Thời gian đăng ký, xét duyệt, bổ sung, chấm dứt hồ sơ đăng ký website cung cấp dịch vụ Thương mại đi

Thời gian đăng ký, xét duyệt, bổ sung, chấm dứt hồ sơ đăng ký website cung cấp dịch vụ Thương mại đi

Thời gian đăng ký, xét duyệt, bổ sung, chấm dứt hồ sơ đăng ký website cung cấp dịch vụ Thương mại đi

Thời gian đăng ký, xét duyệt, bổ sung, chấm dứt hồ sơ đăng ký website cung cấp dịch vụ Thương mại điện tử
  • Ngày đăng: 03-03-2017

THỜI GIAN ĐĂNG KÝ, XÉT DUYỆT, BỔ SUNG, CHẤM DỨT

HỒ SƠ ĐĂNG KÝ WEBSITE CUNG CẤP DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

 

Danh mục

Thời gian xử lý hồ sơ

Ghi chú

Đăng ký mở tài khoản

3 ngày

Phản hồi về việc 1) Cấp TK, hoặc 2) Từ chối hoặc yêu cầu bổ sung thông tin

Thực hiện đăng ký

7 ngày

Phản hồi về việc 1) Xác nhận đăng ký, hoặc 2) Yêu cầu khai báo lại hoặc bổ sung thông tin

Xác nhận đăng ký

5 ngày

Kể từ ngày nhận được hồ sơ giấy đầy đủ, hợp lệ

Sửa đổi, bổ sung thông tin đăng ký

7 ngày

Xác nhận thông tin sửa đổi, bổ sung (khi nhận được thông báođầy đủ, chính xác, bao gồm cả tài liệu chứng minh sự thay đổi, nếu có)

Chấm dứt đăng ký (ngừng hoạt động hoặc chuyển nhượng website)

3 ngày

 

 

Ghi chú:

- Hồ sơ đăng ký sẽ bị khóa nếu sau 30 ngày thương nhân, tổ chức không thực hiên theo yêu cầu bổ sung thông tin.


- Thương nhân, tổ chức phải gửi thông báo 7 ngày làm việc  trước khi ngừng hoạt động hoặc chuyển nhượng website 


- Thời gian đăng ký lại không vượt quá 30 ngày kể từ ngày nhận chuyển nhượng

 

Đăng bởi Admin.

Dịch vụ liên quan

Thủ tục chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc

Ngày đăng: 21-10-2016

267 ngành nghề kinh doanh có điều kiện tại theo Luật Đầu tư 2014

Ngày đăng: 24-10-2016

Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh Karaoke

Ngày đăng: 31-10-2016

Thủ tục cấp giấy phép xây dựng tạm

Ngày đăng: 31-10-2016

Đăng ký giấy phép kinh doanh tiệm/quán cafe

Ngày đăng: 31-10-2016

Giấy phép hoạt động spa

Ngày đăng: 26-10-2016
Hotline: 0989 337 688
Zalo: 0989 337 688
0989 337 688