Giấy phép thành lập trung tâm ngoại ngữ

Giấy phép thành lập trung tâm ngoại ngữ

Giấy phép thành lập trung tâm ngoại ngữ

Thủ tục cấp giấy phép thành lập trung tâm ngoại ngữ
  • Ngày đăng: 25-10-2016

 

Ngày nay, cùng với sự phát triển của đất nước thì nhu cầu học ngoại ngữ để trở thành công dân toàn cầu của người dân cũng ngày càng phát triển. Do vậy, ngày càng nhiều các trung tâm dạy ngoại ngữ được thành lập để đáp ứng nhu cầu đó của xã hội.

Tuy nhiên, không phải ai cũng nắm rõ các quy định của pháp luật về thành lập trung tâm ngoại ngữ, trong đó có việc xin cấp giấp phép hoạt động trung tâm.

Theo quy định tại Nghị định 46/2017 ngày 21/6/2017 của Chính phủ và Thông tư số 21/2018 của Bộ giáo dục và Đào tạo về ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ tin học thì để xin cấp giấy phép hoạt động trung tâm ngoại ngữ, cần thực hiện theo các quy định sau:

Thứ nhất: Hồ sơ xin cấp giấy phép hoạt động bao gồm:

a) Tờ trình xin thành lập trung tâm; 

b) Đề án thành lập trung tâm gồm các nội dung sau:

  • Tên trung tâm, loại hình trung tâm, địa điểm đặt trung tâm, sự cần thiết và cơ sở pháp lý của việc thành lập trung tâm; 
  • Mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ của trung tâm;
  • Chương trình giảng dạy, quy mô đào tạo;
  • Cơ sở vật chất của trung tâm;
  • Cơ cấu tổ chức của trung tâm, giám đốc, các phó giám đốc (nếu cần), các tổ (hoặc phòng chuyên môn); 
  • Sơ yếu lý lịch của người dự kiến làm giám đốc trung tâm.

c) Dự thảo nội quy tổ chức hoạt động của trung tâm.

 

Thứ hai, về thủ tục để xin cấp giấy phép họa động trung tâm ngoại ngữ:

Bước một: Trung tâm ngoại ngữ gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện 01 bộ hồ sơ nêu trên đến người có thẩm quyền quy định. Cụ thể:

1. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo quyết định cho phép hoạt động giáo dục đối với trung tâm ngoại ngữ trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo; trung tâm ngoại ngữ trực thuộc trường trung cấp; trung tâm ngoại ngữ do tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập; trung tâm ngoại ngữ thuộc trường đại học, trường cao đẳng nằm ngoài khuôn viên của trường; trung tâm ngoại ngữ thuộc các bộ, ban, ngành, các tổ chức xã hội, xã hội - nghề nghiệp có trụ sở đóng tại địa phương;

2.  Giám đốc đại học, học viện; hiệu trưởng trường đại học, trường cao đẳng quyết định cho phép hoạt động giáo dục đối với trung tâm ngoại ngữ hoạt động trong khuôn viên của trường.

Bước hai: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, người có thẩm quyền nói trên tiếp nhận hồ sơ. Nếu hồ sơ chưa đúng quy định thì thông báo bằng văn bản những nội dung cần chỉnh sửa, bổ sung cho trung tâm;

Bước ba: Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đúng quy định, người có thẩm quyền nói trên phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức thẩm định trên thực tế khả năng đáp ứng các điều kiện theo quy định và ghi kết quả vào biên bản thẩm định;

Bước bốn:  Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày có kết quả thẩm định, người có thẩm quyền quyết định cho phép trung tâm hoạt động giáo dục. Nếu chưa quyết định cho phép hoạt động giáo dục thì có văn bản thông báo cho trung tâm nêu rõ lý do.

Trên đây là những tư vấn của Văn phòng Luật sư Royal về vấn đề xin cấp giấy phép hoạt động trung tâm ngoại ngữ, tin học. Để biết thêm thông tin liên quan đến vấn đề nói trên, vui lòng liên hệ với trung tâm theo đường dây nóng để được đội ngũ Luật sư và chuyên viên tư vấn giàu kinh nghiệm tư vấn cho quý đọc giả.

Đăng bởi Admin.

Dịch vụ liên quan

Thủ tục cấp giấy phép thành lập trung tâm tin học

Ngày đăng: 25-10-2016

Thủ tục thành lập trung tâm ngoại ngữ có yếu tố nước ngoài

Ngày đăng: 25-10-2016

Điều kiện đối với Giám đốc trung tâm ngoại ngữ

Ngày đăng: 25-10-2016

Thủ tục thành lập trung tâm bồi dưỡng văn hóa

Ngày đăng: 25-10-2016

Thành lập trung tâm dạy nghề trang điểm, làm móng

Ngày đăng: 26-10-2016

THỦ TỤC THÀNH LẬP TRUNG TÂM ĐÀO TẠO NGOẠI NGỮ TRONG NƯỚC

Ngày đăng: 11-11-2016
Hotline: 0989 337 688
Zalo: 0989 337 688
0989 337 688