Thủ tục thành lập sàn giao dịch bất động sản

Thủ tục thành lập sàn giao dịch bất động sản

Thủ tục thành lập sàn giao dịch bất động sản

Thủ tục thành lập sàn giao dịch bất động sản
  • Ngày đăng: 24-10-2016

I.       ĐIỀU KIỆN THÀNH LẬP

Tổ chức, cá nhân thành lập sàn giao dịch bất động sản phải thành lập doanh nghiệp; 

2.    Sàn giao dịch bất động sản phải có ít nhất 02 người có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản; 

3.    Người quản lý điều hành sàn giao dịch bất động sản phải có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản; 

4.    Sàn giao dịch bất động sản phải có quy chế hoạt động, tên, địa chỉ giao dịch ổn định trên 12 tháng. Nếu có thay đổi phải thông báo cho Sở Xây dựng và khách hàng biết; 

5.    Sàn giao dịch bất động sản phải có diện tích tối thiểu là 50m2 và trang thiết bị kỹ thuật đáp ứng yêu cầu hoạt động;

6.    Sàn giao dịch bất động sản là doanh nghiệp độc lập hoặc là đơn vị trực thuộc doanh nghiệp. 

II.  HỒ SƠ

1.    Đăng ký kinh doanh hoặc giấy đăng ký thành lập doanh nghiệp (bản sao có chứng thực); 

2.    Quy chế hoạt động của sàn giao dịch bất động sản; 

3.    Danh sách và bản sao có chứng thực chứng chỉ hành nghề môi giới của tất cả các nhân viên môi giới bất động sản; 

4.    Bản sao có chứng thực chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản của người quản lý điều hành sàn giao dịch bất động sản; 

5.    Bản sao có chứng thực giấy chứng nhận hoàn thành khóa học về quản lý điều hành sàn giao dịch bất động sản của người quản lý điều hành sàn giao dịch bất động sản (nếu có); 

6.    Bản sao có chứng thực (hoặc bản sao kèm theo bản gốc để đối chiếu) giấy tờ chứng minh về địa điểm và diện tích của sàn giao dịch bất động sản; 

7.      Bản sao có chứng thực các giấy tờ về thành lập sàn giao dịch bất động sản (bao gồm: Quyết định thành lập sàn giao dịch bất động sản; Quyết định bổ nhiệm người quản lý điều hành sàn giao dịch bất động sản). 

III.      CƠ QUAN TIẾP NHẬN HỒ SƠ VÀ CẤP GIẤY PHÉP

-         Sở Xây dựng

Ghi chú:     

(i) Tất cả công việc trên do Luật sư thực hiện;

(ii) Khách hàng chỉ thanh toán phí dịch vụ cho mỗi công việc trong danh mục công việc lựa chọn, nếu công việc nào doanh nghiệp tự thực hiện thì Luật sư không tính phí thù lao.

Đăng bởi Admin.

Dịch vụ liên quan

Hồ sơ thành lập chi nhánh công ty

Ngày đăng: 24-10-2016

Đăng ký hộ kinh doanh cá thể

Ngày đăng: 24-10-2016

Thành lập hợp tác xã/ liên hợp tác xã

Ngày đăng: 31-10-2016

Thành lập doanh nghiệp giá rẻ

Ngày đăng: 24-10-2016

Thành lập doanh nghiệp và hỗ trợ sau thành lập giá rẻ

Ngày đăng: 24-10-2016

Hồ sơ đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện

Ngày đăng: 24-10-2016
Hotline: 0989 337 688
Zalo: 0989 337 688
0989 337 688