Hướng dẫn cách làm đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp

Hướng dẫn cách làm đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp

Hướng dẫn cách làm đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp

Hướng dẫn cách làm đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp
 • Ngày đăng: 21-10-2016

I: Đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp phải có những tài liệu gì?

 • Đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp chỉ được tiếp nhận nếu có ít nhất các thông tin và tài liệu sau đây:
 • Tờ khai đăng ký kiểu dáng công nghiệp;
 • Bản mô tả kiểu dáng công nghiệp;
 • Bộ ảnh chụp hoặc bộ bản vẽ kiểu dáng công nghiệp (5 bộ);
 • Chứng từ nộp lệ phí nộp đơn;
 • Các tài liệu sau đây có thể được nộp sau khi đã nộp đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp;
 • Giấy ủy quyền, nếu nộp đơn thông qua đại diện;
 • Các tài liệu chứng minh cơ sở hưởng quyền ưu tiên (xác nhận của cơ quan nhận đơn đổi với bản sao đơn đầu tiên; giấy chuyển nhượng quyền ưu tiên nếu quyền đó được thụ hưởng từ người khác);
 • Tài liệu xác nhận quyền đăng ký hợp pháp, nếu người nộp đơn thụ hưởng quyền đăng ký của người khác (giấy chứng nhận thừa kế, kế thừa, giấy chứng nhận hoặc văn bản thỏa thuận chuyển giao quyền nộp đơn; hợp đồng giao việc hoặc hợp đồng lao động);
 • Tài liệu xác nhận quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hợp pháp chỉ dẫn thương mại (nhãn hiệu; chỉ dẫn địa lý; tên thương mại…) kiểu dáng công nghiệp được bảo hộ của người khác, nếu kiểu dáng công nghiệp nêu trong đơn chứa các đối tượng đó;
 • Mọi tài liệu của Đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp đều phải được làm bằng tiếng việt. Các tài liệu làm bằng ngôn ngữ khác chỉ được dùng để làm đối chiếu và tham khảo.

II: Chủ đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp và người đại diện của chủ đơn

Chủ đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp là tổ chức, cá nhân đứng tên nộp đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp và trở thành chủ văn bằng bảo hộ kiểu dáng công nghiệp (nếu được cấp)

Chủ đơn có thể tự mình hoặc thông qua đại diện hợp pháp của mình tiến hành thủ tục đăng ký kiểu dáng công nghiệp tại Cục SHTT

Đại diện của chủ đơn có thể là:

 • Là người đại diện theo pháp luật của chủ đơn
 • Là tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp được ủy quyền của chủ đơn
 • Là người khác được chủ đơn ủy quyền một cách hợp pháp

III: Có thể gộp nhiều kiểu dáng công nghiệp vào một đơn đăng ký hay không?

Mỗi dơn chỉ được yêu cầu đăng ký một kiểu dáng công nghiệp của một sản phẩm hoặc một bộ sản phẩm (tức là tập hợp nhiều sản phẩm thể hiện ý tưởng sáng tạo chung duy nhất, được sử dụng cùng nhau hoặc để thực hiện chung một mục đích)

Một đơn có thể được sử dụng để đăng ký các phương án khác nhau của cùng một kiểu dáng công nghiệp.

Đăng bởi Admin.

Dịch vụ liên quan

Thủ tục đăng ký kiểu dáng công nghiệp

Ngày đăng: 21-10-2016

Điều kiện bảo hộ kiểu dáng công nghiệp

Ngày đăng: 21-07-2017
Hotline: 0989 337 688
Zalo: 0989 337 688
0989 337 688