Thủ tục chuyển đổi công ty TNHH 2 thành viên sang công ty Cổ phần

Thủ tục chuyển đổi công ty TNHH 2 thành viên sang công ty Cổ phần

Thủ tục chuyển đổi công ty TNHH 2 thành viên sang công ty Cổ phần

Thủ tục chuyển đổi công ty TNHH 2 thành viên sang công ty Cổ phần
  • Ngày đăng: 21-10-2016

Công ty TNHH hai thành viên chuyển đổi thành Công ty Cổ phần thì Công ty cần chuyển bị các loại giấy tờ sau đây:

1. Thông báo thay đổi thông tin của cổ đông sáng lập công ty cổ phần

2. Danh sách thông tin của các cổ đông sáng lập khi đã thay đổi

3. Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần và biên bản thanh lý hợp đồng

4. Quyết định của Đại hội đồng cổ đông về việc bổ sung cổ đông sáng lập

5. Biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông về việc bổ sung cổ đông sáng lập

6. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

7. Bản sao chứng minh thư/thẻ căn cước công dân chứng thực của cổ đông mới

Sau khi chuẩn bị đủ các giấy tờ nêu trên Công ty phải gửi hồ sơ đến cơ quan đăng ký kinh doanh để làm thủ tục chuyển đổi.

Lưu ý:

  • Cổ đông dự định chuyển nhượng cổ phần không có quyền biểu quyết về việc chuyển nhượng các cổ phần đó.
  • Doanh nghiệp phải thông báo thay đổi cổ đông sáng lập công ty cổ phần với Phòng đăng ký kinh doanh trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày thay đổi.

Văn bản trích dẫn: Điều 32, Khoản 3 Điều 119 Luật Doanh nghiệp, Khoản 3 Điều 51 Nghị định 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp

 

Đăng bởi Admin.

Dịch vụ liên quan

Thủ tục tạm ngừng kinh doanh

Ngày đăng: 24-10-2016

Hồ sơ chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

Ngày đăng: 27-06-2018

Chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty TNHH một thành viên.

Ngày đăng: 21-08-2018

TRÌNH TỰ THỦ TỤC THÔNG BÁO TẠM NGỪNG KINH DOANH VÀ HOẠT ĐỘNG TRỞ LẠI CỦA CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN.

Ngày đăng: 30-08-2018

TRÌNH TỰ THỦ TỤC CHUYỂN ĐỔI TỪ MÔ HÌNH HỘ KINH DOANH THÀNH DOANH NGHIỆP THEO QUY ĐỊNH MỚI CỦA PHÁP LUẬT.

Ngày đăng: 30-08-2018

GIẢI THỂ DOANH NGHIỆP VÀ VÁC VẤN ĐỀ PHÁP LÝ CẦN BIẾT.

Ngày đăng: 04-09-2018
Hotline: 0989 337 688
Zalo: 0989 337 688
0989 337 688