VĂN PHÒNG LUẬT SƯ ROYAL

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ ROYAL

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ ROYAL

Thủ tục công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với trang thiết bị y tế thuộc loại A
  • Ngày đăng: 13-07-2018

Kết quả hình ảnh cho THỦ TỤC CÔNG BỐ TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG ĐỐI VỚI TRANG THIẾT BỊ Y TẾ THUỘC LOẠI A

 

 Trang thiết bị y tế loại A là trang thiết bị y tế có mức độ rủi ro thấp, theo quy định trước khi đưa trang thiết bị y tế thuộc loại A lưu thông trên thị trường, cơ sở có trách nhiệm gửi hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng theo quy định đến Sở Y tế nơi cơ sở đặt trụ sở. Sau đây là những thông tin cần thiết về điều kiện, thủ tục công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với trang thiết bị y tế loại A như sau:

  1. CĂN CỨ PHÁP LÝ

Nghị định 36/2016/NĐ-CP

  1. CÁC ĐIỀU KIỆN THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT

1. Điều kiện lưu hành đối với trang thiết bị y tế

a) Đã có số lưu hành còn hạn hoặc đã được cấp phép nhập khẩu theo quy định;

b) Có nhãn hoặc có kèm theo nhãn phụ với đầy đủ các thông tin theo quy định;

c) Có tài liệu kỹ thuật để phục vụ việc sửa chữa, bảo dưỡng trang thiết bị y tế, trừ trường hợp trang thiết bị y tế sử dụng một lần theo quy định của chủ sở hữu trang thiết bị y tế;

d) Có thông tin về hướng dẫn sử dụng của trang thiết bị y tế bằng tiếng Việt;

e) Có thông tin về cơ sở bảo hành, điều kiện và thời gian bảo hành, trừ trường hợp trang thiết bị y tế sử dụng một lần theo quy định của chủ sở hữu trang thiết bị y tế. 

Trường hợp thông tin theo quy định tại các điểm c, d và e không kèm theo trang thiết bị y tế thì phải cung cấp dưới hình thức thông tin điện tử và phải thể hiện rõ hướng dẫn tra cứu thông tin trên nhãn trang thiết bị y tế.

 

 

2. Điều kiện để công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với trang thiết bị y tế

a) Được sản xuất tại cơ sở sản xuất đã công bố đủ điều kiện sản xuất đối với trang thiết bị y tế sản xuất trong nước;

b) Được sản xuất tại cơ sở sản xuất đã được cấp Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng và được lưu hành tại bất kỳ quốc gia nào trên thế giới đối với trang thiết bị y tế nhập khẩu;

c) Phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hoặc tiêu chuẩn mà nhà sản xuất công bố áp dụng.

 

3. Điều kiện của tổ chức được đứng tên công bố tiêu chuẩn áp dụng trang thiết bị y tế

a)  Tổ chức được đứng tên công bố tiêu chuẩn áp dụng trang thiết bị y tế bao gồm:

-  Doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh của Việt Nam là chủ sở hữu trang thiết bị y tế;

-  Doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh của Việt Nam có chức năng kinh doanh trang thiết bị y tế được chủ sở hữu trang thiết bị y tế ủy quyền đăng ký;

-  Văn phòng đại diện thường trú tại Việt Nam của thương nhân nước ngoài mà thương nhân đó là chủ sở hữu trang thiết bị y tế hoặc được ủy quyền của chủ sở hữu trang thiết bị y tế.

b)  Tổ chức đứng tên công bố tiêu chuẩn áp dụng trang thiết bị y tế phải có cơ sở bảo hành tại Việt Nam hoặc phải có hợp đồng với tổ chức đủ năng lực bảo hành trang thiết bị y tế mà mình đứng tên đăng ký, trừ trường hợp các trang thiết bị y tế sử dụng một lần theo quy định của chủ sở hữu trang thiết bị y tế.

