VĂN PHÒNG LUẬT SƯ ROYAL

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ ROYAL

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ ROYAL

THỦ TỤC GÓP VỐN BẰNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT.
  • Ngày đăng: 14-09-2018

Góp vốn là việc góp tài sản để tạo thành vốn điều lệ của công ty. Góp vốn bao gồm góp vốn để thành lập doanh nghiệp hoặc góp thêm vốn điều lệ của doanh nghiệp đã được thành lập. Theo quy định tại Khoản 1 Điều 35 Luật Doanh nghiệp 2014, cá nhân, tổ chức có thể góp vốn vào doanh nghiệp bằng nhiều hình thức khác nhau, có thể bằng tiền mặt, bằng vàng, bằng các loại giấy tờ có giá,… Trong đó giá trị quyền sử dụng đất cũng là một trong các hình thức góp vốn được nhiều nhà góp vốn quan tâm. Vậy điều kiện, trình tự thủ tục để cá nhân, tổ chức góp vốn bằng quyền sử dụng đất vào doanh nghiệp là gì?

 

Thứ nhất. Về điều kiện để cá nhân, tổ chức góp vốn bằng quyền sử dụng đất vào doanh nghiệp.

Theo quy định tại Điều 188 Luật Đất đai 2013 thì điều kiện bao gồm:

  1. Có Giấy chứng nhậnquyền sử dụng đất phù hợp theo quy định của pháp luật;
  2. Đất không có tranh chấp;
  3. Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;
  4. Trong thời hạn sử dụng đất;
  5. Đối với tổ chức kinh tế nhận góp vốn từ cá nhân, hộ gia đình thì: Đất của hộ gia đình, cá nhân góp vốn mà không phải là đất được Nhà nước cho thuê trả tiền thuê đất hàng năm.

 

Thứ hai. Về trình tự thủ tục góp vốn bằng quyền sử dụng đất.

Bước một. Cá nhân, tổ chức góp vốn chuẩn bị bộ hồ sơ gồm:

+ Hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất có công chứng;

+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (bản chính);

+ Trích lục thửa đất với trường hợp trên giấy chứng nhận chưa có sơ đồ thửa đất

+ Đơn xin đăng ký biến động về sử dụng đất;

+ Chứng minh thư, hộ khẩu hoặc Giấy chứng nhận hoạt động động của bên góp

vốn;

+ Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp

+ Bản sao Văn bản uỷ quyền đã được công chứng chứng thực ( đối với trường hợp ủy quyền cho người khác thực hiện thủ tục )

Bước hai. Nộp hồ sơ:

Theo quy định tại Điều 79, Nghị định 43/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai 2013 thì:

+ Cá nhân,tổ chức góp vốn  nộp hồ sơ đăng ký góp vốn trực tiếp tại Văn phòng đăng ký nhà đất cấp quận, huyện.

+ Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất có trách nhiệm thẩm tra hồ sơ và thực hiện đăng ký góp vốn vào hồ sơ địa chính trong thời gian không quá 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, nếu đủ điều kiện thực hiện các quyền theo quy định thì thực hiện các công việc sau đây:

     -> Gửi thông tin địa chính đến cơ quan thuế để xác định và thông báo thu nghĩa vụ tài chính đối với trường hợp phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định;

     -> Xác nhận nội dung biến động vào Giấy chứng nhận đã cấp theo quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Trường hợp phải cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thì lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người sử dụng đất;

      -> Chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; trao Giấy chứng nhận cho người sử dụng đất hoặc gửi Ủy ban nhân dân cấp xã để trao đối với trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã.

+ Trường hợp góp vốn phát sinh pháp nhân mới thì Văn phòng đăng ký nhà đất chuyển hồ sơ đến Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho pháp nhân mới.

+ Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất hoặc Ủy ban nhân có trách nhiệm trao trả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

 

 

Đăng bởi Admin.

Dịch vụ liên quan

Hồ sơ đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH 1 thành viên do chuyển nhượng

Ngày đăng: 21-10-2016

Hồ sơ đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH 1 thành viên do tặng cho phần vốn góp

Ngày đăng: 21-10-2016

Hồ sơ thay đổi cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài trong công ty cổ phần chưa niêm yết

Ngày đăng: 21-10-2016

Hồ sơ đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH 1 thành viên do thừa kế

Ngày đăng: 21-10-2016

Hồ sơ đăng ký công ty TNHH 1 thành viên

Ngày đăng: 20-10-2016

Hồ sơ thay đổi thành viên công ty hợp danh

Ngày đăng: 21-10-2016
Hotline: 0989 337 688
Zalo: 0989 337 688
0989 337 688