Thủ tục tạm ngừng kinh doanh

Thủ tục tạm ngừng kinh doanh

Thủ tục tạm ngừng kinh doanh

Thủ tục tạm ngừng kinh doanh
  • Ngày đăng: 24-10-2016

Thủ tục tạm ngừng kinh doanh của doanh nghiệp là một trong những thủ tục phải được thực hiện bắt buộc qua mạng điện tử. Do đó, doanh nghiệp cần chuẩn bị những vấn đề cần thiết sau đây:

Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị 01 bộ hồ sơ gồm có:

1. Thông báo tạm ngừng kinh doanh (Theo mẫu)

2. Quyết định của:

  • Hội đồng Thành viên đối với Công ty TNHH hai thành viên trở lên
  • Chủ sở hữu Công ty đối với Công ty TNHH một thành viên
  • Hội đồng quản trị đối với Công ty cổ phần
  • Thành viên hợp danh đối với Công ty hợp danh

3. Bản sao hợp lệ Biên bản họp của:

  • Hội đồng Thành viên đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên
  • Chủ sở hữu Công ty đối với Công ty TNHH một thành viên
  • Hội đồng quản trị đối với Công ty cổ phần
  • Thành viên hợp danh đối với Công ty hợp danh

4. Giấy giới thiệu và bản sao giấy tờ chứng thực cá nhân của người đi nộp hồ sơ

Bước 2. Doanh nghiệp scan toàn bộ các loại giấy tờ trên và thực hiện nộp qua mạng điện tử

 Sau khi hoàn tất nộp hồ sơ qua mạng điện tử doanh nghiệp sẽ được nhận Giấy biên nhận về việc đã nộp hồ sơ. Nếu hồ sơ hợp lệ, thông tin của doanh nghiệp sẽ được đăng lên Cổng thông tin điện tử quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Lưu ý: Doanh nghiệp phải thực hiện thông báo tới Sở Kế hoạch và Đầu tư trong thời gian chậm nhất là 15 ngày trước khi tạm ngừng kinh doanh. Thời hạn tạm ngừng hoạt động không được quá 01 năm, sau khi hết thời hạn trên, doanh nghiệp vẫn tiếp tục tạm ngừng kinh doanh thì phải thông báo tiếp cho Sở kế hoạch và Đầu tư. Tổng thời gian tạm ngừng kinh doanh liên tiếp không được quá 02 năm

Đăng bởi Admin.

Dịch vụ liên quan

Thủ tục chuyển đổi công ty TNHH 2 thành viên sang công ty Cổ phần

Ngày đăng: 21-10-2016

Hồ sơ chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

Ngày đăng: 27-06-2018

Chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty TNHH một thành viên.

Ngày đăng: 21-08-2018

TRÌNH TỰ THỦ TỤC THÔNG BÁO TẠM NGỪNG KINH DOANH VÀ HOẠT ĐỘNG TRỞ LẠI CỦA CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN.

Ngày đăng: 30-08-2018

TRÌNH TỰ THỦ TỤC CHUYỂN ĐỔI TỪ MÔ HÌNH HỘ KINH DOANH THÀNH DOANH NGHIỆP THEO QUY ĐỊNH MỚI CỦA PHÁP LUẬT.

Ngày đăng: 30-08-2018

GIẢI THỂ DOANH NGHIỆP VÀ VÁC VẤN ĐỀ PHÁP LÝ CẦN BIẾT.

Ngày đăng: 04-09-2018
Hotline: 0989 337 688
Zalo: 0989 337 688
0989 337 688