VĂN PHÒNG LUẬT SƯ ROYAL

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ ROYAL

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ ROYAL

Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh cho tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài
 • Ngày đăng: 13-07-2018

THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP KINH DOANH CHO TỔ CHỨC KINH TẾ

CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

 

Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài khi thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa tại Việt Nam cần tuân theo quy định chặt chẽ của pháp luật. Theo quy định tại Nghị định 09/2018/NĐ-CP thì tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài phải được cấp Giấy phép kinh doanh trước khi thực hiện các hoạt động sau:

Kết quả hình ảnh cho THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP KINH DOANH CHO TỔ CHỨC KINH TẾ CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

 1. ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

Giấy phép kinh doanh được cấp cho tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài để thực hiện các hoạt động sau:

-  Thực hiện quyền phân phối bán lẻ hàng hóa;

- Thực hiện quyền nhập khẩu, quyền phân phối bán buôn đối với hàng hóa là dầu, mỡ bôi trơn;

-  Cung cấp dịch vụ logistics; trừ các phân ngành dịch vụ logistics mà Việt Nam có cam kết mở cửa thị trường trong các Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên;

-  Cho thuê hàng hóa, không bao gồm cho thuê tài chính; trừ cho thuê trang thiết bị xây dựng có người vận hành;

-  Cung cấp dịch vụ xúc tiến thương mại, không bao gồm dịch vụ quảng cáo;

-  Cung cấp dịch vụ trung gian thương mại;

-  Cung cấp dịch vụ thương mại điện tử;

-  Cung cấp dịch vụ tổ chức đấu thầu hàng hóa, dịch vụ.

 1. ĐIỀU KIỆN CẤP GIẤY PHÉP KINH DOANH
 1. Trường hợp nhà đầu tư nước ngoài thuộc nước, vùng lãnh thổ tham gia Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có cam kết mở cửa thị trường cho hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa:
 1. Đáp ứng điều kiện về tiếp cận thị trường tại Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên;
 2. Có kế hoạch về tài chính để thực hiện hoạt động đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh;
 3. Không còn nợ thuế quá hạn trong trường hợp đã thành lập tại Việt Nam từ 01 năm trở lên.
 1. Trường hợp nhà đầu tư nước ngoài không thuộc nước, vùng lãnh thổ tham gia Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên:
 1. Có kế hoạch về tài chính để thực hiện hoạt động đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh;
 2. Không còn nợ thuế quá hạn trong trường hợp đã thành lập tại Việt Nam từ 01 năm trở lên;
 3. Đáp ứng tiêu chí sau:

+)  Phù hợp với quy định của pháp luật chuyên ngành;

+)  Phù hợp với mức độ cạnh tranh của doanh nghiệp trong nước trong cùng lĩnh vực hoạt động;

+)  Khả năng tạo việc làm cho lao động trong nước;

+)  Khả năng và mức độ đóng góp cho ngân sách nhà nước.

 1. Trường hợp dịch vụ kinh doanh chưa được cam kết mở cửa thị trường trong các Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên: Điều kiện như tại Mục III.2
 2. Trường hợp hàng hóa kinh doanh chưa được cam kết mở cửa thị trường trong các Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên: Dầu, mỡ bôi trơn; gạo; đường; vật phẩm đã ghi hình; sách, báo và tạp chí

a)  Điều kiện như tại Mục III.2;

b)  Đối với hàng hóa là dầu, mỡ bôi trơn: Xem xét cấp phép thực hiện quyền nhập khẩu, quyền phân phối bán buôn cho tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài có thực hiện một trong các hoạt động sau:

 +)  Sản xuất dầu, mỡ bôi trơn tại Việt Nam;

 +)  Sản xuất hoặc được phép phân phối tại Việt Nam máy móc, thiết bị, hàng hóa có sử                   dụng dầu, mỡ bôi trơn loại đặc thù.

c)  Đối với hàng hóa là gạo; đường; vật phẩm đã ghi hình; sách, báo và tạp chí: Xem xét cấp phép thực hiện quyền phân phối bán lẻ cho tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đã có cơ sở bán lẻ dưới hình thức siêu thị, siêu thị mini, cửa hàng tiện lợi để bán lẻ tại các cơ sở đó.

