Thành lập hợp tác xã/ liên hợp tác xã

Thành lập hợp tác xã/ liên hợp tác xã

Thành lập hợp tác xã/ liên hợp tác xã

Thành lập hợp tác xã/ liên hợp tác xã
  • Ngày đăng: 31-10-2016

Các cá nhân, tổ chức đang tìm hiểu thủ tục thành lập kinh doanh hợp tác xã, các bạn chưa biết thủ tục và quy trình thành lập hợp tác xã như thế nào? làm sao để thành lập hợp tác xã theo đúng quy định của pháp luật?. Văn Phòng Luật Sư Royal Law Tư vấn về thủ tục pháp lý và quy trình, hồ sơ thành lập Hợp tác xã, giúp các bạn hoàn thiên thủ tục hồ sơ nhanh nhất, tiết kiêm thời gian khi các bạn thành lập kinh doanh hợp tác xã.

Thủ tục để thành lập hợp tác xã, liên hiệp họp tác xã như sau:

Bước một. Chuẩn bị hồ sơ.

  1. Giấy đề nghị đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; Gồm:

-Tên hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã;

Địa chỉ trụ sở chính của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh (nếu có); số điện thoại; số fax; địa chỉ giao dịch thư điện tử;

Ngành, nghề kinh doanh;

Vốn điều lệ;

- Số lượng thành viên, hợp tác xã thành viên;

Họ, tên, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, quốc tịch, số giấy chứng minh nhân dân, số hộ chiếu hoặc chứng thực hợp pháp khác của người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.

b) Điều lệ;

c) Phương án sản xuất, kinh doanh;

d) Danh sách thành viên, hợp tác xã thành viên; danh sách hội đồng quản trị, giám đốc (tổng giám đốc), ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên;

đ) Nghị quyết hội nghị thành lập.

Bước hai: Nộp hồ sơ:

Khi thành lập, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã nộp hồ sơ tại cơ quan đăng ký hợp tác xã nơi hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã dự định thành lập đặt trụ sở chính. Cụ thể:

a) Liên hiệp hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân nộp hồ sơ đăng ký tại phòng đăng ký kinh doanh thuộc sở kế hoạch và đầu tư;

b) Hợp tác xã nộp hồ sơ đăng ký tại phòng tài chính - kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện.

Cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, trường hợp từ chối phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Đăng bởi Admin.

Dịch vụ liên quan

Hồ sơ thành lập chi nhánh công ty

Ngày đăng: 24-10-2016

Đăng ký hộ kinh doanh cá thể

Ngày đăng: 24-10-2016

Thành lập doanh nghiệp giá rẻ

Ngày đăng: 24-10-2016

Thành lập doanh nghiệp và hỗ trợ sau thành lập giá rẻ

Ngày đăng: 24-10-2016

Hồ sơ đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện

Ngày đăng: 24-10-2016

Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp đối với công ty TNHH một thành viên

Ngày đăng: 24-10-2016
Hotline: 0989 337 688
Zalo: 0989 337 688
0989 337 688