Thủ tục cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện bảo hành, bảo dưỡng ô tô

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện bảo hành, bảo dưỡng ô tô

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện bảo hành, bảo dưỡng ô tô

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện bảo hành, bảo dưỡng ô tô
  • Ngày đăng: 03-01-2018

I.             Đối tượng áp dụng

1. Các loại xe ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước hoặc nhập khẩu (sau đây gọi chung là xe ô tô) để kinh doanh tại Việt Nam.

2. Trừ các đối tượng sau đây:

 

a)        Xe ô tô tạm nhập, tái xuất, viện trợ; xe ô tô là tài sản, phương tiện phục vụ nhu cầu của tổ chức, cá nhân ngoại giao theo quy định của pháp luật; xe ô tô của tổ chức, cá nhân nhập khẩu để sử dụng theo mục đích riêng, không kinh doanh;

b)        Xe ô tô sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an;

c)Xe ô tô nhập khẩu thực hiện các mục đích đặc biệt (hoạt động trong phạm vi hẹp không tham gia giao thông, có công văn của Chính phủ, ...);

d)        Xe ô tô tải, ô tô chuyên dùng được đóng mới trong nước trên cơ sở ô tô sát xi hoặc các loại xe ô tô mới khác.

II.         Điều kiện cơ sở bảo hành, bảo dưỡng ô tô

Doanh nghiệp thành lập theo quy định của pháp luật được cấp Giấy chứng nhận cơ sở bảo hành, bảo dưỡng ô tô khi đáp ứng các điều kiện sau:

1. Nhà xưởng được xây dựng trên khu đất thuộc quyền sử dụng hợp pháp của doanh nghiệp.

2. Mặt bằng, nhà xưởng đảm bảo phục vụ việc thực hiện bảo hành, bảo dưỡng.

3. Có các khu vực thực hiện các công việc tiếp nhận, bàn giao, bảo dưỡng, sửa chữa, kiểm tra xuất xưởng, có nhà điều hành, kho linh kiện, phụ kiện, khu vực rửa xe đáp ứng được công việc.

4. Có đầy đủ các dụng cụ, trang thiết bị phục vụ công việc bảo hành, bảo dưỡng ô tô. Các trang thiết bị đo lường phục vụ công việc bảo hành, bảo dưỡng ô tô phải tuân thủ các quy định của pháp luật về đo lường.

5. Có thiết bị chẩn đoán động cơ, tình trạng kỹ thuật của xe (đối với ô tô có trang bị bộ điều khiển điện tử) phù hợp với các loại xe do cơ sở thực hiện bảo hành, bảo dưỡng. Phần mềm thiết bị chẩn đoán phải tuân thủ các quy định về sở hữu trí tuệ.

6. Có đội ngũ nhân lực và hệ thống quản lý chất lượng đảm bảo chất lượng cho việc bảo hành, bảo dưỡng ô tô.

Các điều kiện nêu trên của cơ sở bảo hành, bảo dưỡng ô tô phải đáp ứng các yêu cầu về mặt bằng, trang thiết bị, dụng cụ, nhân lực, hệ thống quản lý chất lượng đối với cơ sở bảo dưỡng, sửa chữa ô tô theo các loại ô tô tương ứng tại Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11794 Tiêu chuẩn cơ sở bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và các phương tiện tương tự.

7. Có cam kết về việc hỗ trợ kỹ thuật và cung cấp linh kiện, phụ kiện phục vụ việc bảo hành, bảo dưỡng ô tô của:

a) Doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô trong nước (trong trường hợp cung cấp dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng cho doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô trong nước); hoặc

b) Doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô nước ngoài (trong trường hợp cung cấp dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng cho doanh nghiệp nhập khẩu ô tô).

8. Có đủ nhân lực, phương án bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động theo quy định của pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động.

9. Đáp ứng đủ điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy, phương án chữa cháy theo quy định của pháp luật phòng cháy, chữa cháy.

