Thủ tục cấp giấy phép cho thuê lại lao động

Thủ tục cấp giấy phép cho thuê lại lao động

Thủ tục cấp giấy phép cho thuê lại lao động

Thủ tục cấp giấy phép cho thuê lại lao động
  • Ngày đăng: 26-10-2016

Thủ tục cấp giấy phép cho thuê lại lao động bao gồm:

Điều 11 Nghị định 55/2013/NĐ-CP, ngày  22/5/2013 của Chính Phủ Quy định chi tiết thi hành khoản 3 Điều 54 của Bộ luật Lao động về việc cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động, việc ký quỹ và danh mục công việc được thực hiện cho thuê lại lao động quy định “Hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại, gia hạn Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động” như sau:

1. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động bao gồm:

a) Văn bản đề nghị cấp Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động theo mẫu tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định 55/2013/NĐ-CP, ngày  22/5/2013 của Chính Phủ Quy định chi tiết thi hành khoản 3 Điều 54 của Bộ luật Lao động về việc cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động, việc ký quỹ và danh mục công việc được thực hiện cho thuê lại lao động;

b) Văn bản chứng minh đủ điều kiện về vốn pháp định theo quy định tại Điều 6 Nghị định 55/2013/NĐ-CP, ngày  22/5/2013 của Chính Phủ Quy định chi tiết thi hành khoản 3 Điều 54 của Bộ luật Lao động về việc cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động, việc ký quỹ và danh mục công việc được thực hiện cho thuê lại lao động;

c) Giấy chứng nhận việc đã thực hiện ký quỹ theo quy định tại Điều 16 Nghị định 55/2013/NĐ-CP, ngày  22/5/2013 của Chính Phủ Quy định chi tiết thi hành khoản 3 Điều 54 của Bộ luật Lao động về việc cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động, việc ký quỹ và danh mục công việc được thực hiện cho thuê lại lao động;

d) Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp;

đ) Sơ yếu lý lịch của người đứng đầu doanh nghiệp theo quy định của pháp luật;

e) Giấy chứng minh đủ điều kiện về địa điểm theo quy định tại Điều 7 Nghị định 55/2013/NĐ-CP, ngày  22/5/2013 của Chính Phủ Quy định chi tiết thi hành khoản 3 Điều 54 của Bộ luật Lao động về việc cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động, việc ký quỹ và danh mục công việc được thực hiện cho thuê lại lao động.

2. Hồ sơ đề nghị cấp lại, gia hạn Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động bao gồm các văn bản quy định tại Điểm a, b, c, đ và e của Khoản 1 Điều này.

3. Cơ quan cấp giấy phép: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Đăng bởi Admin.

Dịch vụ liên quan

Thủ tục xin giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Ngày đăng: 31-10-2016

Thủ tục xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động

Ngày đăng: 25-10-2016

Thủ tục cấp giấy phép xuất khẩu lao động

Ngày đăng: 25-10-2016

Cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài

Ngày đăng: 25-10-2016

Điều kiện cấp phép cho thuê lại lao động

Ngày đăng: 26-10-2016

Điều kiện và thủ tục cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm

Ngày đăng: 26-10-2016
Hotline: 0989 337 688
Zalo: 0989 337 688
0989 337 688