Trường hợp tổ chức đứng tên công bố tiêu chuẩn áp dụng trang thiết bị y tế là Văn phòng đại diện thường trú tại Việt Nam của thương nhân nước ngoài mà thương nhân đó là chủ sở hữu trang thiết bị y tế hoặc được ủy quyền của chủ sở hữu trang thiết bị y tếthì chủ sở hữu trang thiết bị y tế phải có hợp đồng với cơ sở đủ năng lực bảo hành trang thiết bị y tế mà mình đứng tên công bố hoặc đăng ký, trừ trường hợp các trang thiết bị y tế sử dụng một lần theo quy định của chủ sở hữu trang thiết bị y tế.

  1. HỒ SƠ: 01 bộ

1. Văn bản công bố tiêu chuẩn áp dụng của trang thiết bị y tế thuộc loại A

2. Bản phân loại trang thiết bị y tế

3. Đối với trang thiết bị y tế sản xuất trong nước:Phiếu tiếp nhận hồ sơ công bố đủ điều kiện sản xuất (bản sao có xác nhận của tổ chức đứng tên công bố tiêu chuẩn áp dụng);

Đối với trang thiết bị y tế nhập khẩu:Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng (bản gốc hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao có xác nhận của tổ chức đứng tên công bố tiêu chuẩn áp dụng) còn hiệu lực tại thời điểm nộp hồ sơ công bố;

4.     Giấy ủy quyền của chủ sở hữu trang thiết bị y tế cho tổ chức đứng tên công bố tiêu chuẩn áp dụng còn hiệu lực tại thời điểm nộp hồ sơ, trừ trường hợp Doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh của Việt Nam là chủ sở hữu trang thiết bị y tế.

5.    Giấy xác nhận đủ điều kiện bảo hành do chủ sở hữu trang thiết bị y tế cấp, trừ trường hợp trang thiết bị y tế sử dụng một lần theo quy định của chủ sở hữu trang thiết bị y tế.

6.    Tài liệu mô tả tóm tắt kỹ thuật trang thiết bị y tế

7.    Bản tiêu chuẩn mà chủ sở hữu trang thiết bị y tế công bố áp dụng hoặc Giấy chứng nhận    hợp chuẩn.

8.    Tài liệu hướng dẫn sử dụng của trang thiết bị y tế.

9.     Mẫu nhãn sẽ sử dụng khi lưu hành tại Việt Nam của trang thiết bị y tế.

  1. CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT

Sở Y tế nơi cơ sở chịu trách nhiệm đưa trang thiết bị y tế ra thị trường đặt trụ sở

  1. THỦ TỤC CÔNG BỐ TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG

-  Khi nhận hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, Sở Y tế cấp cho cơ sở thực hiện việc công bố Phiếu tiếp nhận hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng;

-  Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày ghi trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ, Sở Y tế có trách nhiệm công khai trên cổng thông tin điện tử các thông tin sau: Tên, phân loại, cơ sở sản xuất, nước sản xuất trang thiết bị y tế; số lưu hành của trang thiết bị y tế; tên, địa chỉ chủ sở hữu trang thiết bị y tế; tên, địa chỉ của chủ sở hữu số lưu hành; tên, địa chỉ của cơ sở bảo hành trang thiết bị y tế và hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng của trang thiết bị y tế.

 

Để được tư vấn trực tiếp, vui lòng liên hệ:

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ ROYAL

Phòng 802, tòa nhà HH2- Bắc Hà, phố Tố Hữu, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

Tel: 024. 3512 2931 – 6294 0932               Fax: 024. 35122930

Email: vplsroyal@gmail.com                      Website: www.royallaw.vn

Hotline: 0989337688 

 

Đăng bởi Admin.

Dịch vụ liên quan

Thủ tục công bố cơ sở đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế

Ngày đăng: 13-07-2018

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký lưu hành đối với trang thiết bị y tế thuộc loại B, C, D

Ngày đăng: 13-07-2018

Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế

Ngày đăng: 13-07-2018
Hotline: 0989 337 688
Zalo: 0989 337 688
0989 337 688