Quy định Nghị định 105/2017/NĐ-CP về sản xuất, kinh doanh rượu

Quy định Nghị định 105/2017/NĐ-CP về sản xuất, kinh doanh rượu

Quy định Nghị định 105/2017/NĐ-CP về sản xuất, kinh doanh rượu

Quy định Nghị định 105/2017/NĐ-CP về sản xuất, kinh doanh rượu
  • Ngày đăng: 25-10-2016

     Kể từ khi chính phủ ban hành Nghị định số 94/2012/NĐ-CP về sản xuất, kinh doanh rượu tạo cơ sở cho cơ quan quản lý nhà nước và đơn vị sản xuất, kinh doanh rượu thực hiện đúng các quy định của pháp luật đồng thời bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng. Tuy nhiên qua quá trình triển khai Nghị định này còn nhiều hạn chế chưa phù hợp với tình hình thực tế cần phải ban hành Nghị định mới.

Kết quả hình ảnh cho phân phối rượu

     Vì Vậy Ngày 14/09/2017 Chính phủ ban hành Nghị định 105/2017/NĐ-CP về sản xuất, kinh doanh rượu và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/11/2017, bãi bỏ Nghị định số 94/2012/NĐ-CP  của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu.

    Nghị định này gồm 5 chương và 41 điều trong đó  quy định về hoạt động kinh doanh rượu, bao gồm: Hoạt động sản xuất, nhập khẩu, phân phối, bán buôn, bán lẻ rượu; hoạt động bán rượu tiêu dùng tại chỗ.. Áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động sản xuất, kinh doanh rượu và các hoạt động khác liên quan đến sản xuất, kinh doanh trên lãnh thổ Việt Nam.

    Kế thừa các quy định từ nghị định 94, Nghị định 105 cũng quy định từ ngày 01/1/2014 sản phẩm rượu sản xuất để tiêu thụ trong nước lưu hành trên thị trường phải được dán tem. Bộ Tài chính quy định việc in, ban hành tem và quản lý sử dụng tem sản phẩm rượu tiêu thụ trong nước và tem sản phẩm rượu nhập khẩu. Tem sản phẩm rượu sản xuất, nhập khẩu để tiêu thụ trong nước chỉ được cấp cho các tổ chức, cá nhân có giấy phép sản xuất rượu, giấy phép kinh doanh phân phối sản phẩm rượu. Sản phẩm rượu sản xuất đế xuất khẩu, chào hàng, triển lãm ở nước ngoài thực hiện dán tem theo quy định của nước nhập khẩu.

    Nghị định 105 cũng quy định về những hành vi vi phm pháp luật về kinh doanh rượu, đồng thời kế thừa những quy định của Nghị định 94 trong việc quy định về điều kiện kinh doanh, sản xuất rượu và trình tự thủ thục xin giấy phép sản xuất kinh doanh rượu của các cá nhân, tổ chức. 

Ngoài ra, Nghị định 105 còn dính kèm phần phụ lục la các loại đơn từ đề nghị, giúp cá nhân, tổ chức trong việc soạn thảo hồ sơ, đơn từ trong việc sản xuất, kinh doanh rượu. 

 

 

 

Đăng bởi Admin.

Dịch vụ liên quan

Thủ tục cấp giấy phép sản xuất rượu công nghiệp

Ngày đăng: 25-10-2016

Thủ tục cấp mới giấy phép bán buôn rượu

Ngày đăng: 25-10-2016

Thủ tục cấp giấy phép phân phối rượu

Ngày đăng: 25-10-2016

Thủ tục cấp giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh

Ngày đăng: 25-10-2016

Thủ tục cấp giấy phép bán lẻ rượu

Ngày đăng: 25-10-2016

Thủ tục cấp giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho các doanh nghiệp có giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại

Ngày đăng: 25-10-2016
Hotline: 0989 337 688
Zalo: 0989 337 688
0989 337 688