10. Có đủ các hồ sơ về bảo vệ môi trường đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

III. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận cơ sở bảo hành, bảo dưỡng ô tô gồm:

1. Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận cơ sở bảo hành, bảo dưỡng ô tô: 01 bản chính;

2. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương: 01 bản sao;

3. Bản kê khai năng lực cơ sở vật chất của cơ sở bảo hành, bảo dưỡng ô tô: 01 bản chính;

4. Tài liệu chứng minh cơ sở bảo hành, bảo dưỡng ô tô đáp ứng đủ các điều kiện quy định: 01 bản sao.

Trách nhiệm của cơ sở bảo hành, bảo dưỡng ô tô được cấp Giấy chứng nhận

1. Thực hiện bảo hành, bảo dưỡng ô tô của doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp và doanh nghiệp nhập khẩu ô tô khi khách hàng đưa xe tới địa điểm của cơ sở bảo hành, bảo dưỡng ô tô.

2. Thực hiện bảo hành, bảo dưỡng ô tô theo đúng chế độ bảo hành, bảo dưỡng do doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô quy định.

3. Phối hợp cùng doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp và doanh nghiệp nhập khẩu ô tô trong quá trình thực hiện việc triệu hồi ô tô theo quy định.

4. Thực hiện việc đào tạo, đào tạo nâng cao năng lực chuyên môn cho cán bộ, kỹ thuật viên theo yêu cầu của doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp và doanh nghiệp nhập khẩu ô tô.

5. Duy trì tình trạng hoạt động của cơ sở bảo hành, bảo dưỡng đáp ứng các điều kiện quy định tại Nghị định này.

6. Chấp hành việc kiểm tra giám sát định kỳ, kiểm tra đột xuất của cơ quan có thẩm quyền.

7. Trong trường hợp bị thu hồi Giấy chứng nhận, cơ sở bảo hành, bảo dưỡng có trách nhiệm giải quyết, hoàn thiện đầy đủ tất cả các công việc chưa hoàn thành tính đến thời điểm bị thu hồi giấy chứng nhận với khách hàng và phải chịu trách nhiệm với tất cả những công việc đó trong suốt thời gian bảo hành theo cam kết của Cơ sở bảo hành, bảo dưỡng.

IV.      Cấp giấy chứng nhận:

V.       Tiêu chuẩn cơ sở bảo hành, bảo dưỡng

   Cơ sở bảo hành có thể là cơ sở bảo hành của cơ sở sản xuất, thương nhân nhập khẩu hoặc là cơ sở bảo hành có tư cách pháp nhân độc lập được CSSX, thương nhân nhập khẩu thuê thực hiện bảo hành, bảo dưỡng các dòng xe do mình SXLR hoặc nhập khẩu (cơ sở bảo hành phải có giấy phép đăng ký kinh doanh liên quan đền ngành nghề bảo dưỡng, sửa chữa ô tô).

1.            Mặt bằng tổng thể của cơ sở bảo hành, bảo dưỡng

-            Được xây dựng gồm nhà xưởng, nhà kho, nhà điều hành;

-            Có đường giao thông nội bộ, nơi đỗ xe, nơi trồng cây xanh, cổng ra vào, hàng rào bảo vệ;

-            Có đường ra vào xưởng thuận tiện cho các phương tiện và đảm bảo an toàn giao thông trong quá trình hoạt động.

-            Có đường ra vào xưởng thuận tiện cho các phương tiện và đảm bảo an toàn giao thông trong quá trình hoạt động;

-            Có hệ thống thoát nước và Các khu vực được cung cấp điện, nước đầy đủ.

2.            Nhà xưởng

-            Diện tích: Trực tiếp bảo hành, bảo dưỡng > 300m2 (gồm các khu vực bảo hành bảo dưỡng các tổng thành, hệ thống (động cơ, phanh, lái ly hợp,...), khu vực gòn hàn thân vỏ, khu vực sơn, không tính các diện tích: đường nội bộ, kho phụ tùng,... 

