Kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp va thuế thu nhập cá nhân

Kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp va thuế thu nhập cá nhân

Kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp va thuế thu nhập cá nhân

Kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp va thuế thu nhập cá nhân
  • Ngày đăng: 26-10-2016

1. Khai thuế thu nhập doanh nghiệp

- Kể từ quý 4/2014, doanh nghiệp không phải lập và nộp tờ khai tạm tính thuế TNDN. Doanh nghiệp tạm tính số thuế TNDN hàng quý phải nộp và mang đi nộp thuế mà không cần kê khai

- Cuối năm Quyết toán thuế TNDN theo mẫu 03/TNDN.

- Nếu số thuế phải nộp cả năm nhiều hơn 20% số thuế TNDN phải nộp trong năm, thì doanh nghiệp phải nộp thêm tiền chậm nộp

- Tời hạn nộp tiền thuế TNDN tạm tính theo quý: Chậm nhất là ngày 30 của quý sau (30/04, 30/07, 30/10, 30/01)

2. Khai thuế thu nhập cá nhân

- Thuế TNCN, không phát sinh thì không phải nộp tờ khai tháng/quí (mẫu 02/KK-TNCN)

- Việc khai thuế theo tháng hoặc quý được xác định một lần kể từ tháng đầu tiên có phát sinh khấu trừ thuế và áp dụng cho cả năm. Cụ thể như sau:

+ Tổ chức, cá nhân trả thu nhập phát sinh số thuế khấu trừ trong tháng của ít nhất một loại tờ khai thuế thu nhập cá nhân từ 50 triệu đồng trở lên khai thuế theo tháng, trừ trường hợp tổ chức, cá nhân trả thu nhập thuộc diện khai thuế giá trị gia tăng theo quý.

+ Tổ chức, cá nhân trả thu nhập không thuộc diện khai thuế theo tháng theo hướng dẫn nêu trên thì thực hiện khai thuế theo quý.

- Cuối năm doanh nghiệp không có số thuế TNCN khấu trừ, nhưng vẫn phải nộp tờ khai quyết toán năm (mẫu 05/KK-TNCN)

Đăng bởi Admin.

Dịch vụ liên quan

Kê khai thuế môn bài

Ngày đăng: 26-10-2016

Kê khai thuế giá trị gia tăng

Ngày đăng: 26-10-2016

Thủ tục đặt in và nhận hóa đơn

Ngày đăng: 26-10-2016

Thông tư hướng dẫn về lệ phí môn bài

Ngày đăng: 14-07-2017

CÁC LOẠI THUẾ VÀ CÁCH TÍNH THUẾ ĐỐI VỚI HỘ KINH DOANH.

Ngày đăng: 21-09-2018
Hotline: 0989 337 688
Zalo: 0989 337 688
0989 337 688