VĂN PHÒNG LUẬT SƯ ROYAL

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ ROYAL

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ ROYAL

Thủ tục ĐKKD doanh nghiệp NN
  • Ngày đăng: 11-11-2016

Trong thời hạn sáu mươi ngày, kể từ ngày ký quyết định thành lập, công ty nhà nước phải đăng ký kinh doanh tại Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi công ty nhà nước đặt trụ sở chính.

Đăng ký kinh doanh Doanh nghiệp Nhà nước Hồ sơ gồm:

1.     Đơn Đăng ký kinh doanh;

2.     Quyết định thành lập công ty;

3.     Điều lệ công ty đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt;

4.     Quyết định bổ nhiệm hoặc hợp đồng thuê Tổng giám đốc công ty có Hội đồng quản trị, Giám đốc công ty không có Hội đồng quản trị;

5.     Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của một trong số những người có chức danh là Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc công ty có Hội đồng quản trị, Giám đốc công ty không có Hội đồng quản trị, đối với trường hợp kinh doanh ngành, nghề phải có chứng chỉ hành nghề hoặc các chức danh quản lý quan trọng khác do Điều lệ công ty quy định ( đối với công ty kinh doanh các ngành, nghề phải có chứng chỉ hành nghề ).

6.     Xuất trình giấy tờ chứng minh quyền sử dụng hợp pháp của doanh nghiệp  đối với địa điểm nơi đặt trụ sở doanh nghiệp.

a/ Nếu người nộp hồ sơ là đại diện theo pháp luật của công ty

Bản sao hợp lệ CMND, Hộ khẩu của người đại diện theo pháp luật.

b/ Nếu người nộp hồ sơ không phải là đại diện theo pháp luật của công ty:

Giấy ủy quyền của người nộp hồ sơ thay có xác nhận của chính quyền địa phương hoặc Công chứng nhà nước. Bản sao hợp lệ CMND, Hộ khẩu của người đại diện theo pháp luật.

  • Số bộ hồ sơ phải nộp: 01 bộ
  • Thời hạn hẹn cấp Giấy CN ĐKKD là 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.
  • Các văn bản do cấp phó ký phải kèm theo giấy uỷ quyền.
  • Mẫu đơn đăng ký kinh doanh

(Tài liệu chỉ có tính tham khảo)

 

Đăng bởi Admin.
Hotline: 0989 337 688
Zalo: 0989 337 688
0989 337 688