Tách Giấy chứng nhận đầu tư đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

Tách Giấy chứng nhận đầu tư đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

Tách Giấy chứng nhận đầu tư đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

TÁCH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ ĐỒNG THỜI LÀ GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ KINH DOANH
  • Ngày đăng: 26-12-2019

Theo quy định của Luật đầu tư năm 2014 thì đối với những doanh nghiệp hoạt động theo Giấy chứng nhận đầu tư (đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) được tiếp tục tổ chức và hoạt động theo quy định tại Giấy chứng nhận đầu tư và Điều lệ doanh nghiệp mà không bắt buộc thực hiện thủ tục đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Tuy nhiên, trong một số trường hợp thay đổi, nhà đầu tư phải thực hiện thủ tục tách Giấy chứng nhận đầu tư (đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh).

Trường hợp 1: Doanh nghiệp chỉ thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh trong Giấy chứng nhận đầu tư (đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh).

- Hồ sơ thay đổi: Tùy theo nội dung thay đổi, doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ thay đổi theo quy định của Luật doanh nghiệp năm 2014.

- Cơ quan tiếp nhận hồ sơ: Phòng đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp có trụ sở chính.

- Thời hạn giải quyết: 03-05 ngày làm việc.

- Kết quả: Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay thế nội dung đăng ký kinh doanh tại Giấy chứng nhận đầu tư (đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh). Nội dung đăng ký kinh doanh quy định tại Giấy chứng nhận đầu tư (đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) hết hiệu lực kể từ ngày doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Lưu ý: Trong một số trường hợp, doanh nghiệp thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh do nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, phần vốn cần thực hiện thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp trước khi doanh nghiệp thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, cụ thể:

- Nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế kinh doanh ngành, nghề đầu tư có điều kiện đối với nhà đầu tư nước ngoài;

 

- Việc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp dẫn đến nhà đầu tư nước ngoài nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 51% vốn điều lệ.

Trường hợp 2: Nhà đầu tư điều chỉnh đồng thời nội dung đăng ký kinh doanh và nội dung dự án đầu tư

- Bước 1: Doanh nghiệp thực hiện thủ tục điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh tại Cơ quan đăng ký kinh doanh để được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

- Bước 2: Sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp điều chỉnh nội dung dự án đầu tư tại Cơ quan đăng ký đầu tư:

  • Nếu có thay đổi tên dự án đầu tư, địa chỉ của nhà đầu tư hoặc thay đổi tên nhà đầu tư, nhà đầu tư nộp văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư cho Cơ quan đăng ký đầu tư kèm theo tài liệu liên quan đến việc thay đổi.
  • Nếu có thay đổi về địa điểm thực hiện dự án đầu tư, diện tích đất sử dụng; mục tiêu, quy mô dự án đầu tư; vốn đầu tư của dự án, tiến độ góp vốn và huy động các nguồn vốn; thời hạn hoạt động của dự án; tiến độ thực hiện dự án đầu tư; ưu đãi, hỗ trợ đầu tư và các điều kiện đối với nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư, doanh nghiệp nộp một bộ hồ sơ gồm:
  1. Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư;
  2. Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm điều chỉnh;
  3. Quyết định của nhà đầu tư về việc điều chỉnh dự án đầu tư;
  4. Giải trình hoặc cung cấp giấy tờ liên quan đến việc điều chỉnh.

Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ quan đăng ký đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho doanh nghiệp.

 

Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn về các dịch vụ Pháp lý doanh nghiệp

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ ROYAL

Địa chỉ: Phòng 802, tòa nhà HH2 - Bắc Hà, số 15 phố Tố Hữu, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội.

Điện thoại: 35122931 – 3512 2930

Email: vplsroyal@gmail.com

Website: www.royallaw.vn

Đăng bởi Admin.

Dịch vụ liên quan

Thủ tục đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần

Ngày đăng: 21-10-2016

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đầu tư

Ngày đăng: 24-10-2016

Cấp phép thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài

Ngày đăng: 24-10-2016

Danh mục lĩnh vực đầu tư có điều kiện

Ngày đăng: 24-10-2016

Danh mục lĩnh vực cấm đầu tư

Ngày đăng: 24-10-2016

Các hình thức đầu tư trực tiếp

Ngày đăng: 24-10-2016
Hotline: 0989 337 688
Zalo: 0989 337 688
0989 337 688