 1. HỒ SƠ
 1. Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh.
 2. Bản giải trình có nội dung:
 1. Giải trình về điều kiện cấp Giấy phép kinh doanh;
 2. Kế hoạch kinh doanh: Mô tả nội dung, phương thức thực hiện hoạt động kinh doanh; trình bày kế hoạch kinh doanh và phát triển thị trường; nhu cầu về lao động; đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế - xã hội của kế hoạch kinh doanh;
 3. Kế hoạch tài chính: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trên cơ sở báo cáo tài chính đã được kiểm toán của năm gần nhất trong trường hợp đã thành lập ở Việt Nam từ 01 năm trở lên; giải trình về vốn, nguồn vốn và phương án huy động vốn; kèm theo tài liệu về tài chính;
 4. Tình hình kinh doanh hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa; tình hình tài chính của tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tính tới thời điểm đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh, áp dụng đối với Tổ chức kinh tế có cơ sở bán lẻ tại Việt Nam, sau khi nhận vốn góp trở thành tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài; tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ từ 51% vốn điều lệ trở lên.
 1. Tài liệu của cơ quan thuế chứng minh không còn nợ thuế quá hạn (đối với tổ chức kinh tế đã thành lập ở Việt Nam từ 01 năm trở lên).
 2. Bản sao: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa (nếu có).
 1. CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT

Sở Công Thương nơi tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đặt trụ sở chính

 1. TRÌNH TỰ GIẢI QUYẾT

      -   Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Cơ quan cấp Giấy phép kiểm tra và yêu cầu sửa đổi, bổ sung nếu hồ sơ chưa đủ và hợp lệ.

      -   Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đủ và hợp lệ, Cơ quan cấp Giấy phép kiểm tra việc đáp ứng điều kiện:

 • Trường hợp không đáp ứng điều kiện, Cơ quan cấp Giấy phép có văn bản trả lời và nêu rõ lý do;
 • Trường hợp đáp ứng ứng điều kiện:

+)  Đối với các trường hợp không phải xin ý kiến Bộ Công thương, bộ quản lý ban ngành: Cơ quan cấp Giấy phép cấp Giấy phép kinh doanh, trường hợp từ chối cấp phép, phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do;

     +) Đối với các trường hợp phải xin ý kiến: Cơ quan cấp Giấy phép gửi hồ sơ kèm văn bản lấy ý    kiến Bộ Công Thương, bộ quản lý ngành theo quy định.

 • Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ, Bộ Công Thương và bộ quản lý ngành ban hành văn bản chấp thuận cấp Giấy phép kinh doanh; trường hợp từ chối, phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.
 • Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản chấp thuận của Bộ Công Thương và bộ quản lý ngành, Cơ quan cấp Giấy phép cấp Giấy phép kinh doanh. Trường hợp Bộ Công Thương hoặc bộ quản lý ngành có văn bản từ chối, Cơ quan cấp Giấy phép có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

 

Để được tư vấn trực tiếp, vui lòng liên hệ:

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ ROYAL

Phòng 802 - tòa nhà HH2-Bắc Hà, phố Tố Hữu, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: 024. 3512 2931 – 6294 0932               Fax: 024. 35122930

Email: vplsroyal@gmail.com         Website: www.royallaw.vn

Hotline: 0989337688

 

Đăng bởi Admin.

Dịch vụ liên quan

Thủ tục đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần

Ngày đăng: 21-10-2016

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đầu tư

Ngày đăng: 24-10-2016

Cấp phép thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài

Ngày đăng: 24-10-2016

Danh mục lĩnh vực đầu tư có điều kiện

Ngày đăng: 24-10-2016

Danh mục lĩnh vực cấm đầu tư

Ngày đăng: 24-10-2016

Các hình thức đầu tư trực tiếp

Ngày đăng: 24-10-2016
Hotline: 0989 337 688
Zalo: 0989 337 688
0989 337 688