Thủ tục cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do (cfs) mỹ phẩm

Thủ tục cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do (cfs) mỹ phẩm

Thủ tục cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do (cfs) mỹ phẩm

Thủ tục cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do (cfs) mỹ phẩm
  • Ngày đăng: 25-10-2016

I.     ĐIỀU KIỆN ĐỂ ĐƯỢC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN LƯU HÀNH TỰ DO

Thủ tục cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do (cfs) mỹ phẩm

1.    Có yêu cầu của thương nhân xuất khẩu.

2.    Có tiêu chuẩn công bố áp dụng phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

3.    Mỹ phẩm sản xuất trong nước để xuất khẩu được cấp CFS khi sản phẩm đã được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm.

4.    Mỗi CFS được cấp cho 01 hoặc nhiều sản phẩm (mẫu CFS theo Phụ lục số 12-MP) và có giá trị hiệu lực trong vòng 02 năm kể từ ngày cấp.

5.    Thương nhân xuất khẩu phải đăng ký hồ sơ thương nhân tại Sở Y tế nơi đặt cơ sở sản xuất mỹ phẩm và làm thủ tục cấp CFS đối với hàng hóa mỹ phẩm xuất khẩu.

II.     THÀNH PHẦN HỒ SƠ

1.    Đơn đề nghị cấp CFS được kê khai hoàn chỉnh và hợp lệ;

2.    Bản sao Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm đã được cơ quan có thẩm quyền cấp số tiếp nhận (bản sao có đóng dấu của thương nhân đề nghị cấp CFS).

3.    Bản sao có chứng thực của bản tiêu chuẩn công bố áp dụng đối với sản phẩm, hàng hóa kèm theo cách thể hiện (trên nhãn hàng hóa hoặc trên bao bì hàng hóa hoặc tài liệu kèm theo sản phẩm, hàng hóa).

4.    Các giấy tờ khác tùy thuộc vào yêu cầu đặc thù của cơ quan cấp CFS.

III.    CƠ QUAN TIẾP NHẬN VÀ CẤP PHÉP

Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương là cơ quan có thẩm quyền cấp và quản lý CFS đối với mỹ phẩm xuất khẩu được sản xuất trên địa bàn (nơi đặt cơ sở sản xuất mỹ phẩm).

IV.    THỜI GIAN THỰC HIỆN

 10 ngày làm việc, kể từ thời điểm nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ.

 

 

Đăng bởi Admin.

Dịch vụ liên quan

Dịch vụ công bố sản phẩm mỹ phẩm

Ngày đăng: 25-10-2016

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ tiêu chuẩn sản xuất mỹ phẩm

Ngày đăng: 25-10-2016

Thủ tục đăng ký quảng cáo mỹ phẩm

Ngày đăng: 25-10-2016

Thủ tục đăng ký lưu hành mỹ phẩm

Ngày đăng: 25-10-2016

Thủ tục công bố hợp quy thức ăn chăn nuôi

Ngày đăng: 31-10-2016

Trình tự, thủ tục công bố hợp quy sản phẩm

Ngày đăng: 31-10-2016
Hotline: 0989 337 688
Zalo: 0989 337 688
0989 337 688