VĂN PHÒNG LUẬT SƯ ROYAL

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ ROYAL

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ ROYAL

THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP KINH DOANH BÁN BUÔN SẢN PHẨM THUỐC LÁ
  • Ngày đăng: 20-01-2018

I. ĐIỀU KIỆN ĐỂ KINH DOANH BÁN BUÔN SẢN PHẨM THUỐC LÁ

 

Kết quả hình ảnh cho kinh doanh NGUYÊN LIỆU thuốc lá

1. Điều kiện về chủ thể:

Là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật và có đăng ký kinh doanh hoạt động mua, bán sản phẩm thuốc lá;
2. Điều kiện về địa điểm kinh doanh:

Có địa điểm kinh doanh cố định, địa chỉ rõ ràng, phù hợp với Quy hoạch hệ thống mạng lưới kinh doanh sản phẩm thuốc lá được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
3. Điều kiện về cơ sơ vật chất và tài chính:
+ Có kho hàng (hoặc khu vực chứa hàng) phù hợp với quy mô kinh doanh của
doanh nghiệp; đáp ứng yêu cầu bảo quản được chất lượng của sản phẩm thuốc lá trong thời gian lưu kho;
+ Có phương tiện vận tải phù hợp với quy mô kinh doanh của doanh nghiệp; đáp ứng yêu cầu bảo quản được chất lượng của sản phẩm thuốc lá trong thời gian vận chuyển;
+ Có năng lực tài chính bảo đảm cho toàn bộ hệ thống phân phối của mình hoạt động bình thường.
4. Điều kiện về tổ chức hệ thống phân phối:  
Được doanh nghiệp cung cấp sản phẩm thuốc lá hoặc thương nhân bán buôn khác chọn làm thương nhân bán buôn (hoặc đại lý bán buôn) và có hệ thống phân phối sản phẩm thuốc lá được tổ chức ổn định trên địa bàn.

II. THÀNH PHẦN HỐ SƠ

1) Đối với trường hợp cấp mới:
- Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh bán buôn hoặc đại lý bán buôn sản phẩm thuốc lá (theo mẫu);
- Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (trong đó có đăng ký kinh doanh mặt hàng thuốc lá);
- Giấy chứng nhận mã số thuế (nếu có);
- Văn bản giới thiệu của doanh nghiệp cung cấp sản phẩm thuốc lá hoặc thương nhân bán buôn khác, trong đó ghi rõ địa bàn dự kiến kinh doanh;

