VĂN PHÒNG LUẬT SƯ ROYAL

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ ROYAL

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ ROYAL

Thủ tục cấp giấy phép cơ sở bán lẻ cho tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài
 • Ngày đăng: 13-07-2018

 

Việt Nam có một thị trường bán lẻ hấp dẫn, giàu tiềm năng, thu hút không chỉ các nhà đầu tư trong nước mà còn rất nhiều nhà đầu tư nước ngoài. Đã có rất nhiều nhà đầu tư nước ngoài từ Nhật Bản, Thái Lan, Hàn Quốc,… Tuy nhiên, khi muốn thực hiện hoạt động bán lẻ tại Việt Nam, các nhà đầu tư nước ngoài cần đáp ứng điểu kiện nhất định. Căn cứ pháp lý Nghị định 09/2018/NĐ-CP quy định về các thủ tục cấp phép giấy phép lập cơ sở bán lẻ cho tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài như sau:

Kết quả hình ảnh cho THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP LẬP CƠ SỞ BÁN LẺ CHO TỔ CHỨC KINH TẾ CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

 1. ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

Giấy phép lập cơ sở bán lẻ được cấp cho tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài để lập cơ sở bán lẻ.

 1. ĐIỀU KIỆN LẬP CƠ SỞ BÁN LẺ
 1. Lập cơ sở bán lẻ thứ nhất
 1. Có kế hoạch về tài chính để lập cơ sở bán lẻ;
 2. Không còn nợ thuế quá hạn trong trường hợp đã được thành lập tại Việt Nam từ 01 năm trở lên;
 3. Địa điểm lập cơ sở bán lẻ phù hợp với quy hoạch có liên quan tại khu vực thị trường địa lý.
 1. Lập cơ sở bán lẻ ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất
 1. Trường hợp không phải thực hiện kiểm tra nhu cầu kinh tế (cơ sở bán lẻ có diện tích dưới 500 m2, được lập trong trung tâm thương mại và không thuộc loại hình cửa hàng tiện lợi, siêu thị mini) đáp ứng các điều kiện tại mục III.1.
 2. Trường hợp phải thực hiện kiểm tra nhu cầu kinh tế:
 • Đáp ứng các điều kiện quy định mục III.1;
 • Đáp ứng tiêu chí Kiểm tra nhu cầu kinh tế (tiêu chí ENT):

+)  Quy mô của khu vực thị trường địa lý chịu ảnh hưởng khi cơ sở bán lẻ hoạt động;

+)  Số lượng các cơ sở bán lẻ đang hoạt động trong khu vực thị trường địa lý;

+)  Tác động của cơ sở bán lẻ tới sự ổn định của thị trường và hoạt động kinh doanh của các cơ sở bán lẻ, chợ truyền thống trong khu vực thị trường địa lý;

+)  Ảnh hưởng của cơ sở bán lẻ tới mật độ giao thông, vệ sinh môi trường, phòng cháy chữa cháy trong khu vực thị trường địa lý;

+)  Khả năng đóng góp của cơ sở bán lẻ đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của khu vực thị trường địa lý, cụ thể:

+)  Tạo việc làm cho lao động trong nước;Đóng góp cho sự phát triển và hiện đại hóa ngành bán lẻ trong khu vực thị trường địa lý;

+)  Cải thiện môi trường và điều kiện sống của dân cư trong khu vực thị trường địa lý;

+)  Khả năng và mức độ đóng góp cho ngân sách nhà nước.

 1. HỒ SƠ
 1. Đơn đề nghị cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ.
 2. Bản giải trình có nội dung:
 1. Địa điểm lập cơ sở bán lẻ: Địa chỉ cơ sở bán lẻ; mô tả khu vực chung, có liên quan và khu vực sử dụng để lập cơ sở bán lẻ; giải trình việc đáp ứng điều kiện; kèm theo tài liệu về địa điểm lập cơ sở bán lẻ;
 2. Kế hoạch kinh doanh tại cơ sở bán lẻ: Trình bày kế hoạch kinh doanh và phát triển thị trường; nhu cầu về lao động; đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế - xã hội của kế hoạch kinh doanh;
 3. Kế hoạch tài chính cho việc lập cơ sở bán lẻ: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trên cơ sở báo cáo tài chính đã được kiểm toán của năm gần nhất trong trường hợp đã thành lập ở Việt Nam từ 01 năm trở lên; giải trình về vốn, nguồn vốn và phương án huy động vốn; kèm theo tài liệu về tài chính;
 1. Tài liệu của cơ quan thuế chứng minh không còn nợ thuế quá hạn.
 2. Bản sao: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án lập cơ sở bán lẻ (nếu có), Giấy phép kinh doanh.
 3. Bản giải trình các tiêu chí ENT trong trường hợp phải thực hiện ENT.
 1. CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT

Sở Công Thương nơi tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đặt trụ sở chính.

