Những lưu ý trước khi nộp đơn đăng ký sáng chế/giải pháp hữu ích

Những lưu ý trước khi nộp đơn đăng ký sáng chế/giải pháp hữu ích

Những lưu ý trước khi nộp đơn đăng ký sáng chế/giải pháp hữu ích

Những lưu ý trước khi nộp đơn đăng ký sáng chế/giải pháp hữu ích
  • Ngày đăng: 24-10-2016

Để tránh láng phí thời gian và tiền bạc đầu tư cho việc nộp đơn, chủ đơn cần phải cân nhắc khả năng được cấp Bằng độc quyền sáng chế/giải pháp hữu ích:

- Liệu đối tượng dự định đăng ký có phải là giải pháp kỹ thuật hay không, tức là có thể xếp nó vào một trong số các dạng của sáng chế/giải pháp hữu ích hay không?

- Liệu đối tượng dự định đăng ký có thuộc danh mục các đối tượng không được bảo hộ hay không?

- Liệu đối tượng dự định đăng ký có khả năng đáp ứng tiêu chuẩn bảo hộ sáng chế/giải pháp hữu ích hay không ?

Để đánh giá tính mới và trình độ sáng tạo của sáng chế/giải pháp hữu ích, bạn cần tra cứu mọi nguồn thông tin có thể có-đặc biệt là thông tin sáng chế để tìm ra sáng chế/ giải pháp hữu ích có bản chất kỹ thuật gần nhất với đối tượng dự định đăng ký và so sánh với giải pháp kỹ thuật của bạn.

Bạn có thể tự mình hặc sử dụng dịch vụ của Royal Law để tra cứu thông tin về sáng chế/ giải pháp hữu ích.

Để khẳng định có nên đăng ký sáng chế/giải pháp hữu ích, bạn cần cân nhắc khả năng đem lại lợi ích thực sự của Bằng độc quyền:

- Liệu đối tượng dự định đăng ký sáng chế/giải pháp hữu ích có tiềm năng thương mại hay không?

Bản thân bạn có khả năng hoặc có ai sẵn sàng áp dụng đối với dự định đăng ký hay không?

Việc áp dụng có mang lại lợi ích, đặc biệt là lợi ích kinh tế hay không?

- Liệu có đáng phải đánh đổi bí mật về đối tượng dự định đăng ký để lấy khả năng cấp Bằng độc quyền sáng chế/ giải pháp hữu ích hay không?

Để có thể dành được độc quyền khai thác đối tượng đăng ký bạn phải bộc lộ hoàn toàn bản chất của đối tượng đó. Trong khi đó, nếu bạn có thể giữ được đối tượng trong vòng bí mật ngay cả khi sản phẩm chứa đối tượng đó được lưu hành công khai thì bạn vẫn chiếm được ưu thế cạnh tranh so với những ai không có bí mật đó.

 

 

 

Đăng bởi Admin.

Dịch vụ liên quan

Đăng ký sáng chế theo Hiệp ước PCT có chỉ định Việt Nam

Ngày đăng: 21-10-2016

Thủ tục đăng ký bằng sáng chế/ giải pháp hữu ích

Ngày đăng: 21-10-2016

Thủ tục đăng ký đơn sáng chế quốc tế theo PCT

Ngày đăng: 24-10-2016

Đăng ký sáng chế theo Hiệp ước PCT có nguồn gốc Việt Nam

Ngày đăng: 09-11-2016
Hotline: 0989 337 688
Zalo: 0989 337 688
0989 337 688