- Có phương án kinh doanh.
Phương án kinh doanh phải có các nội dung:
+ Báo cáo tình hình, kết quả kinh doanh 03 năm trước đó, kèm theo bản sao hợp lệ các hợp đồng mua bán (hoặc đại lý mua bán) với các Doanh nghiệp bán hàng (nếu đã kinh doanh), trong đó nêu rõ: các số liệu về loại sản phẩm thuốc lá, giá mua, giá bán, số lượng và trị giá mua, bán (tổng số và phân chia theo doanh nghiệp cung cấp sản phẩm thuốc lá và theo địa bàn kinh doanh), các khoản thuế đã nộp, lợi nhuận;
+ Dự kiến kết quả kinh doanh cho năm tiếp theo kể từ năm thương nhân xin cấp giấy phép kinh doanh bán buôn (hoặc đại lý bán buôn) sản phẩm thuốc lá; trong đó nêu rõ tên, địa chỉ của doanh nghiệp sẽ bán hàng cho mình, loại sản phẩm thuốc lá  giá mua, giá bán, số lượng và trị giá mua, bán (tổng số và phân chia theo doanh nghiệp cung cấp sản phẩm thuốc lá và theo địa bàn kinh doanh), các khoản thuế đã nộp, lợi nhuận;
+ Hình thức tổ chức bán hàng, phương thức quản lý hệ thống phân phối;
+ Bảng kê cơ sở vật chất kỹ thuật (kho hàng, phương tiện vận chuyển...), nguồn nhân lực phục vụ cho quá trình kinh doanh sản phẩm thuốc lá của mình;
+ Bảng kê Danh sách thương nhân đã hoặc sẽ thuộc hệ thống phân phối của mình và các địa điểm bán lẻ (nếu có) của mình. Trong đó, bao gồm: tên thương nhân, địa chỉ trụ sở chính của thương nhân, địa chỉ cửa hàng bán buôn,
bán lẻ sản phẩm thuốc lá (nếu có), mã số thuế, bản sao Giấy phép kinh doanh sản phẩm thuốc lá (nếu đã kinh doanh), địa bàn kinh doanh.
- Tài liệu chứng minh năng lực của doanh nghiệp, gồm:
+ Hồ sơ về kho hàng (hoặc khu vực chứa hàng) bao gồm: quyền sử dụng kho (là sở hữu, đồng sở hữu của thương nhân hoặc thuê sử dụng với thời gian tối
thiểu là 01 năm), địa điểm và dung tích kho, các trang thiết bị và kỹ thuật áp
dụng để bảo đảm bảo quản được chất lượng sản phẩm thuốc lá trong thời gian lưu kho;
+ Hồ sơ về phương tiện vận chuyển bao gồm: quyền sử dụng phương tiện vận chuyển (là sở hữu, đồng sở hữu của thương nhân hoặc thuê sử dụng với thời
gian tối thiểu là 01 năm), năng lực vận chuyển, các trang thiết bị và kỹ thuật
áp dụng để bảo đảm bảo quản được chất lượng sản phẩm thuốc lá trong thời gian vận chuyển;
+ Hồ sơ về năng lực tài chính: xác nhận vốn tự có hoặc bảo lãnh của doanh nghiệp bán hàng hoặc của ngân hàng nơi thương nhân mở tài khoản... về việc bảo đảm tài chính cho toàn bộ hệ thống phân phối của mình hoạt động bình
thường.
2) Đối với trường hợp cấp bổ sung, sửa đổi:
- Văn bản đề nghị sửa đổi, bổ sung;
- Bản sao Giấy phép kinh doanh bán buôn (hoặc đại lý bán buôn) sản phẩm thuốc lá đã được cấp.
3) Đối với trường hợp cấp lại:
- Trường hợp Giấy phép kinh doanh bán buôn (hoặc đại lý bán buôn) sản phẩm thuốc lá hết thời hạn hiệu lực: trước thời hạn hết hiệu lực 30 ngày, tổ chức, cá nhân được cấp phép phải lập, nộp 01 bộ hồ sơ như đối với trường hợp cấp mới;
- Trường hợp Giấy phép kinh doanh bán buôn (hoặc đại lý bán buôn) sản phẩm thuốc lá bị mất, bị tiêu huỷ toàn bộ hoặc một phần, bị rách, nát hoặc bị cháy; hồ sơ cấp lại gồm có:
- Văn bản đề nghị cấp lại;
- Giấy phép kinh doanh bán buôn (hoặc đại lý bán buôn) sản phẩm thuốc lá đã được cấp (nếu có).
Số lượng hồ sơ: 01 bộ

III. CƠ QUAN TIẾP NHẬN VÀ CẤP GIẤY PHÉP

Sở Công thương.

IV. THỜI GIAN THỰC HIỆN

Thời hạn giải quyết: 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng 07 ngày kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Phòng Kinh tế hoặc phòng Công Thương cấp huyện có văn bản yêu cầu bổ sung hồ sơ.

V. PHÍ, LỆ PHÍ CẤP GIẤY PHÉP

Đối với khu vực thành phố, thị xã:

+ Phí thẩm định:                       1.200.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định;
+ Lệ phí cấp giấy phép:             200.000 đồng/giấy/lần cấp.
Đối với các khu vực khác:

+ Phí thẩm định:                                 600.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định;
+ Lệ phí cấp giấy phép:                       100.000 đồng/giấy/lần cấp.

VI. PHÍ THỰC HIỆN DỊCH VỤ:

 

Chi tiết xin liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ sau:

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ ROYAL

Phòng 802 - tòa nhà Bắc Hà, đường Lê Văn Lương, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: 04. 3512 2931 – 6294 0932           Fax: 04. 35122930

Email: vplsroyal@gmail.com               Website: www.royallaw.vn

Hotline: 0989337688

 

 

Đăng bởi Admin.

Dịch vụ liên quan

Thời gian đăng ký, xét duyệt, bổ sung, chấm dứt hồ sơ đăng ký website cung cấp dịch vụ Thương mại điện tử

Ngày đăng: 03-03-2017

Thủ tục chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc

Ngày đăng: 21-10-2016

267 ngành nghề kinh doanh có điều kiện tại theo Luật Đầu tư 2014

Ngày đăng: 24-10-2016

Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh Karaoke

Ngày đăng: 31-10-2016

Thủ tục cấp giấy phép xây dựng tạm

Ngày đăng: 31-10-2016

Đăng ký giấy phép kinh doanh tiệm/quán cafe

Ngày đăng: 31-10-2016
Hotline: 0989 337 688
Zalo: 0989 337 688
0989 337 688