VĂN PHÒNG LUẬT SƯ ROYAL

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ ROYAL

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ ROYAL

KHAI THÁC VÀ BẢO VỆ NHÃN HIỆU ĐÃ ĐĂNG KÝ BẢO HỘ
  • Ngày đăng: 10-11-2016

KHAI THÁC VÀ BẢO VỆ NHÃN HIỆU ĐÃ ĐƯỢC ĐĂNG KÝ

Kết quả hình ảnh cho nhãn hiệu

1. Doanh nghiệp có quyền gì đối với nhãn hiệu đã được đăng ký

Trường hợp được chấp nhận đăng ký, nhãn hiệu được ghi nhận vào Đăng bạ (Sổ đăng ký) quốc gia về nhãn hiệu hàng hóa, doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hàng hóa và trở thành chủ sở hữu nhãn hiệu.

Doanh nghiệp sở hữu nhãn hiệu đã đăng ký có các quyền sau:

  • Độc quyền khai thác nhãn hiệu: tự mình sử dụng nhãn hiệu, cho phép người khác sử dụng nhãn hiệu để đổi lấy các lợi ích vật chất hoặc ngăn cấm người khác sử dụng nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu tương tự;
  • Chuyển nhượng quyền sở hữu nhãn hiệu cho người khác (để đổi lấy các lợi ích vật chất)

2. Thời hạn có hiệu lực của đăng ký nhãn hiệu

Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hàng hóa chỉ có thời hạn trong thời hạn 10 năm, nhưng có thể gia hạn liên tiếp 10 năm 1 lần, không giới hạn số lần.

Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hàng hóa có thể bị đình chỉ hiệu lực theo yêu cầu của người khác trong trường hợp doanh nghiệp sở hữu nhãn hiệu chấm dứt tồn tại hoặc không sử dụng nhãn hiệu đó trong 5 năm liên tục.

Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hàng hóa có thể bị hủy bỏ hiệu lực theo yêu cầu của người khác trong trường hợp Giấy chứng nhận được cấp cho người không có quyền nộp đơn đăng ký nhãn hiệu không đáp ứng yêu cầu bảo hộ.

3. Những việc doanh nghiệp cần làm để bảo vệ nhãn hiệu hàng hóa

Để bảo vệ nhãn hiệu đã đăng ký của mình doanh nghiệp cần có biện pháp theo dõi để phát hiện nếu có doanh nghiệp khác sử dụng nhãn hiệu trùng hoặc tương tự với nhãn hiệu của mình.

Trong trường hợp nhãn hiệu bị xâm hại, doanh nghiệp yêu cầu với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền áp dụng các biện pháp thích hợp để bảo vệ quyền của mình: buộc chấm dứt hành vi xâm phạm; bồi thường thiệt hại, xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Doanh nghiệp cũng cần phải phối hợp với cơ quan bảo vệ pháp luật bằng cách cung cấp thông tin, chứng cứ về hành vi xâm phạm quyền.

ROYAL LAW

 

 

Đăng bởi Admin.

Dịch vụ liên quan

Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu dược phẩm tại Việt Nam

Ngày đăng: 21-10-2016

Bảo hộ nhãn hiệu độc quyền cho sản phẩm mỹ phẩm

Ngày đăng: 21-10-2016

Điều kiện để bảo hộ nhãn hiệu

Ngày đăng: 21-10-2016

Thủ tục đăng ký nhãn hiệu hàng hóa/logo

Ngày đăng: 21-10-2016

Doanh nghiệp có quyền gì đối với nhãn hiệu đã được đăng ký

Ngày đăng: 21-10-2016

NHÃN HIỆU TƯƠNG TỰ GÂY NHẦM LẪN VỀ Ý NGHĨA

Ngày đăng: 10-11-2016
Hotline: 0989 337 688
Zalo: 0989 337 688
0989 337 688