-            Yêu cầu:

+ Xây dựng chắc chắn, có mái che

+ Có cửa ra vào thuận tiện phù hợp với loại ô tô đăng ký bảo hành, bảo dưỡng

+ Có chia thành các khu vực đảm bảo thực hiện được tại cơ sở bảo hành, bảo dưỡng các công việc sau:

. Kiểm tra bảo dưỡng cụm tổng thành, hệ thống của xe ô tô;

. Sơn và rửa xe.

3.            Trang thiết bị bảo hành, bảo dưỡng

-            Các trang thiết bị có chủng loại phù hợp với nội dung bảo hành, bảo dưỡng xe

-            Các thiết bị bảo hành, bảo dưỡng phải hoạt động bình thường

-            Các thiết bị có truyền động phải có bộ phận che chắn an toàn.

-            Các thiết bị kiểm tra và đo lường phải được hiệu chuẩn, kiểm định.

3.1. Trang thiết bị bảo dưỡng ắc quy: Thiết bị kiểm tra ắc quy, Thiết bị đo nồng độ dung dịch, Bộ đồ sạc ắc quy.

3.2. Trang thiết bị bảo hành, bảo dưỡng chung

-            Bộ dung cụ, đồ nghề (cà lê, khẩu, tay vặn, kìm, búa, ....).

-            Kích nâng hoặc mễ kê (cầu nâng, kích nâng, mễ kê (chữ A,  ...).

-            Dụng cụ chuyên dụng phục vụ tháo lắp (tháo lắp hộp số, vam, điều chỉnh lái, lắp vòng bi, ....).

-            Thiết bị kiểm tra hệ thống điện (đồng hồ đo điện, máy chuẩn đoán, ....).

-            Thiết bị kiểm tra hệ thống nhiên liệu (đồng hồ đo áp suất đường nhiên liệu, dụng cụ đo áp suất vòi phun, máy chuẩn đoán,...).

-            Thiết bị kiểm tra bảo dưỡng hệ thống điều hòa (đồng hồ đo áp suất ga, nhiệt độ cửa gió, máy nạp ga,...).

-            Bơm lốp (súng bơm, đồng hồ đo áp suất,...).

-            Phun sơn (súng phun sơn).

-            Bơm phun nước, máy nén khí.

4.            Thiết bị kiểm tra chuẩn đoán và đánh giá tổng hợp tình trạng kỹ thuật xe

-            Thiết bị chuẩn đoán tình trạng động cơ

-            Thiết bị đo độ chụm bánh xe dẫn hướng (tối thiểu thước đo độ chụm chuyên dụng)

-            Thiết bị kiểm tra đèn chiếu sáng phía trước (Cường độ đèn, độ lệch)

-            Thiết bị kiểm tra phanh (lực phanh bánh xe)

5.            Quy định về môi trường tại cơ sở bảo hành, bảo dưỡng

-            Đảm bảo thực hiện quy định hiện hành về phòng chống cháy nổ;

-            Đảm bảo thực hiện vệ sinh an toàn lao động (môi trường

-            Có hệ thống thu gom và lưu trữ chất thải

-            Có biện pháp giảm thiếu bụi khí thải, hạn chế tiếng ồn, phát sáng và phát nhiệt ảnh hưởng tới môi trường xung quanh (thuyết minh các biện pháp --> kiểm tra thực tế).

6.            Quy định về nguồn nhân lực và bố trí nguồn nhân lực

-            Người điều hành phải có bằng tốt nghiệp trung cấp cơ khí ô tô trở lên (hoặc tương đương), có ít nhất 05 năm kinh nghiệm hoặc là thợ cơ khí ô tô bậc 5/7 trở lên.

-            Có ít nhất 01 thợ cơ khí ô tô bặc 5/7 trở lên. Trường hợp có thợ là trung cấp, cao đăng, đại học thì coi như tương đương thợ 5/7.

-            Thợ kiểm tra, lắp ráp, điều chỉnh phải là thợ cơ khí ô tô có trình độ thối thiểu bậc 3/7 trở lên hoặc tương đương.