 1. TRÌNH TỰ THỰC HIỆN
 1. Trường hợp không phải thực hiện thủ tục ENT
 • Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Cơ quan cấp Giấy phép kiểm tra và yêu cầu sửa đổi, bổ sung nếu hồ sơ chưa đủ và hợp lệ.
 • Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đủ và hợp lệ, Cơ quan cấp Giấy phép kiểm tra việc đáp ứng điều kiện:
 • Trường hợp không đáp ứng điều kiện, Cơ quan cấp Giấy phép có văn bản trả lời và nêu rõ lý do;
 • Trường hợp đáp ứng điều kiện, Cơ quan cấp Giấy phép gửi hồ sơ kèm văn bản lấy ý kiến Bộ Công Thương.
 • Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Bộ Công ban hành văn bản chấp thuận cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ; trường hợp từ chối phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.
 • Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản chấp thuận của Bộ Công Thương, Cơ quan cấp Giấy phép cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ. Trường hợp Bộ Công Thương từ chối, Cơ quan cấp Giấy phép phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.
 1. Trường hợp phải thực hiện thủ tục ENT
 • Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Cơ quan cấp Giấy phép kiểm tra và yêu cầu sửa đổi, bổ sung nếu hồ sơ chưa đủ và hợp lệ.
 • Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đủ và hợp lệ, Cơ quan cấp Giấy phép kiểm tra việc đáp ứng điều kiện:
 • Trường hợp không đáp ứng điều kiện, Cơ quan cấp Giấy phép có văn bản trả lời và nêu rõ lý do;
 • Trường hợp đáp ứng điều kiện, Cơ quan cấp Giấy phép đề xuất thành lập Hội đồng ENT.
 • Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị thành lập Hội đồng ENT, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thành lập Hội đồng ENT.
 • Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày thành lập, Hội đồng ENT đánh giá các tiêu chí ENT để Chủ tịch Hội đồng ENT có văn bản kết luận đề xuất.
 • Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản kết luận đề xuất của Chủ tịch Hội đồng ENT:
 • Trường hợp văn bản kết luận đề xuất không cấp phép, Cơ quan cấp Giấy phép có văn bản trả lời và nêu rõ lý do;
 • Trường hợp văn bản kết luận đề xuất cấp phép, Cơ quan cấp Giấy phép gửi hồ sơ kèm văn bản lấy ý kiến Bộ Công Thương.
 • Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Bộ Công Thương ban hành văn bản chấp thuận cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ; trường hợp từ chối phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.
 • Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản chấp thuận của Bộ Công Thương, Cơ quan cấp Giấy phép cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ. Trường hợp Bộ Công Thương từ chối, Cơ quan cấp Giấy phép phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

 

Để được tư vấn trực tiếp, vui lòng liên hệ:

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ ROYAL

Phòng 802 - tòa nhà HH2-Bắc Hà, phố Tố Hữu, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: 024. 3512 2931 – 6294 0932               Fax: 024. 35122930

Email: vplsroyal@gmail.com         Website: www.royallaw.vn

Hotline: 0989337688

 

Đăng bởi Admin.

Dịch vụ liên quan

Thủ tục đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần

Ngày đăng: 21-10-2016

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đầu tư

Ngày đăng: 24-10-2016

Cấp phép thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài

Ngày đăng: 24-10-2016

Danh mục lĩnh vực đầu tư có điều kiện

Ngày đăng: 24-10-2016

Danh mục lĩnh vực cấm đầu tư

Ngày đăng: 24-10-2016

Các hình thức đầu tư trực tiếp

Ngày đăng: 24-10-2016
Hotline: 0989 337 688
Zalo: 0989 337 688
0989 337 688