Hồ sơ thông báo thay đổi vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân

Hồ sơ thông báo thay đổi vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân

Hồ sơ thông báo thay đổi vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân

Hồ sơ thông báo thay đổi vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân
  • Ngày đăng: 24-10-2016

Hồ sơ thông báo thay đổi vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân bao gồm:

1. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp(theo mẫu);

2. Bản sao chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

3. Giấy giới thiệu của doanh nghiệp cho người đi nộp hồ sơ thay và bản sao chứng minh nhân dân (không cần chứng thực) của người này.

CHÚ Ý:Doanh nghiệp có trách nhiệm thông báo thay đổi vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân đến Phòng Đăng ký kinh doanh trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày có thay đổi. Trường hợp có thay đổi mà doanh nghiệp không thông báo thì sẽ bị xử phạt theo quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư.

GHI CHÚ:

- Số bộ hồ sơ phải nộp: 01 bộ; Lệ phí thay đổi: 200.000 đồng;

- Thời hạn Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp là 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ (nếu doanh nghiệp có nhu cầu cấp giấy này).

Đăng bởi Admin.

Dịch vụ liên quan

Hồ sơ đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH 1 thành viên do chuyển nhượng

Ngày đăng: 21-10-2016

Hồ sơ đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH 1 thành viên do tặng cho phần vốn góp

Ngày đăng: 21-10-2016

Hồ sơ thay đổi cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài trong công ty cổ phần chưa niêm yết

Ngày đăng: 21-10-2016

Hồ sơ đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH 1 thành viên do thừa kế

Ngày đăng: 21-10-2016

Hồ sơ đăng ký công ty TNHH 1 thành viên

Ngày đăng: 20-10-2016

Hồ sơ thay đổi thành viên công ty hợp danh

Ngày đăng: 21-10-2016
Hotline: 0989 337 688
Zalo: 0989 337 688
0989 337 688