Thủ tục cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ đô thị và các công trình khác

Thủ tục cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ đô thị và các công trình khác

Thủ tục cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ đô thị và các công trình khác

Thủ tục cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại đô thị
  • Ngày đăng: 26-10-2016

I. ĐIỀU KIỆN CẤP GIẤY PHÉP

Có mặt bằng xây dựng (không nằm trong chỉ giới cấm xây dựng), có thiết kế bản vẽ thi công đã được phê duyệt; có biện pháp bảo đảm an toàn, vệ sinh môi trường; có hợp đồng xây dựng.

II. HỒ SƠ CẤP GIẤY PHÉP

- Đơn xin cấp giấy phép xây dựng (02 bản);

- Giấy tờ về quyền sử dụng đất hợp lệ (01) bản;

- Hồ sơ thiết kế xây dựng công trình (02 bộ);

- Tùy từng trường hợp cụ thể Chủ đầu tư cần bổ sung các tài liệu theo quy định.

III. CƠ QUAN CẤP GIẤY PHÉP

Phòng Quản lý đô thị cấp huyện.

IV. THỜI GIAN THỰC HIỆN

30 ngày kể từ ngày hồ sơ hợp lệ.

V. LỆ PHÍ

- Nhà ở riêng lẻ: Lệ phí 50.000đ và phí 0,5 % chi phí xây dựng.

- Trụ sở làm việc và cơ sở sản xuất: Lệ phí 100.000đ + phí từ 0,2% - 1% chi phí xây dựng

- Công trình kinh doanh dịch vụ: Lệ phí 100.000đ + phí từ 0,3% - 2% chi phí xây dựng

Đăng bởi Admin.

Dịch vụ liên quan

Thời gian đăng ký, xét duyệt, bổ sung, chấm dứt hồ sơ đăng ký website cung cấp dịch vụ Thương mại điện tử

Ngày đăng: 03-03-2017

Thủ tục chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc

Ngày đăng: 21-10-2016

267 ngành nghề kinh doanh có điều kiện tại theo Luật Đầu tư 2014

Ngày đăng: 24-10-2016

Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh Karaoke

Ngày đăng: 31-10-2016

Thủ tục cấp giấy phép xây dựng tạm

Ngày đăng: 31-10-2016

Đăng ký giấy phép kinh doanh tiệm/quán cafe

Ngày đăng: 31-10-2016
Hotline: 0989 337 688
Zalo: 0989 337 688
0989 337 688