho học tập, giảng dạy đảm bảo ở mức bình quân ít nhất là 1,5 m2/người học

- Có văn phòng của Ban Giám đốc, phòng giáo viên, thư viện và các phòng chức năng khác

- Có thiết bị cần thiết phục vụ cho công tác đào tạo và quản lý.

2. Về chương trình đào tạo:

- Có thể giảng dạy chương trình theo chuẩn Việt Nam vàphải xây dựng chương trình giảng dạy và gửi cho cơ quan chức năng phê duyệt.

3. Về người đứng đầu Trung tâm/Giám đốc: 

- Là người ít nhất có bằngđại học ngoại ngữ và làm việc trong lĩnh vực giáo dục ít nhất 03 năm.

4. Về đội ngũ giáo viên:

- Giáo viên ít nhất phải có trình độ cao đẳng sư phạm ngoại ngữhoặc tương đương, có ngành nghề đào tạo phù hợp với chuyên môn được phân công giảng dạy;

- Phải cóít nhất 05 giáo viên trở lên. 

II. Các công việc Luật sư dự kiến thực hiện

- Tư vấn các vấn đề pháp lý có liên quan đến việc thành lập, hồ sơ thành lập trung tâm ngoại ngữ. 

- Soạn thảo hồ sơ thành lập trung tâm ngoại ngữ theo đúng nội dung và hình thức pháp luật quy định. 

- Hướng dẫn các nhà đầu tư chuẩn bị tài liệu, hồ sơ nhằm thành lập trung tâm ngoại ngữ.

- Đại diện cho khách hàng làm việc với Sở Giáo dục đào tạo để xin Cấp Giấy phép thành lập và Giấy phép hoạt động.

- Làm thủ tục khắc dấu và đăng ký mã số thuế cho trung tâm ngoại ngữ.

III. Thông tin và tài liệu khách hàng cung cấp gồm:  

- Văn bản xác nhận tư cách pháp lý của nhà đầu tư: Nhà đầu tư là tổ chức cần nộp bản sao có chứng thực quyết định thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc các giấy tờ tương đương khác. Nhà đầu tư là cá nhân cần nộp bản sao có chứng thực hộ chiếu hoặc chứng minh nhân dân, lý lịch cá nhân; 

- Đề án thành lập trung tâm ngoại ngữ, gồm:

+ Tên trung tâm, địa điểm đặt trung tâm, sự cần thiết thành lập trung tâm; 

+ Mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình, nội dung đào tạo, chương trình giảng dạy, quy mô đào tạo; 

+ Cơ sở vật chất, thiết bị, địa điểm dự kiến, tổ chức bộ máy, nguồn lực và tài chính; 

+ Cơ cấu tổ chức của trung tâm.Văn bản chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư (báo cáo tài chính, xác nhận số dự tài khoản của Ngân hàng).

- Văn bản chứng minh trụ sở (hợp đồng thuê hoặc văn bản đồng ý giao đất của UBND cấp tỉnh).

- Quy chế tổ chức, hoạt động của trung tâm.

- Danh sách, bản sao chứng thực văn bằng, chứng chỉ, CMND, sổ hộ khẩu, sơ yếu lý lịch củaGiám đốc, giáo viên, giảng viên;

- Chương trình, kế hoạch giảng dạy, tài liệu học tập, danh mục sách giáo khoa và tài liệu tham khảo chính;

- Đối tượng tuyển sinh, quy chế và thời gian tuyển sinh;

- Quy chế đào tạo;

- Quy mô đào tạo (học sinh, sinh viên, học viên);

- Các quy định về học phí và các loại phí liên quan;

- Quy định về kiểm tra, đánh giá, công nhận hoàn thành chương trình môn học, mô đun, trình độ đào tạo;

- Mẫu văn bằng, chứng chỉ sẽ được sử dụng.

IV. Cơ quan cấp giấy phép:

- Sở Giáo dục và đào tạo

 

 

Đăng bởi Admin.

Dịch vụ liên quan

Thủ tục cấp giấy phép thành lập trung tâm ngoại ngữ

Ngày đăng: 25-10-2016

Thủ tục cấp giấy phép thành lập trung tâm tin học

Ngày đăng: 25-10-2016

Thủ tục thành lập trung tâm ngoại ngữ có yếu tố nước ngoài

Ngày đăng: 25-10-2016

Điều kiện đối với Giám đốc trung tâm ngoại ngữ

Ngày đăng: 25-10-2016

Thủ tục thành lập trung tâm bồi dưỡng văn hóa

Ngày đăng: 25-10-2016

Thành lập trung tâm dạy nghề trang điểm, làm móng

Ngày đăng: 26-10-2016
Hotline: 0989 337 688
Zalo: 0989 337 688
0989 337 688