VĂN PHÒNG LUẬT SƯ ROYAL

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ ROYAL

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ ROYAL

Thủ tục công bố tiêu chuẩn cơ sở hàng may mặc
  • Ngày đăng: 24-01-2018

Công bố tiêu chuẩn cơ sở cho hàng may mặc thông dụng là việc làm tự nguyện của doanh nghiệp tự thực hiện xây dựng, công bố, chịu trách nhiệm trước cơ quan nhà nước và người tiêu dùng về sản phẩm của doanh nghiệp.

Việc công bố tiêu chuẩn cơ sở cho hàng may mặc nhằm bảo đảm rằng sản phẩm không đi ngược lại với quy chuẩn kỹ thuật và quy định của pháp luật hiện hành, sản phẩm cần phải phù hợp với khoa học và công nghệ, quản lý, sản xuất kinh doanh của cơ sở.

Kết quả hình ảnh cho quần áo

I. Quy trình công bố tiêu chuẩn cơ sở cho hàng may mặc:

Theo quy định: Tuỳ theo quy mô, loại hình sản xuất kinh doanh của cơ sở mà trình tự, thủ tục xây dựng và công bố tiêu chuẩn cơ sở hàng may mặc bao gồm những bước như sau:

Bước 1: Lập kế hoạch xây dựng TCCS ;
Bước 2: Biên soạn dự thảo TCCS;
Bước 3: Tổ chức lấy ý kiến cho dự thảo TCCS;
Bước 4: Tổ chức hội nghị chuyên đề về dự thảo TCCS;
Bước 5: Xử lý ý kiến và hoàn chỉnh dự thảo TCCS;
Bước 6: Lập hồ sơ dự thảo TCCS;
Bước 7: Thẩm tra dự thảo TCCS;
Bước 8: Công bố TCCS;
Bước 9: In ấn TCCS.

 

II. Yêu cầu và căn cứ xây dựng tiêu chuẩn cơ sở hàng may mặc:

Yêu cầu:
– Tiêu chuẩn cơ sở không được trái với quy chuẩn kỹ thuật và quy định của pháp luật hiện hành.
– Tiêu chuẩn cơ sở cần được xây dựng phù hợp với trình độ tiến bộ khoa học và công nghệ, đáp ứng được yêu cầu quản lý, sản xuất kinh doanh của cơ sở.

Căn cứ xây dựng tiêu chuẩn cơ sở hàng may mặc:

Tiêu chuẩn cơ sở được xây dựng dựa trên các kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ, tiến bộ kỹ thuật, kinh nghiệm, nhu cầu và khả năng thực tiễn của cơ sở. Các tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn quốc tế, khu vực hoặc nước ngoài tương ứng được khuyến khích sử dụng để xây dựng hoặc chấp nhận thành tiêu chuẩn cơ sở.

III. Hồ sơ công bố tiêu chuẩn cơ sở hàng may mặc:

Hồ sơ công bố tiêu chuẩn cơ sở hàng may mặc được bố cục bao gồm:

1) Quyết định công bố của người đứng đầu cơ sở
2) Bản TCCS bao gồm các nội dung sau:

  • Trang bìa;
  • Mục lục;
  • Lời mở đầu;
  • Phần cơ bản (phần khái quát, phần kỹ thuật);
  • Phần thông tin bổ sung.

3) Kế hoạch kiểm soát chất lượng

4) Phiếu đánh giá kết quả khảo nghiệm, thử nghiệm (đối với hàng hoá cần nghiên cứu khảo nghiệm, thử nghiệm trước khi lưu thông).

Ghi chú: Theo quy định, ký hiệu tiêu chuẩn cơ sở được thể hiện như sau:
TCCS A:B/XXX (trong đó A: số hiệu của TCCS; B: năm ban hành TCCS; XXX: chữ viết tắt tên cơ sở công bố).

  • Số hiệu và năm ban hành tiêu chuẩn cơ sở được phân cách bằng dấu hai chấm (:)và được đặt sau ký hiệu TCCS;
  • Chữ viết tắt tên cơ sở công bố/ban hành tiêu chuẩn cơ sở được đặt sau năm ban hành tiêu chuẩn cơ sở và được phân cách bằng dấu gạch chéo.
  • Tiêu chuẩn cơ sở được xây dựng và lưu giữ tại trụ sở của tổ chức, cá nhân công bố.

 

Để được hỗ trợ tư vấn chi tiết xin liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ sau:

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ ROYAL

Phòng 802 - tòa nhà Bắc Hà, phố Tố Hữu, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: 024. 3512 2931 – 6294 0932                  Fax: 024. 35122930

Email: vplsroyal@gmail.com                         Website: www.royallaw.vn

Hotline: 0989337688

 

Đăng bởi Admin.

Dịch vụ liên quan

Dịch vụ công bố sản phẩm mỹ phẩm

Ngày đăng: 25-10-2016

Thủ tục cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do (cfs) mỹ phẩm

Ngày đăng: 25-10-2016

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ tiêu chuẩn sản xuất mỹ phẩm

Ngày đăng: 25-10-2016

Thủ tục đăng ký quảng cáo mỹ phẩm

Ngày đăng: 25-10-2016

Thủ tục đăng ký lưu hành mỹ phẩm

Ngày đăng: 25-10-2016

Thủ tục công bố hợp quy thức ăn chăn nuôi

Ngày đăng: 31-10-2016
Hotline: 0989 337 688
Zalo: 0989 337 688
0989 337 688