Thành lập trung tâm bồi dưỡng văn hóa

Thành lập trung tâm bồi dưỡng văn hóa

Thành lập trung tâm bồi dưỡng văn hóa

Thủ tục thành lập trung tâm bồi dưỡng văn hóa
  • Ngày đăng: 25-10-2016

Thủ tục thành lập trung tâm bồi dưỡng văn hóa bao gồm các quy định sau:

I. ĐỐI TƯỢNG CẤP GIẤY PHÉP

Bao gồm cá nhân, tổ chức có nhu cầu tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm:

  • Cấp phép cho cá nhân:  Là cán bộ, giáo viên trong ngành Giáo dục và đào tạo đã nghỉ hưu hoặc không đang làm việc trong các cơ sở giáo dục công lập, có bằng tốt nghiệp sư phạm hoặc có bằng chuyên môn phù hợp và chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm;
  • Cấp phép cho tổ chức: Là doanh nghiệp được cấp phép hoạt động lĩnh vực giáo dục có phạm vi phù hợp theo quy định của pháp luật.

II. THÀNH PHẦN HỒ SƠ

1.    Đơn xin cấp giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, trong đó cam kết với Uỷ ban nhân dân cấp xã về thực hiện các quy định về dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường và trách nhiệm giữ gìn trật tự, an ninh, đảm bảo vệ sinh môi trường nơi tổ chức dạy thêm, học thêm.

2.    Danh sách trích ngang người tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm và người đăng ký dạy thêm;

3.    Đơn xin dạy thêm có dán ảnh của người đăng ký dạy thêm và có xác nhận theo quy định tại khoản 5, điều 8 quy định này;

4.    Bản sao hợp lệ giấy tờ xác định trình độ đào tạo về chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm của người tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm và người đăng ký dạy thêm;

5.    Giấy khám sức khoẻ do bệnh viện đa khoa cấp huyện trở lên hoặc Hội đồng giám định y khoa cấp cho người tổ chức dạy thêm, học thêm và người đăng ký dạy thêm;

6.    Bản kế hoạch tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm trong đó nêu rõ các nội dung về: đối tượng học thêm, nội dung dạy thêm, địa điểm, cơ sở vật chất tổ chức dạy thêm, mức thu tiền học thêm, phương án tổ chức dạy thêm, học thêm.

III. CƠ QUAN TIẾP NHẬN VÀ CẤP PHÉP

1.    Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh cấp giấy phép tổ chức dạy thêm, học thêm hoặc uỷ quyền cho Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cấp giấy phép tổ chức dạy thêm, học thêm đối với các trường hợp tổ chức dạy thêm, học thêm có nội dung thuộc chương trình trung học phổ thông hoặc thuộc nhiều chương trình nhưng có chương trình cao nhất là chương trình trung học phổ thông.

2.    Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện cấp giấy phép tổ chức dạy thêm, học thêm hoặc uỷ quyền cho Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo cấp giấy phép tổ chức dạy thêm, học thêm đối với các trường hợp tổ chức dạy thêm, học thêm có nội dung thuộc chương trình tiểu học, trung học cơ sở hoặc thuộc nhiều chương trình nhưng có chương trình cao nhất là chương trình trung học cơ sở.

IV. THỜI HẠN GIẢI QUYẾT

20 ngày làm việc, kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ

 

 

Đăng bởi Admin.

Dịch vụ liên quan

Thủ tục cấp giấy phép thành lập trung tâm ngoại ngữ

Ngày đăng: 25-10-2016

Thủ tục cấp giấy phép thành lập trung tâm tin học

Ngày đăng: 25-10-2016

Thủ tục thành lập trung tâm ngoại ngữ có yếu tố nước ngoài

Ngày đăng: 25-10-2016

Điều kiện đối với Giám đốc trung tâm ngoại ngữ

Ngày đăng: 25-10-2016

Thành lập trung tâm dạy nghề trang điểm, làm móng

Ngày đăng: 26-10-2016

THỦ TỤC THÀNH LẬP TRUNG TÂM ĐÀO TẠO NGOẠI NGỮ TRONG NƯỚC

Ngày đăng: 11-11-2016
Hotline: 0989 337 688
Zalo: 0989 337 688
0989 337 688