-            Các thợ sửa chữa khác phải được đào tạo và cấp chứng chỉ đào tạo nghề tương ứng.

-            Người thử xe phải được giao nhiệm vụ và có giấy phép lái xe phù hợp.

-            Người sử dụng thiết bị tại cơ sở phải được hướng dẫn đào tạo và sử dụng thành thạo các thiết bị được giao.

7.            Chính sách bảo hành chất lượng sau dịch vụ tại cơ sở bảo hành

Cơ sở bảo hành phải công bố chính sách bảo hành chất lượng sau dịch vụ (nhằm triển khai , thông báo cho khách hàng khi thực hiện xong công việc bảo hành, bảo dưỡng).Thời hạn bảo hành không được nhỏ hơn 02 tháng hoặc 1500 km xe chạy, tính từ thời điểm giao xe xuất xưởng

8.            Quy định về chất lượng phương tiện sau bảo hành, bảo dưỡng

-         Xe sau khi thực hiện bảo hành, bảo dưỡng phải được kiểm tra trước khi xuất xưởng: Sau khi kiểm tra bảo hành, bảo dưỡng, các tổng thành, hệ thống của phương tiện phải đảm bảo làm việc bình thường, đúng chức năng theo thiết kế của nhà sản xuất. Cơ sở bảo hành, bảo dưỡng xe có trách nhiệm chạy thử xe và bảo đảm yêu cầu nêu trên cho khách hàng.

-         Các xe sau khi bảo hành, bảo dưỡng đạt yêu cầu Các cơ sở bảo hành, bảo dưỡng xe có trách nhiệm ghi sổ và xác nhận vào sổ bảo hành

-         Có Biên bản bàn giao xe ghi rõ thông tin bảo hành chất lượng sau dịch vụ (ghi rõ thời hạn và các điều kiện bảo hành chất lượng sau dịch vụ).

9.            Quy định về lưu trữ hồ sơ

Hình thức lưu trữ bắt buộc: trên máy tính.

Các thông tin cần lưu trữ bao gồm: biển số xe, số khung, số động cơ, các hư hỏng, sự cố phải khắc phục, ngày tháng vào, xuất xưởng.

Thời gian lưu trữ: 01 năm tính từ ngày xe được xuất xưởng gần nhất.

VI.          Các yêu cầu đối với cơ sở sản xuất, thương nhân nhập khẩu ô tô

1.         Có công bố tài liệu về chế độ bảo hành, bảo dưỡng xe ô tô . Trong đó có các thông tin: chế độ bảo hành, bảo dưỡng xe, địa chỉ các cơ sở bảo hành;

2.         Nội dung bảo hành, bảo dưỡng và chu kỳ bảo dưỡng xe ô tô thực hiện theo quy định của nhà sản xuất xe ô tô

3.         Địa điểm bảo hành, bảo dưỡng xe ô tô phải bố trí tại các tỉnh, thành phố, nơi cơ sở sản xuất, thương nhân nhập khẩu kinh doanh xe ô tô;

4.         Đối với trường hợp đi thuê cơ sở bảo hành bảo dưỡng thì phải xuất trình hợp đồng dịch vụ và phải còn hiệu lực, phù hợp với các loại xe đăng ký bảo hành bảo dưỡng.

 

 

 

Đăng bởi Admin.

Dịch vụ liên quan

Thời gian đăng ký, xét duyệt, bổ sung, chấm dứt hồ sơ đăng ký website cung cấp dịch vụ Thương mại điện tử

Ngày đăng: 03-03-2017

Thủ tục chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc

Ngày đăng: 21-10-2016

267 ngành nghề kinh doanh có điều kiện tại theo Luật Đầu tư 2014

Ngày đăng: 24-10-2016

Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh Karaoke

Ngày đăng: 31-10-2016

Thủ tục cấp giấy phép xây dựng tạm

Ngày đăng: 31-10-2016

Đăng ký giấy phép kinh doanh tiệm/quán cafe

Ngày đăng: 31-10-2016
Hotline: 0989 337 688
Zalo: 0989 337 688
0989 337 688