VĂN PHÒNG LUẬT SƯ ROYAL

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ ROYAL

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ ROYAL

TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ BẰNG HÌNH THỨC CHÀO BÁN CỔ PHẦN RIÊNG LẺ.
  • Ngày đăng: 14-09-2018

Chào bán cổ phần riêng lẻ là việc chào bán cổ phần trực tiếp dưới một  trăm nhà đầu tư và không sử dụng các phương tiện thông tin đại chúng. Trình tự thủ tục tăng vốn điều lệ bằng hình thúc  chào bán cổ phần riêng lẻ  được thực hiện theo quy định của pháp luật doanh nghiệp. Cụ thể:

 

Thứ nhất. Trình tự thủ tục chào bán cổ phần riêng lẻ:

Bước một: Chuẩn bị hồ sơ tài liệu.

Theo quy định tại Điều 123 Luật Doanh nghiệp 2014 hồ sơ để chào bán cổ phần riêng lẻ của công ty cổ phần không phải là công ty đại chúng được thực hiện như sau:

  1. Thông báo việc chào bán cổ phần riêng. Thông báo việc chào bán cổ phần  riêng lẻ phải có những nội dung sau đây:
  1. Tên dịa chỉ, trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;
  2. Tổng số cổ phần dự định chào bán, các loại cổ phần chào bán và số lượng cổ phần chào bán mỗi loại;
  3. Thời điểm, hình thức chào bán cổ phần;
  4. Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của công ty;
  1. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông về việc chào bán cổ phần riêng lẻ.
  2. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về chào bán cổ phần riêng lẻ;
  3. Phương án chào bán cổ phần riêng lẻ đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua (nếu có);

Bước hai: Nộp hồ sơ.

Công ty cổ phần nộp hồ sơ tại Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở kế hoạch và đầu tư nơi Công ty đặt trụ sở chính.

Thời gian thực hiện là 05 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan đăng ký doanh nghiệp nhận được hồ sơ hợp lệ. Sau thời hạn nêu trên, doanh nghiệp sẽ nhận được thông báo về việc chấp nhận phương án chào bán cổ phần riêng lẻ của công ty.

 

Thứ hai. Thực hiện tăng vốn điều lệ sau khi chào bán thành công cổ phần riêng lẻ:

Sau 10 ngày kể từ ngày hoàn thành đợt bán cổ phần, công ty tiến hành thủ tục tăng vốn điều lệ theo quy định của pháp luật. Trình tự thủ tục như sau:

Bước một. Chuẩn bị hồ sơ.

Theo quy định tại Điều 44 Nghị định 78/2015 về hướng dẫn đăng ký doanh nghiệp thì công ty cổ phần chuẩn bị hồ sơ như sau:

- Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (Thực hiện theo mẫu);

- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông về việc tăng vốn điều lệ;

- Quyết định của Đại hội đồng cổ đông về việc tăng vốn điều lệ;

- Thông báo về việc chấp nhận phương án chào bán cổ phần của phòng đăng ký kinh doanh.

Chú ý.

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày kết thúc đợt chào bán cổ phần riêng lẻ, công ty cổ phần phải tiến hành đăng ký thay đổi nội dung dăng ký doanh nghiệp. Trường hợp quá thời hạn, công ty sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại Điều 25 Nghị định 50/2016.

Bước hai:  Nộp hồ sơ.

Công ty cổ phần nộp hồ sơ tại Phòng đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch đầu tư nơi công ty đặt trụ sở chính.

Sau 03 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan đăng ký kinh doanh nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ ( theo quy định tại Điều 31 Luật doanh nghiệp 2014).

Sau khi hoàn thành thủ tục tăng vốn điều lệ, công ty sẽ nhận được Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp ghi nhận vốn điều lệ mới của công ty.

 

Trên đây là bài viết của Văn phòng Luật sư Royal về trình tự thủ tục tăng vốn điều lệ bằng hình thức chào bán cổ phần riêng lẻ.

Để được hỗ trợ tư vấn chi tiết xin liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ sau:

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ ROYAL

Phòng 802 - tòa nhà Bắc Hà, phố Tố Hữu, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: 04. 3512 2931 – 6294 0932               Fax: 04. 35122930

Email: vplsroyal@gmail.com                   Website: www.royallaw.vn

Hotline: 0989337688

 

 

Đăng bởi Admin.

Dịch vụ liên quan

Hồ sơ đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH 1 thành viên do chuyển nhượng

Ngày đăng: 21-10-2016

Hồ sơ đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH 1 thành viên do tặng cho phần vốn góp

Ngày đăng: 21-10-2016

Hồ sơ thay đổi cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài trong công ty cổ phần chưa niêm yết

Ngày đăng: 21-10-2016

Hồ sơ đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH 1 thành viên do thừa kế

Ngày đăng: 21-10-2016

Hồ sơ đăng ký công ty TNHH 1 thành viên

Ngày đăng: 20-10-2016

Hồ sơ thay đổi thành viên công ty hợp danh

Ngày đăng: 21-10-2016
Hotline: 0989 337 688
Zalo: 0989 337 688
0989 337 688